settings icon
share icon
Kérdés

Mi a kereszt jelentése?

Válasz


Gyakorlatilag a kereszt jelentése halál. Körülbelül a Kr.e. 6. századtól a Kr.u. 4. századig a kereszt egy olyan kivégzési mód volt, mely a leggyötrelmesebb és legfájdalmasabb úton vezetett el a halálhoz. A keresztre feszítés során az illetőt vagy hozzászögezték vagy hozzákötözték egy fakereszthez, és hagyták azon függeni, amíg meg nem halt. A halál lassú és elviselhetetlenül fájdalmas volt. Krisztus és kereszthalála miatt azonban ma már teljesen más a kereszt jelentése.

A keresztyénségben a kereszt Isten szeretetének és ítéletének a keresztmetszete. Jézus Krisztus az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét (János 1:29). Az Isten Báránya kifejezés utalás a zsidó páska intézményére (2Mózes 12). Az izraeliták fel kellett áldozzanak egy hibátlan bárányt, és a vérét az otthonaik ajtófélfáira kellett kenniük. A vér jelként szolgált a halál angyala előtt, hogy haladjon tovább a ház előtt, és hagyja békén azokat, akiket a vér elfedett. Amikor Jézus odament Keresztelő Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjen, János felismerte Őt és felkiáltott: „Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét" (János 1:29), ezzel elismerve, hogy az Isten terve, hogy a bűnökért feláldoztasson.

Felvetődik a kérdés, hogy Jézusnak miért kellett egyáltalán meghalnia. A Biblia átívelő üzenete a megváltás története. Isten megteremtette az eget és a földet, a férfit és a nőt a maga képmására, és az Éden kertjébe helyezte őket, hogy a földön szolgái legyenek. Sátán (a kígyó) kísértéseinek következtében azonban Ádám és Éva vétkezett, és kikerült Isten kegyelméből. Sőt, a bűn átkát továbbadták gyermekeiknek, úgyhogy mindenki örökli ezt a bűnt és vétket. Az Atya Isten elküldte az egyetlen Fiát a világba, hogy emberi formát öltsön, és a népe Megváltója legyen. Mivel szűztől született, Jézust nem érintette az az átok, amely a bűnbeesést követően minden emberre kiterjed. Isten bűntelen Fiaként Ő lehet az a szeplőtlen áldozat, amelyet Isten megkövetel. Isten igazságossága ítéletet és büntetést követelt a bűnre, szeretete viszont arra késztette, hogy elküldje egyetlen Fiát, hogy engesztelést szerezzen a bűnre.

Jézus engesztelő kereszt-áldozata révén azok, akik hitüket és bizalmukat belé vetik és tőle várnak üdvösséget, örökké élni fognak (János 3:16). Jézus azonban arra szólította fel követőit, hogy vegyék fel a keresztet, és kövessék Őt (Máté 16:24). A „keresztviselés" fogalma mára szinte teljesen elveszítette eredeti jelentését. Általában a kereszt(viselés)t egy kényelmetlen vagy terhes körülményre használjuk: „A problémás kamasz gyermekem az én keresztem". Szem előtt kell azonban tartanunk, hogy Jézus arra hívja tanítványait, hogy radikális önmegtagadást gyakoroljanak. Az első századi ember számára a kereszt egy dolgot jelentett: halált. „Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja" (Máté 16:25). A Galata levél így utal a bűnös én halálára és a Krisztus általi új életre való feltámadásra: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem" (Galata 2:20).

Vannak olyan részei a világnak, ahol a hitük miatt üldözik keresztyéneket, gyakran halálra menően. Ők nagyon is tudják, mit jelent hordani a keresztet és követni Jézust. Azoknak, akiket nem üldöznek ily módon, szintén hűségesnek kell lenniük Krisztushoz. Még ha soha nem is kell a végső áldozatot bemutatnunk, késznek kell lennünk megtenni azt az iránt való szeretetünkből, aki megmentett minket és életét adta értünk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a kereszt jelentése?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries