settings icon
share icon
Kérdés

Pontosan hol született Jézus?

Válasz


A Szentírás a következő igehelyeken emlékezik meg Jézus Kris ztus születéséről: “ Máté 1:18–25; 2:1–12; Lukács 1:26–38; és 2:1–20. Mária terhessége idején “Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék” (Lukács 2:1), azaz népszámlálást kellett tartani. Ez egyben azt is jelentette, hogy a Római Birodalom akkori területén élő összes embernek abba a városba/térségbe kellett visszatérnie, ahol a felmenői az előző népszámláláskor bejegyeztettek, és ott kellett megfizetniük a vagyonbecslést alapul vevő jövedelemadót, vagy más néven cenzust.

Ezzel magyarázható, hogy bár József, Jézus Krisztus nevelőapja, Názáretben élt, mégis vissza kellett utaznia Júda déli tartományába, pontosan “...a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt” (Lukács 2:4). József, érthető módon, jegyesét, Máriát, is magával vitte, hogy jövőbeli feleségeként már őt is családjához számolják. Így lehetett az, hogy a fiatal pár az Úr Jézus Krisztus születésekor már Bethlehem városában tartózkodott.

Ez a város persze pontosan az a hely, amit Isten Mikeás prófétán keresztül, jó hétszáz évvel Krisztus születésének valós bekövetkezte előtt, előre közölt. Így olvassuk a beteljesült próféciát: “De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van” (Mikeás 5:2).

Mivel ekkoriban sokan tértek vissza Bethlehembe a császári rendelet miatt, emberek tömegei feszítették szét a kis város befogadóképességét. József és Mária ezért nem kapott már egyetlen helyet sem, és végül ez kényszerítette őket arra, hogy egy istállóban szálljanak meg. (Tisztázásképp azonban hadd jegyezzük meg, hogy a hiteles bibliai beszámoló szerint állatok nem voltak az istállóban, Lukács evangelista közlése szerint viszont Jézus Krisztust jászolba tették. Abban az istállóban pedig, ahol jászol van, ott jó eséllyel az állatok sincsenek túl messze.)

A Lukács 2:7-ben említett “vendégfogadó ház” Biblia-magyarázók szerint egy mai értelemben vett hotelnak felelt meg. Az istálló pedig, ahol József és Mária végtére megszállt, valahol ennek a szomszédságában lehetett. Hogy mindez azonban pontosan így volt-e, nem tudjuk meg, ugyanis az eredeti szövegben szereplő görög kifejezés (kataluma) “vendégszobát” is jelenthet. Az utóbbi fordítás inkább egy családi házat, egy tömött kis panziót, fest szemeink elé, a kertes házhoz tartozó különálló istállóval, ahol a család jószága kapott helyet.

Ezekben az időkben, de világunk ezen táján, még a 20. században sem volt ritka, hogy az állatok a többszintes ház legalsó szintjén kaptak helyet. Így az állatok felszálló testhője azok gazdáit is melegen tartotta. Mikor tehát Lukács arról számol be, hogy “már nem volt hely a katalumában”, akkor lehet, hogy arra utal, hogy a felsőbb szinten már nem volt szabad hely, hiszen azt más látogatók-, és/vagy maga a család tagjai foglalták el. Régészeti leletek is alátámasztják a faluhelyen még ma sem ritka gyakorlatot, mely szerint a házat, és az állatokat védelmező istállót egyetlen fal választja el egymástól. Mindkét esetben tehát egy olyan alaprajzú épületet feltételezhetünk, melyben az állatoknak fenntartott helyiség egy fedél alatt volt a ház többi részeivel. Bárhogy is történt, az biztos, hogy Jézus születésének pontos helyén egy jászol is volt, melybe - a Lukács 2:7 tanúsága szerint - az újszülöttet fektették.

Arra vonatkozólag is vannak feltételezések, hogy Jézus születésének pontos helye Bethlehem északi részén lehetett. Ezt a részt “Migdol Eder”-nek neveznek. Itt ugyanis egy olyan őrtorony állt, melynek földszinti részében a pásztorok azokat a legszebb és legerősebb bárányborjakat gyűjtöttek egybe az ellési időszakban, melyeket később a templomi áldozat bemutatására használtak. Mikeás próféta, aki a Messiás megszületésének városát is pontosan megjövendölte, érdekes módon Migdol Eder-ről is ír: “És te nyájnak tornya, Sion leányának vára! Eljő tehozzád és elérkezik az előbbi hatalom, a Jeruzsálem leányának birodalma” (Mikeás 4:8). (Az eredeti szövegben a “nyájnak tornya” helyében áll a Migdol Eder szókapcsolat, míg a Jeruzsálem leánya kifejezés az egész Ószövetségben következetesen Izráel népét jelöli – a fordító megjegyzése.) Így teljesedett be az az angyali kijelentés, ami - elgondolkodtató módon - nem a világ hatalmasaihoz és egyéb királyaihoz ment ki, hanem egyszerű, kétkezi pásztor emberekhez. Az üzenet szerint elmenvén találni fognak “egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban” (lásd Lukács 2. fejezet). A fenti elmélet egy lehetséges magyarázatot ad arra, hogy honnan tudhatták a pásztorok, pontosan hova kell menniük. Azt a mély szimbolikus tartalmat, mely abban nyilvánul meg, hogy Isten báránya, Aki elvette a világ bűneit, ugyanazon a helyen született meg, ahol az áldozatra szánt bárányokat tartották, jelen cikkünk csak röviden érintheti.

Hogy Jézus Krisztus születésének pontos helye egy fedett istálló, egy különálló pajta, vagy egy az újszülött bárányokat őrző torony volt, nem teljesen tisztázott. Tény, hogy Isten egyszülött Fia, az Élet Kenyere, Bethlehem városában (a név jelentése: a kenyér háza), nagyon szerény körülmények között született meg világunkra.

EnglishVissza a magyar oldalra

Pontosan hol született Jézus?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries