settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan értsük azt, hogy Jézus Krisztus és a Biblia egyaránt Isten Igéje?

Válasz


Isten Igéje, mint sokszor használt szófordulat, sűrűn előfordul a Szentírásban. Jelentése attól függően némileg eltérő lehet, hogy milyen szövegkörnyezetben tűnik fel, továbbá hogy a héber vagy a görög szövegben jelenik meg. János evangéliumának 1:1-2 igerésze ma is tiszta, fehér fényként hasít bele mulandó emberi valóságunkba: "Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. Ez kezdetben az Istennél vala". Ebben a versben az Ige az Úr Jézus Krisztus egyik titulusa. A görög logos szó, amit Károli "Ige"-ként ad vissza, gyakorlatilag "egy eszme-, vagy gondolat kifejezését" jelenti. A logos azonban az embereknek szánt teljes isteni üzeneteként is felfogható (Apostolok Cselekedetei 11:1; 1.Thesszalonikabeliekhez 2:13). Jézus Krisztus a teljes üzenet szó szerinti megtestesítője, ezért is hívjuk Őt Isten Igéjének, vagy egyszerűen "Logos"-nak (Kolossébeliekhez 1:19; 2:9).

A logos szót akkor is sűrűn használjuk, mikor Isten írott üzenetére utalunk (János 17:17; 1.Timótheushoz 4:5; Jelenések 1:2; Kolossébeliekhez 1:25). A Zsidókhoz írt levél 4:12 igéje ma is így tanít minket: "Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait." Jézus Krisztus pontosan mutatott rá Isten Igéje-, és a saját személye közti megbonthatatlan kapcsolatra, mikor arra világított rá, hogy az Írás éppen Róla tesz bizonyságot: "Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam" (János 5:39).

Egy másik görög kifejezés, amit szintén "ige"-ként fordítanak, a "rhema". A rhema szó Isten tényleges kimondott-, vagy írott szavaira vonatkozik (Zsidókhoz 6:5). Mikor 40 nap böjt után a Sátán megkísértette a testében legyengült Jézust, akkor Ő csak így felelt: "...Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével [rhema], a mely Istennek szájából származik" (Máté 4:4). Az Efézusbeliekhez írt levél 6:17 igerésze pedig így hangzik: "Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde" [azaz a rhema]. Az Úr Jézus válaszával tehát azt is jól szemléltette, hogy Isten szó szerint feljegyzett beszédére is szükségünk van, hogy győzedelmesek lehessünk Sátán minden támadásával szemben.

Megállapíthatjuk tehát, hogy az "Isten Igéje" kifejezés messze többet jelent papírlapokra nyomtatott szavaknál. Isten mindig is beszélt teremtményeihez, már a kezdetektől fogva kinyilvánította magát az emberi világnak. Szól hozzánk a teljes teremtett világ által (Zsoltárok 19:1), letűnt korok ma is aktuális üzenetet hordozó prófétáin keresztül (Hóseás 12:10; Zsidókhoz 1:1), az Ő Szent Lelke által (János 16:13; Apostolok Cselekedetei 16:6), magán a Szentíráson keresztül, továbbá minden próféták, papok és királyok legnagyobbika-, egyszülött Fia, Jézus Krisztus által (János 14:9). Ismerjük meg Istent minél jobban azáltal, hogy szellemi antennáinkat az összes csatornára jól behangoljuk!

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan értsük azt, hogy Jézus Krisztus és a Biblia egyaránt Isten Igéje?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries