settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent, hogy Jézus a Főpapunk?

Válasz


A főpapi cím csak egyike Jézus címeinek: Messiás, Üdvözítő, Isten Fia, bűnösök barátja, stb. Mindegyik cím Jézusnak egy konkrét aspektusára utal, és arra, hogy ez mit jelent számunkra. A Zsidókhoz írt levél szerzője főpapnak nevezi (Zsidók 2:17, 4:14). A pap szónak több jelentése van. Először is olyasvalakire utal, aki vallásos szertartásokat végez. Másodszor olyasvalakire, aki meg van szentelve vagy el van különítve, hogy ilyen szertartásokat végezzen.

Ez a szó legelőször a Bibliában az 1Mózes 14-ben fordul elő. Ábrahám, Isten barátja, harcba szállt, hogy megmentse unokaöccsét, Lótot, aki az elámita sereg rabságába esett. Visszafelé Ábrahám találkozott Melkisédekkel, Sálem királyával és a magasságos Isten papjával. Ez a férfi, akinek a nevének a jelentése „igazságosság királya", megáldotta Ábrahámot, és magasztalta a felséges Istent, aki győzelmet adott Ábrahámnak. Az áldásért cserébe Ábrahám tizedet (tíz százalékot) adott Melkisédeknek a zsákmányból. Ez által Ábrahám elismerte Melkisédek magas pozícióját Isten papjaként.

Évekkel később Ábrahám dédunokáját, Lévit választotta ki Isten, hogy a papi törzs atyja legyen. Amikor a Sinai hegynél Isten a törvényt adta, a léviták lettek a szentsátor szolgái, és Áron családjából kerültek ki a papok. A papok felelőssége volt közbenjárni Istennél a népért az által, hogy bemutatták a törvényben előírt áldozatokat. A papok közül egyet kiválasztottak főpapnak, aki évente egyszer, az engesztelés napján bement a szentek szentjébe, hogy az áldozat vérét a szövetség ládájára kenje (Zsidók 9:7). Ezek a napi és éves áldozatok fedték el ideiglenesen a nép bűneit, amíg a Messiás el nem jött, hogy végleg eltávolítsa azokat.

Amikor Jézust főpapnak hívjuk, akkor erre a két papi rendre utalunk. Melkisédekhez hasonlóan, nem abból a papi rendből származott, amelyet a törvény írt elő a Sinai hegynél (Zsidók 5:6). A lévita papokhoz hasonlóan pedig Jézus, amikor feláldozta magát a bűneinkért, áldozatot mutatott be, hogy eleget tegyen Isten törvényének (Zsidók 7:26-27). Viszont a lévita papoktól eltérően, akiknek folyamatosan áldozniuk kellett, Jézusnak csak egyszer kellett áldozatot bemutatnia, és ezzel örök megváltást szerzett mindenkinek, aki általa jön Istenhez (Zsidók 9:12).

Még egy fontos dolog Jézus papságát illetően: minden pap az emberek közül került ki. Jézus, noha öröktől fogva Isten volt, emberré lett, hogy elszenvedje a halált, és főpapként szolgáljon (Zsidók 2:9). Emberként kitette magát minden gyengeségnek és kísértésnek, amelynek mi ki vagyunk téve, hogy személyesen is átérezze küzdelmeinket (Zsidók 4:15). Jézus minden más papnál feljebbvaló, ezért nevezi a Zsidók 4:14 „nagy főpapnak", és ez feljogosít minket arra, hogy bátran járuljunk „a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk" (Zsidók 4:16).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent, hogy Jézus a Főpapunk?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries