settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent, hogy az ige testté lett (János 1:14)?

Válasz


A Biblia az ige (helyenként: szó, beszéd) szót több értelemben használja. Az Újszövetségben két görög szót is ekként fordítanak: rhéma és logosz. Van köztük hajszálnyi különbség. A rhéma általában a beszélt szóra vonatkozik. A Lukács 1:38-ban például, amikor az angyal hírül adta Máriának, hogy Isten Fiának az anyja lesz, Mária ezt felelte: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded [rhéma] szerint!"

A logosznak viszont tágabb, filozofikusabb jelentése van. A János 1 ezt a szót használja. Általában egy teljes üzenetet hordoz, és többnyire Isten üzenetére vonatkozik az emberiség számára. Például a Lukács 4:32-ben ez áll: amikor Jézus az embereket tanította, azok „álmélkodtak tanításán, mert szavának [logos] hatalma volt." Az emberek nemcsak azokon a konkrét szavakon álmélkodtak, amelyeket Jézus használt, hanem az egész üzenetén.

A János 1-ben az ige (logosz) szó Jézusra vonatkozik. Jézus a teljes üzenet: Ő hordozza mindazt, amit Isten közölni akar az emberekkel. János első fejezete betekintést nyújt abba az Atya-Fiú kapcsolatba, amely még Jézus testet öltése előtt állt fenn. Jézus már a földre jötte előtt létezett az Atyával (1. vers), részt vett a mindenség teremtésében (3. vers), és Ő volt az „emberek világossága" (4. vers). Az Ige (Jézus) a teljes megtestesülése mindannak, ami Isten (Kolossé 1:19, 2:9, János 14:9). De az Atya Isten Lélek. Láthatatlan az emberi szem előtt. A szeretet és megváltás üzenete, amelyet Isten hirdetett a próféták által, évszázadokon át süket fülekre talált (Ezékiel 22:26, Máté 23:37). Az embereknek könnyűszerrel figyelmen kívül hagyták egy láthatatlan Isten üzenetét, és tovább vétkeztek és lázadtak. Ezért az üzenet testté vált, emberi formát öltött, és eljött, hogy közöttünk lakozzon (Máté 1:23, Róma 8:3, Filippi 2:5-11).

A görögök a logosz szót az észre, értelemre vagy bölcsességre vonatkoztatták. János ennek a görög koncepciónak a felhasználásával akarta kifejezni, hogy Jézus, a Szentháromság második személye Isten önkifejezése a világ számára. Az Ószövetségben Isten szava hozta létre az világmindenséget (Zsoltárok 33:6), és mentette meg a rászorulókat (Zsoltárok 107:20). Az első fejezetben János mind a zsidókat, mind a pogányokat felszólítja az örök Krisztus elfogadására.

A Lukács 20:9-16-ban Jézus egy példázattal magyarázta el, miért kellett az Igének testté lennie. „Azután ezt a példázatot mondta a népnek: "Egy ember szőlőt ültetett, és munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe távozott. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték, és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, meggyalázták, és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették és kidobták.

Akkor így szólt a szőlő gazdája: Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. De mikor azt meglátták a munkások, így tanakodtak egymás között: Ez az örökös! Öljük meg őt, hogy mienk legyen az örökség! És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit tesz most már velük a szőlő ura? Eljön, és elveszti ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja." Amikor ezt hallották, így szóltak: "Szó sem lehet róla! ""

Ebben a példázatban Jézus arra emlékeztette a zsidó vezetőket, hogy korábban elutasították a prófétákat, és most elutasítják a Fiút. A logosz, Isten Igéje, most mindenkinek szól, nemcsak a zsidóknak (János 10:16, Galata 2:28, Kolossé 3:11). Mivel az Ige testté lett, olyan főpapunk van, aki együtt tud érezni velünk minden gyengeségünkben, és aki minden területen megkísértetett, akárcsak mi, de mégsem vétkezett (Zsidók 4:15).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent, hogy az ige testté lett (János 1:14)?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries