settings icon
share icon
Kérdés

Miért akkor küldte el Isten Jézust, amikor elküldte? Miért nem korábban? Miért nem később?

Válasz


„De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve” (Galata 4:4). Ez az igevers azt állítja, hogy az Atyaisten akkor küldte el a Fiát, amikor „eljött az idő teljessége”. Sok olyan dolog történt az I. századnak abban a szakaszában, ami miatt úgy tűnik, hogy — emberi szempontból legalábbis — ideális dolog volt, hogy Krisztus akkor jöjjön el.

1) A kor zsidó köreiben nagyon várták már a Messiás eljövetelét. Az Izráel fölötti római uralom kiéheztette őket rá.

2) Uralma alatt Róma egyesítette az akkor ismert világ nagy részét, ami egy fajta összetartozási érzést nyújtott a különféle tartományoknak. Mivel a birodalmat viszonylagos béke jellemezte, lehetőség nyílt az utazásra, ami lehetővé tette az első keresztyéneknek, hogy elterjesszék az evangéliumot. Az efféle utazási szabadság más korokban elképzelhetetlen volt.

3) A rómaiak katonailag, a görögök pedig kulturálisan győzedelmeskedtek. A görög nyelv egyik „hétköznapi” formája volt a közvetítőnyelv (nem a klasszikus ógörög), amit az egész birodalomban beszéltek, és ez lehetővé tette az evangélium terjesztését a különböző népcsoportok körében.

4) Sokan felhagytak bálványaik imádatával, mert azok nem védték meg őket a római megszállóktól. Ugyanakkor a kor görög filozófiája és tudománya a kulturális értelemben „fejlettebb” városokban szellemileg ugyanúgy üressé tette az embereket, mint ahogyan ma az ateista–kommunista országok szellemi űrt okoznak.

5) A kor misztériumvallásai olyan megváltó–isten képét terjesztették, aki felé imádóinak véres áldozatokat kell bemutatniuk, és így a Krisztus végső áldozatáról szóló evangélium hihetőbb volt számukra. A görögök is hittek a lélek halhatatlanságában (a test halhatatlanságában nem).

6) A római hadsereg a provinciákból is toborzott katonákat, akik ezután megismerkedtek a római kultúrával és ideológiákkal (például az evangéliummal), melyek még nem érték el a távolabbi területeket. Britanniában az evangéliumot legelőszőr az ott állomásozó keresztyén katonák terjesztették el.

A fenti érveket az ember szempontjából fogalmaztuk meg arra a kérdésre, hogy a történelemnek vajon miért pont ez az időszaka volt ideális Krisztus számára, hogy eljöjjön. De azt is tudjuk, hogy Isten útjai nem a mi útjaink (Ézsaiás 55:8), így lehet, hogy ilyen okokból, de az is lehet, hogy más okokból választotta ezt az adott időszakot Fia elküldéséhez. A Galata levél 3. és 4. fejezetének szövegkörnyezetéből egyértelműen kiderül, hogy a zsidó népnek adott törvényekkel Isten a Messiás eljövetelét akarta előkészíteni. A Törvény arra adatott, hogy az emberek könnyebben megértsék, hogy mennyire mélyen részükké vált a bűn (hiszen nem képesek azt megtartani), és így jobban elfogadják azt a megoldást, amelyet Jézus, a Messiás nyújt (Galata 3:22–23; Róma 3:19–20). A Törvény „nevelőnk volt” (Galata 3:24), hogy elvezessen bennünket Jézushoz, a Messiáshoz. Azon a számos messiási prófécián keresztül tette ezt meg, ami Jézusban beteljesedett. Ehhez még vegyük hozzá az áldozati rendet, ami felhívta a figyelmet arra, hogy a bűn áldozatot igényel, de maga a rendszer nem megfelelő (hiszen minden áldozat után jött egy újabb áldozat). Az ószövetségi történelem folyamán — eseményekben és vallási ünnepeken (például Ábrahám hajlandó feláldozni Izsákot, vagy az egyiptomi kivonuláskor elfogyasztott pászka stb.) — is kirajzolódott Krisztus személye és munkássága.

Végül, azért akkor jött el Krisztus, amikor eljött, hogy beteljesedjék így egy prófécia. A Dániel 9:24–27 hetven „hetesről”, vagy „hetven hétről” szól. A kontextusból az derül ki, hogy ezek évhetek, nem pedig hét napot jelölő hetek. A történelmet elemezve felvázolhatjuk az első hatvankilenc hét részleteit (a hetvenedik hét a jövőben fog megtörténni). A hetven hét attól fogva számítódik, „hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről” (25. vers). Ez a kijelentés I. Artaxerxésztől hangzott el Kr.e. 445-ben (lásd Nehémiás 2:5). Hét hét és hatvankét hét után, azaz 69×7 év múlva a prófécia szerint „megölik a felkentet, senkije sem lesz. Egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentélyt… vége lesz, ha jön az áradat” (nagy pusztítást jelent) (26. vers). Itt félreérthetetlen utalást találunk a Megváltó kereszthalálára. Száz évvel ezelőtt a „The Coming Prince” c. könyvében Sir Robert Anderson részletes számításokat tett közzé a hatvankilenc hétről, melyekben ’prófétai éveket’ használ, amivel kiküszöböli a szökőévek, naptárhibák, időszámítás-váltás stb. okozta hibákat, és arra a következtetésre jutott, hogy a hatvankilenc évhét pont Jézus dicsőséges jeruzsálemi bevonulásának napjára esett, öt nappal halála előtt. Akár ezeket a számításokat használjuk, akár nem, az a lényeg, hogy Krisztus testet öltése pontosan abban az időben történt, amit Dániel részletesen megprófétált több mint ötszáz évvel korábban.

Úgy lett időzítve Krisztus földi megjelenése, hogy a korabeli emberek felkészülhettek eljövetelére. Azóta is minden nemzedéknek bőséges bizonyíték van a kezében arra, hogy Jézus valóban a megígért Messiás volt, aki betöltötte az Írásokat, amelyek részletesen előre bemutatták eljövetelét.

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért akkor küldte el Isten Jézust, amikor elküldte? Miért nem korábban? Miért nem később?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries