settings icon
share icon
Kérdés

Jézus az egyetlen út a mennybe?

Válasz


„Alapvetõen jó ember vagyok, tehát a mennybe fogok menni.” „Jó, tettem néhány rossz dolgot, de több jó dolgot teszek, tehát a mennybe fogok menni” „Isten nem fog a pokolba küldeni csak azért mert nem a Biblia szerint élek. Az idõk megváltoztak!” „Csak a nagyon rossz emberek, mint a gyermekmolesztálók, és a gyilkosok mennek a pokolba”.

Ezek gyakori racionalizálások, de az igazság az, hogy mind hazugságok. A Sátán, e világ uralkodója plántálja ezeket a gondolatokat a fejünkbe. Õ, és bárki, aki az õ útjait követi, Isten ellensége (1. Péter 5:8). A Sátán félrevezetõ, és gyakran úgy állítja be magát, mint aki jó (2 Korintus 11:14), de mindazokat az elméket õ irányítja, amelyek nem tartoznak Istenhez. Ezek a hitetlenek azért nem képesek az örömhírt megérteni, mert ennek a világnak az „istene”, a Sátán elsötétítette a gondolkodásukat. Azt akarta, hogy ne láthassák az örömhír világosságát, amely Krisztus dicsõségérõl szól, aki minden tekintetben olyan, mint maga Isten (2 Korintus 4:4).

Hazugság azt hinni, hogy Istent a kis bûneink nem érdeklik, és hogy a pokol a „rossz emberek” számára van lefoglalva. Minden bûn elválaszt minket Istentõl még egy „kis ártatlan hazugság” is. Mindenki vétkezett, és senki sem elég jó ahhoz, hogy magától a mennybe jusson (Róma 3:23). A mennybe jutás alapja nem az, hogy a jó tetteink túlsúlyban legyenek a rosszakkal szemben, ha így lenne, mindannyian csõdöt mondanánk „Ha pedig kegyelembõl tette, akkor nem az emberek tettei alapján-különben a kegyelem nem lenne kegyelem” (Róma 11:6). Semmit sem tehetünk azért, hogy megdolgozzunk a mennybe jutásunkért (Titusz 3:5).

„A szûk kapun menjetek be! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a pusztulásba vezet, és sokan járnak rajta” (Máté 7:13). Még ha mindenki más bûnben él egy olyan kultúrában, ahol Istenben bízni nem népszerû dolog, Isten akkor sem nézi ezt el. „Régebben szellemileg halottak voltatok vétkeitek és bûneitek miatt, amelyekben éltetek, akárcsak a többi ember-a jelenlegi korszakhoz igazodva. Azt a gonosz szellemi fejedelmet követtétek, aki most a levegõbeli hatalmasságok felett uralkodik. Ez a szellem mûködik mindazokon keresztül, akik nem engedelmeskednek Istennek” (Efézus 2:1-2).

Amikor Isten a világot teremtette, az tökéletes volt és jó. Utána megteremtette Ádámot és Évát, saját szabad akaratot adott nekik, így dönthettek, követik-e Istent, és engedelmeskednek-e neki. De a Sátán megkísértette õket Istennek való engedetlenséggel, és bûnt követtek el. Ez elválasztotta õket (és mindenkit akik utánuk jött, minket is) attól, hogy képesek legyenek Istennel közeli kapcsolatban lenni. Õ tökéletes, szent, és el kell hogy ítélje a bûnt. Bûnösökként nem tudtuk magunktól kibékülni Istennel. Tehát Isten készített egy utat, hogy a Mennyben majd Vele egyesülhessünk. „Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött Fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a Fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon” (János 3:16). „A bûn szolgálatáért járó bér a halál, Isten kegyelmének ingyen ajándéka ellenben az örök élet- Urunkban, Krisztus Jézusban” (Róma 6:23). Jézus azért született hogy meghaljon a bûneinkért, hogy ne nekünk kelljen. Három nappal a halála után feltámadt a sírból (Róma 4:25) ezzel bizonyítva, diadalmaskodott a halál felett. Áthidalta a szakadékot Isten és ember között, hogy nekünk személyes kapcsolatunk lehessen Vele, ha csak hiszünk.

Az örök élet pedig az, hogy egyre jobban megismerjenek téged, az egyetlen valóságos Istent, és a Messiás Jézust, akit elküldtél (János 17:3). A legtöbb ember hisz Istenben, még a Sátán is hisz. De ahhoz, hogy megkapjuk az üdvösséget, Istenhez kell fordulnunk, személyes kapcsolatot alkotnunk vele, el kell fordulnunk a bûneinktõl, és követni Õt. Bíznunk kell Jézusban azzal amink van, és amit teszünk. Isten ugyanis mindenkit elfogad, aki hisz Jézus Krisztusban, attól függetlenül, hogy az illetõ zsidó, vagy nem zsidó (Róma 3:22). A Biblia azt tanítja, hogy nincs az üdvösséghez más út, egyedül Krisztus által. Jézus azt mondja a János 14:6-ban: „Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet! Az Atyához csakis rajtam keresztül lehet eljutni”.

Jézus az üdvösség egyetlen útja, mert Õ az egyetlen, aki ki tudja a bûnünk büntetését fizetni (Róma 6:23). Semmilyen másik vallás nem tanítja a bûn mélységét vagy komolyságát, és a következményeit. Nincs más vallás, amely a bûn örök fizetségét ajánlja fel, amelyrõl csak Jézus Krisztus tud gondoskodni. Nem volt más „vallásalapító” emberré lett Isten (János 1:1,14)-amely az egyetlen mód egy végtelen tartozás kifizetésére. Jézus Isten kellett legyen ahhoz hogy ki tudja fizetni a tartozásunkat. Jézusnak embernek kellett lennie ahhoz hogy meghalhasson. Az üdvösség egyedül a Jézus Krisztusban való hit által elérhetõ. „Mert nincs senki másban üdvösség, egyedül csak Jézusban! Az õ neve az egyetlen a világon, amely által az emberek üdvösségre juthatnak!” (ApCsel 4:12).

Döntést hoztál Krisztus mellett annak alapján, amit itt olvastál? Ha igen, kérlek kattints a lentebb lévő “Ma elfogadtam Krisztust” gombra.

EnglishVissza a magyar oldalra

Jézus az egyetlen út a mennybe?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries