settings icon
share icon
Kérdés

A héber iratok hol jövendölik meg a Messiás halálát és feltámadását?

Válasz


Szerte a zsidó Szentírásban világos kép tárul elénk a Messiás ígéretéről. Ezek a messiási ígéretek több száz, olykor több ezer évvel Jézus Krisztus születése előtt keletkeztek, és nyilvánvalóan Jézus Krisztus az egyetlen valaha élt személy, aki ezeket beteljesítette. Ami azt illeti, az 1Mózestől Malakiásig több mint 300 konkrét prófécia részletezi a Felkent eljövetelét. A héber profetikus Szentírás a szűztől való születést, betlehemi születést, a Júda törzséből és Dávid király vonalából való származást, bűntelen életét és a népéért végzett engesztelő áldozatát jövendölő próféciák mellett a zsidó Messiás halálát és feltámadását is részletesen dokumentálták, sokkal azelőtt, hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása bekövetkezett volna a történelemben.

A héber iratok a Messiás halálával foglalkozó legismertebb próféciái közül kiemelkedik a Zsoltárok 22 és Ézsaiás 53. A Zsoltárok 22 különösen lenyűgöző, hiszen Jézus keresztre feszítésének számos elemét már ezer évvel az eseményt megelőzően előre vetíti. Íme néhány példa: A Messiás kezét és lábát átszúrják (Zsoltárok 22:16, János 20:25). A Messiás csontja nem törik meg (a keresztre feszítés után az illető lábát általában eltörték, hogy felgyorsítsák a halált) (Zsoltárok 22:17, János 19:33). Az emberek sorsot vetnek a Messiás ruhájára (Zsoltárok 22:18, Máté 27:35).

A „szenvedő szolgaként" ismert klasszikus messiási prófécia, az Ézsaiás 53 szintén több részletet megad azzal kapcsolatban, hogy miként hal meg a Messiása a népe bűnéért. Több mint 700 évvel Jézus születése előtt, Ézsaiás több részletet közöl Jézus életéről és haláláról. A Messiást el fogják utasítani (Ézsaiás 53:3, Lukács 13:34). A Messiást megölik, hogy helyettes áldozatot mutasson be a népe bűneiért (Ézsaiás 53:5-9, 2Korinthus 5:21). A Messiás csendben marad vádlói előtt (Ézsaiás 53:7, 1Péter 2:23). A Messiást a gazdagok közé fogják eltemetni (Ézsaiás 53:9, Máté 27:57-60). A Messiás gonosztevők közt lesz halála órájában (Ézsaiás 53:12, Márk 15:27).

A zsidó Messiás halála mellett feltámadását is előre jelzik. A legvilágosabb és legismertebb, feltámadásra vonatkozó próféciák egyikét Izrael királya, Dávid írta, szintén egy évezreddel Jézus születését megelőzően: „Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson" (Zsoltárok 16:10, Károli).

A zsidó sávuót (hetek) ünnepén, amikor Péter az első prédikációt tartotta, bátran kijelentette, hogy Isten feltámasztotta Jézust, a zsidó Messiást a halálból (ApCsel 2:24). Elmagyarázta, hogy Isten azért hajtotta végre ezt a csodálatos tettet, hogy beteljesítse Dávid próféciáját a Zsoltárok 16-ban. Ami azt illeti, Péter részletesen idézte Dávid szavait a Zsoltárok 16:8-11-ből. Néhány évvel később Pál ugyanezt tette, amikor Antiókhiában a zsidó közösséghez szólt. Péterhez hasonlóan Pál is azt hirdette, hogy a Zsoltárok 16:10 beteljesítéseként Isten feltámasztotta a Messiás Jézust a halálból (ApCsel 13:33-35).

Egy másik dávidi zsoltár szintén erős utalást teszt a Messiás feltámadására. Ez a már említett 22. zsoltár. A 20-22. versekben a szenvedő Megváltó azért imádkozik, hogy szabaduljon meg „az oroszlán szájából" (ez egy metafora a Sátánra). Ezt a kétségbeesett imát rögtön egy dicshimnusz követi, ahol a Messiás hálát ad Istennek, amiért meghallgatta imádságát, és megszabadította Őt (Zsoltárok 22:23-25). A Messiás feltámadása világosan kikövetkeztethető a 22. versben található imádság végéből és a 23. versben kezdődő dicséret elejéből.

Visszatérve az Ézsaiás 53-hoz: miután megjövendöli, hogy Isten szenvedő szolgája szenvedni fog népe bűnéért, a próféta azt mondja, hogy ez után a szolgát „kiirtják a földön élők közül". De Ézsaiás hozzáteszi, hogy a Messiás „meglátja utódait", és az Atya Isten „hosszúra nyújtja életét" (Egyszerű; Ézsaiás 53:5, 8, 10). Ézsaiás ez után más szavakkal ismét megerősíti a feltámadás ígéretét: „Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz" (Ézsaiás 53:11).

A héber Szentírás Jézus a Messiás születésének, életének, halálának és feltámadásának minden aspektusát már sokkal azelőtt megjövendölte, hogy az események a történelem vonalán megjelentek volna. Nem csoda, hogy Jézus a Messiás azt mondta kora zsidó vallási vezetőinek: „Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot" (János 5:39).

EnglishVissza a magyar oldalra

A héber iratok hol jövendölik meg a Messiás halálát és feltámadását?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries