settings icon
share icon
Kérdés

Mi a hiposztatikus egység? Hogyan lehet Jézus egyszerre isten és ember?

Válasz


A hiposztatikus egység kifejezés arra utal, hogy miként vette magára a Fiúisten, Jézus Krisztus az emberi természetet, miközben teljes mértékben isten is maradt. Jézus mindig is isten volt (János 8:58, 10:30), de megtestesülésével emberi lény is lett (János 1:14). Az isteni természethez társuló emberi természet maga Jézus, az Isten–ember. Ez a hiposztatikus egység; Jézus Krisztus egy személyben teljes Isten és teljes ember.

Jézus két természete — az emberi és az isteni — szétválaszthatatlan. Jézus mindörökre Isten–ember lesz; teljesen Isten és teljesen ember, két külön természet egy személyben. Emberi és isteni mivolta nem keveredik össze, hanem az elkülönülő személyazonosságból fakadó veszteségek nélkül egyesül. Jézus olykor-olykor az emberi korlátok között (János 4:6, 19:28), máskor pedig isteni hatalmával tevékenykedett (János 11:43; Máté 14:18–21). Mindkét esetben az ő egyetlen személye cselekedett. Két természete, de csak egy személyisége volt.

A hiposztatikus egység tana annak a magyarázatául szolgáló próbálkozás, hogy hogyan lehet Jézus egyszerre isten és ember. Végső soron viszont olyan tanítás ez, amit nem érthetünk meg teljesen. Lehetetlen, hogy teljesen felfogjuk, hogyan működik Isten. Véges emberi lényként nem várhatjuk el, hogy megértsük a végtelen Istent. Jézus Isten Fia, hiszen a Szent Szellemtől fogant (Lukács 1:35). De ez nem azt jelenti, hogy Jézus nem létezett fogantatása előtt. Jézus mindig is létezett (János 8:58, 10:30). Fogantatásával emberi lény is lett isteni mivolta mellett (János 1:1, 14).

Jézus egyszerre isten és ember. Mindig is isten volt, de emberré csak akkor lett, amikor Máriában megfogant. Azért lett emberré, hogy azonosulni tudjon velünk küzdelmeinkben (Zsidók 2:17) és ami még fontosabb, hogy meghaljon a kereszten, hogy így vállalja át a bűneinkért járó büntetést (Filippi 2:5–11). Összefoglalva tehát, a hiposztatikus egység tana azt mondja ki, hogy Jézus teljesen ember és teljesen isten, egyik természete sem keveredik össze vagy hígul fel, ő pedig örökre egyetlen személy marad.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a hiposztatikus egység? Hogyan lehet Jézus egyszerre isten és ember?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries