settings icon
share icon
Kérdés

Hol jövendöli meg az Ószövetség Krisztus eljövetelét?

Válasz


Számos ószövetségi prófécia szól Jézus Krisztusról. Egyes bibliamagyarázók szerint több száz messiási prófécia létezik. Az alábbiak a legegyértelműbbek és a legfontosabbak.

Jézus születésével kapcsolatban — Ézsaiás 7:14: „Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni: Íme, egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el.” Ézsaiás 9:5: „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” Mikeás 5:1: „Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba.”

Jézus szolgálatával és halálával kapcsolatban — Zakariás 9:9: „Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.” Zsoltárok 22:17–19: „Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek.”

Valószínűleg az Ézsaiás könyvének 53. fejezete a legvilágosabb prófécia Jézusról. Az Ézsaiás 53:3–7 különösen félreérthetetlen: „Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját.”

A Dániel könyvének 9. fejezetében található „hetven hét” prófécia pontosan megmondta előre a napot, hogy mikor fog Jézus, a Messiás „kivágattatni”. Az Ézsaiás 50:6 pontosan bemutatja, hogyan verték meg Jézust. A Zakariás 12:10 megjövendöli a Messiás „átdöfését”, ami meg is történt, miután Jézus meghalt a kereszten. Még sok példát lehetne bemutatni, de a fentiek elegendők. Teljesen egyértelmű, hogy az Ószövetség előre megmondta Jézus, a Messiás eljövetelét.

EnglishVissza a magyar oldalra

Hol jövendöli meg az Ószövetség Krisztus eljövetelét?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries