settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent Jézus Krisztus ismerete?

Válasz


Mikor az emberek arról tesznek bizonyságot, hogy ismerik Jézus Krisztust, akkor lényegében azt jelentik ki, hogy élő kapcsolatuk van Vele, az Élet Fejedelmével. Kereszténynek lenni tehát messze többet jelent annál, hogy ismeretünk van Krisztusról. Krisztus követőjének lenni valójában azt jelenti, hogy személyesen ismerjük Őt. Jézus főpapi imájában is hangsúlyozta, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy megismerjük Őt, az egyetlen Megváltót: "Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust" (János 17:3 vö. János 10:30).

Egy dolog sok mindent tudni egy ismert sportolóról, és egy teljesen másik dolog személyes barátságban állni vele. Lehet, hogy a kedvenc hősödről létező összes média-kiadvány birtokodban van, évekre visszamenőleg ismered minden eredményét, és az összes rajongói cuccot megkaparintod, amire csak ráírták a nevét, személyesen azonban sohasem ismerted meg őt. Ahhoz, hogy valóban ismerd őt, teljesen másra van szükség, mint hogy megnézd az összes mérkőzését, és hogy minden vele kapcsolatos infót bebiflázz: valós kapcsolat csak úgy alakulhatna ki köztetek, ha rendszeresen időt töltenétek együtt és rendszeresen beszélgetnétek. Mikor tehát valaki azt mondja, hogy ő igazán ismeri az Úr Jézust, akkor ezt csak a Vele való élő kapcsolata alapján állíthatja. Ez tehát azt jelenti, hogy rendszeresen az Ő társaságában van, és folyamatos beszélgetésben állnak egymással. Ha pedig Jézust ismerjük, akkor egyben Istent is ismerjük: "De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk (1.János 5:20; lásd még János 14:9).

Hogyan ismerheted meg tehát valóban Jézus Krisztust? A Rómabeliekhez írt levél 9:20 igehelyének fénye így mutatja az utat: "Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol." Hinned kell tehát, hogy Jézus Krisztus az Úr, és hogy feltámadt a halálból. Ő azért tette le önkéntesen az életet (majd vette föl azt - hiszen erre is volt hatalma), hogy a bűneid minden tartozását egy összegben kifizesse (1.Péter 2:24).

Mikor megváltásodért kizárólag az Úr Jézus Krisztusban kezdesz bízni, akkor azzal befogadod Őt az életedbe, és Ő is családjába fogad téged (János 1:12). Az Ő kegyelméből az örök élet ajándékában részesülsz, mint ahogy erről a János 3:16 igehelye is tanúskodik: ”Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Ez az élet mindenki számára szabadon elérhető, aki hisz Jézus Krisztusban. Az örök élet tehát gyakorlatilag már ebben a világban kezdetét veszi, de természetesen magába foglalja a mennyben töltött örökkévalóságot is Jézus Krisztus közvetlen jelenlétében.

Az Efézusbeliekhez írt levél 2:8-9 igerésze arra mutat rá világosan, hogy a megváltás kizárólag Isten jóságának eredménye, vagyis nem a mi érdemünk. Így olvassuk az Igét: ”Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék." Jézus Krisztus ismerete az Őbelé helyezett hittel veszi kezdetét, de a Vele kibontakozó-, majd elmélyülő kapcsolatunk is mindig a hit talaján áll, és a hitben gyökerezik.

Nincsen egy olyan konkrét ima, amivel meghívhatod Jézust az életedbe, vagy ami által jobban megismerheted őt, és egyre mélyebben hihetsz Benne, azonban minden olyan ima célt ér, ami a szíved mélyéből fakad. Ennek értelmében a következő imát is elmondhatod, hogy kifejezd azt a döntésed, hogy te Jézus Krisztusban szeretnél hinni:

“Édes Istenem, tudom, hogy én csak egy bűnös ember vagyok, és hogy saját erőfeszítéseimből soha sem juthatnék be országodba. Így most hitemet, a Te Fiadba, az Úr Jézus Krisztusba helyezem, Aki feltámadt a halálból, hogy nekem örök életet adjon. Kérlek téged, bocsásd meg bűneimet, és segíts, hogy életemet mától Neked élhessem. Köszönöm, hogy Te befogadtál engem, és köszönöm az örök élet ajándékát.”

Ha az itt olvasottak hatására letetted ma Jézus Krisztus kezébe az életed, akkor kérlek jelezd ezt nekünk azzal, hogy rákattintasz az alábbi linkre: “Ma befogadtam Jézus Krisztust a szívembe”. Köszönjük, hogy ezáltal mi is részesek lehetünk az örömödben! Most pedig menj szabadon és bátran, és örömmel mond el ezt másoknak, akik még nincsenek Vele kapcsolatban, és keress olyanokat is, akik már ismerik Őt! Isten áldjon testvérünk!

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent Jézus Krisztus ismerete?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries