settings icon
share icon
Kérdés

Ha Jézus isten volt, akkor hogyan imádkozhatott Istenhez? Vajon Jézus önmagához imádkozott?

Válasz


Ahhoz, hogy megértsük, miért imádkozott Jézus, mint földön lévő isten a mennyei Atyjához, először is le kell szögeznünk, hogy az örökkévaló Atya és az örökkévaló Fiú között örökkévaló kapcsolat volt már az előtt, hogy Jézus emberré lett volna. Olvassuk el a János 5:19–27-et, különös tekintettel a 23. versre, ahol Jézus arról tanít, hogy az Atya küldte a Fiút (lásd még János 15:10). Jézus nem akkor lett Isten Fia, amikor Betlehemben megszületett. Az örökkévaló múltban mindig is Isten Fia volt, még mindig az Isten Fia, és mindig is az marad.

Az Ézsaiás 9:5 elbeszélése szerint egy gyermek született nekünk, fiú adatott nekünk. Jézus a Szent Szellemmel együtt mindig is része volt a Szentháromságnak. A Szentháromság mindig is létezett; az Atyaisten, a Fiúisten és a Szellemisten nem három isten, hanem három személyben létező egyetlen isten. Jézus azt tanította, hogy ő és az Atya egy (János 10:30), ami azt jelenti, hogy ő és az Atya egylényegű. Az Atya, a Fiú és a Szellem három egyenlő személyben létező Isten. Hármuknak örökkévaló kapcsolatuk volt és van.

Amikor Jézus, Isten örökkévaló Fia magára vette a bűntelen emberi létformát, akkor ezzel együtt mennyei dicsőségét feladva a szolgai létformát is vállalta (Filippi 2:5–11). Isten–emberként Sátán kísértései közepette, az emberek rágalmazása, elutasítása, sőt, a keresztre feszítés közben meg kellett tanulnia engedelmeskedni Atyjának (Zsidók 5:8). Azért imádkozott mennyei Atyjához, hogy erőt (János 11:41–42) és bölcsességet (Márk 1:35, 6:46) kérjen. Ahogy főpapi imája is példa erre (János 17), imádkozásában megmutatta, hogy emberként az Atya üdvtervének kivitelezéséhez Atyjára hagyatkozik. Imája rávilágít, hogy végső soron Atyja akaratának rendelte alá magát, ami egyet jelentett a kereszttel és a mi törvénysértésünkért járó büntetés (halál) megfizetésével (Máté 26:31–46). Persze, testben feltámadt a halottak közül, és ezzel bűnbocsánatot és örök életet szerzett azoknak, akik megbánják bűnüket és megváltóként hisznek benne.

Nincs semmi probléma azzal, hogy a Fiúisten az Atyaistenhez imádkozik, szól. Ahogy már említettük, örökkévaló kapcsolatuk volt már az előtt, hogy Krisztus emberré lett. Jó képet kaphatunk erről a kapcsolatról az evangéliumokban, azaz láthatjuk, hogy az Isten Fia emberként Atyja akaratát cselekedte, és ez által megváltást hozott Isten gyermekei számára (János 6:38). Folyamatos engedelmességét az imaélete tartotta figyelme középpontjában, ez ruházta fel őt erővel. Nekünk is Krisztus példáját kell követnünk.

Jézus Krisztus nem volt kevésbé isten, amikor a földön az Atyjához imádkozott. Azt mutatta be, hogy még bűntelen emberi formában is milyen nagy szükség van az aktív imaéletre, ha az Atya akaratát akarjuk cselekedni. Jézus imája a Szentháromságon belüli kapcsolatot mutatta be, és abban mutatott példát számunkra, hogy ha erőre és bölcsességre van szükségünk, akkor imában Istenre kell hagyatkoznunk. Ha Krisztusnak, az Isten–embernek ilyen aktív imaéletre volt szüksége, akkor Krisztus követőjének is szüksége van rá.

EnglishVissza a magyar oldalra

Ha Jézus isten volt, akkor hogyan imádkozhatott Istenhez? Vajon Jézus önmagához imádkozott?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries