settings icon
share icon
Kérdés

Miért kellett Jézusnak olyan sokat szenvednie?

Válasz


Az Ézsaiás 52:14 így szól: „Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi volt külseje, emberhez nem méltó volt alakja.” A megpróbáltatásokban, kínzásokban és a keresztre feszítésben Jézus nagyon nagy kínokat élt át (Máté 27; Márk 15; Lukács 23; János 19). De még ezeket a szörnyűségeket is messze felülmúlta az a szellemi szenvedés, amin keresztülment. A 2 Korinthus 5:21 szerint „azt, aki nem ismert bűnt, [Isten] bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.” Jézus az egész világ bűnét magára vette (1 János 2:2). A bűn miatt kiáltott fel így Jézus: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” (Máté 27:46). Tehát Jézus testi szenvedése is nagyon kínzó volt, de semmi nem volt ahhoz képest, hogy el kellett viselnie a bűnt, és meg kellett halnia a bűnért járó büntetés rendezése érdekében (Róma 5:8).

Előre látván Jézus szenvedéseit Ézsaiás egyértelműen fogalmaz: „Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg” (Ézsaiás 53:3, 5). A Zsoltárok 22:15–19 szintén a Messiás szenvedésének erőteljes megjövendölése: „Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim. Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek.”

Miért kellett Jézusnak olyan sokat szenvednie? Némelyek szerint Jézus testi kínszenvedése a bűneinkért járó büntetés része volt. Bizonyos mértékig ez igaz. Ugyanakkor, ez sokkal inkább az emberi gyűlöletről és kegyetlenségről szól, mint Istentől való büntetésről. Az engesztelhetetlen kínzás és bántalmazás mögött minden bizonnyal Sátán Istennel és Jézussal szembeni határtalan gyűlölete áll. Jézus szenvedése végső soron a bűnös ember szent Isten iránti gyűlöletének és dühének megnyilvánulása (Róma 3:10–18).

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért kellett Jézusnak olyan sokat szenvednie?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries