settings icon
share icon
Kérdés

Mennyi ideig volt Jézus Krisztus a kereszten?

Válasz


Jézus Krisztus megközelítőleg hat teljes órán keresztül szenvedett a kereszten. Máté evangéliuma erről így számol be: “Hasonlóképen a főpapok is csúfolódván az írástudókkal és a vénekkel egyetemben, ezt mondják vala: Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izráel királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk néki. Bízott az Istenben; mentse meg most őt, ha akarja; mert azt mondta: Isten Fia vagyok” (Máté 27:41-31). A Római Birodalomban a keresztre feszítést olyan bűnösökkel szemben foganatosíthattak, akiket előzetesen főbenjáró bűn miatt ítéltek halálra. Mivel római állampolgárok a jog előtt “egyenlőbbnek” bizonyultak, mint polgárjoggal nem rendelkező embertársaik, így a keresztre feszítés legtöbb esetben szolgáknak, idegeneknek, lázadások felbujtóinak és a legvisszataszítóbb bűntettek elkövetőinek volt fenntartva.

A zsidó főpapok, akik egy személyben voltak a legfőbb vallásos és világi vezetők (lásd a főpapi-, és a legfelsőbb bírói posztokat), olyan tervet eszeltek ki, amivel meg tudták győzni a halálbüntetést elbíráló római helyhatóság képviselőit, hogy Jézus Krisztust halálra kell adni (Márk 14:1 vö. János 19:12,15). Tették ezt azért, hogy a hatalmukat és befolyásukat fenyegető Jézust végleg eltegyék láb alól, hogy az Isten által rendelt botránykőbe, ne botoljanak mindig bele. A zsidő főemberek azzal vádolták meg Jézust a római tisztségviselőnél, hogy mivel Ő saját magát királynak kiáltja ki, ezért közvetetten nem ismeri el a császár legfelsőbb uralmát, magyarul lázadást szít. A nép felbujtásának ezen vádja volt az, amiért - ahelyett, hogy megkövezték volna, mint ahogyan azt ősi zsidó rendelés szerint kellett volna - inkább római módra feszítették keresztre.

A keresztre feszítésnek azonban messze nem csupán az volt a célja, hogy a delikvens életét kioltsák általa, hanem az is, hogy másokat elrettentsenek a bűntettektől. A keresztre feszítés elszenvedőit meg is szégyenítették, (holt)testük nem ritkán napokig teljesen meztelenül lógott a fán. A halálbüntetés ezen formája a zsidók szemében egy stigma-, azaz egy felső jel is volt, hiszen a törvény kimondja, hogy “átkozott minden, a ki fán függ” (Galátziabeliekhez 3:13; 5:11 vö. 5.Mózes 21:23). Az átkozott szó pedig azt jelentette: “Istentől végleg megvetett”. Minden esetre megállapíthatjuk, hogy a keresztre feszítés a halál egy különösen gyötrelmes változata. A lassú és fájdalomteljes agonizálás, a körülményektől függően, akár hosszú napokig is eltarthatott.

Pontos választ adni arra kérdésre, hogy Jézus Krisztus meddig szenvedett a kereszten, mégis komplikált feladatnak bizonyul, ugyanis az evangéliumokban két, egymástól eltérő időjelölést találunk. Máté-, Márk-, és Lukács evangelisták a zsidó időszámítást veszik alapul, míg velük szemben János, a rómait. Márk így számol be az eseményről (a zsidó időfelfogás szerint): “És megfeszítvén őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén azokra, ki mit kapjon. Vala pedig három óra, mikor megfeszíték őt” (Márk 15:24-25). Ezen feljegyzés szerint az Úr Jézus Krisztus keresztre feszítése délelőtt 9 órakor kezdődött.

Máté, Márkhoz hasonlóan, a zsidó időszámítást alapul véve, így ír: “Hat órától kezdve pedig sötétség lőn mind az egész földön, kilencz óráig” (Máté 27:45). Ezek szerint tehát ez a természetfeletti jelenség déltől egészen délután háromig tartott. Ez a háromórás időtartam egyben Jézus kereszten töltött végső óráit is határolja. Mikor aztán ez az idő is letelt, akkor “Jézus pedig ismét nagy fenszóval kiáltván, kiadá lelkét” (Máté 27:50). Ezt követően egy római katona - eredeti parancsát nem teljesítve, csak hogy ezzel is a Messiásra vonatkozó ószövetségi próféciák teljesüléséhez saját tudása vagy szándéka nélkül asszisztáljon - megbizonyosodott az Úr haláláról (János 19:34), majd testét levették a keresztről. Jézus Krisztus tehát délelőtt kilenc-, és délután három óra között szenvedett a kereszten, ami összességében hat órát jelent.

János saját beszámolóját még azzal a részlettel is kiegészíti, hogy Jézus végső tárgyalása, amit maga Pontius Pilátus vezetett, római időszámítás szerint hat órakor volt (lásd János 19:14). Mivel a rómaiak éjféltől éjfélig számolták az időt, így a hatodik óra reggel hat órát jelentett.

Ha tehát a római időszámítást vesszük alapul:

“mintegy hat óra” = reggel hat óra körül Pilátus halálra ítéli Jézus Krisztust (János 19:14 szerint)

Ha pedig a zsidó időszámítást vesszük alapul:

“a harmadik óra” = reggel 9 óra – a keresztre feszítés kezdetét veszi

“a hatodik óra” = 12 óra, azaz délidő – a természetfeletti sötétség üli el az egész tájat

“a kilenczedik óra” = délután 3 óra – beáll Jézus halála

Mindent egybevetve tehát megállapíthatjuk, hogy Jézus tárgyalása reggel hat óra környékén ért véget. Keresztre feszítése kb. 3 órával később vette kezdetét (a brutális megkorbácsolása, és a kereszt felhordása a köztes időben mehetett végbe). Ezt követően pedig hat órával később kilehelte lelkét, azaz meghalt értünk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mennyi ideig volt Jézus Krisztus a kereszten?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries