settings icon
share icon
Kérdés

Beszél-e a Biblia Jézus imádatáról?

Válasz


Imádni annyi, mint tiszteletünket fejezni ki egy isteni lény iránt. Ha valaki imádatát fejezte ki Jézus iránt, és Ő ezt elfogadta, azzal bizonyságát adta istenségének. Ez azért fontos, mert vannak, akik tagadják Krisztus istenségét, és egy Istennél kisebb minőségbe degradálják. Igen, Jézus elfogadta az imádatot. A Szentháromság második tagjaként akkor is és most is imádják.

Jézus életének kezdetétől fogva látjuk, hogy imádták. Ahogy a bölcsek megpillantották a kisded Krisztust, „leborulva imádták őt" (Máté 2:11). A Biblia feljegyzi a kezdeti reakciót, amikor Jézus dicsőségesen bevonult Jeruzsálembe: „pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: "Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izráel Királya" (János 12:1, Máté 21:9)! A hozsánna szó az üdvösségért való könyörgés és az imádat kifejezése. A tömeg által használt kifejezés minden bizonnyal a hódolat jele.

Miután Jézus a vízen járással lenyűgözte a tanítványokat, a „hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: "Valóban Isten Fia vagy" (Máté 14:33)! Két, még emlékezetesebb példa arra, hogy Jézus elfogadta a hódolatot, rögtön a feltámadása után történt. Az asszonyok közül néhányan (Máté 28:8-9, Márk 16:1, Lukács 24:10) útban voltak a tanítványok felé, hogy hírül adják a feltámadást, amikor Jézus szembejött velük. Amikor rájöttek, hogy kicsoda, „odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte" (Máté 28:9).

Vagy itt van Tamás, aki nem hitte, hogy Jézus feltámadt a halottak közül, noha a többi tanítvány erről tett bizonyságot. Már körülbelül egy hét telt el a feltámadás óta, de Tamás még mindig kételkedett benne. Tudván, hogy Tamás kételkedik, Jézus megjelent neki, és megmutatta neki a szegek helyét a kezein és lábain, illetve a sebet az oldalán. Miként reagált Tamás? „Én Uram, és én Istenem" (János 20:28)! Egyik esetben sem látjuk Jézust, hogy megfékezte volna imádóit, ahogy az egyszerű emberek vagy éppen az angyalok tették, amikor mások helytelenül őket imádták (ApCsel 10:25-26, Jelenések 19:9-10).

Ma az által fejezzük ki imádatunkat iránta, hogy élő áldozatként ajánljuk fel magunkat Istennek a Jézus Krisztusba vetett hit által, hogy azt cselekedjen, amit jónak lát (Róma 12:1-2). Jézus azt mondta: „Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk" (János 4:24). Az által, hogy engedelmeskedünk a parancsolatainak, lélekben és igazságban imádjuk Istent. Nemcsak az jelenti az imádatot, hogy meghajolunk Jézus előtt, pálmaágakat dobálunk a lábai elé, vagy szeretetünkről énekelünk vagy beszélünk. Az imádat ismeretet jelent, kommunikációt, szolgálatot és bizalmat.

EnglishVissza a magyar oldalra

Beszél-e a Biblia Jézus imádatáról?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries