settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent pontosan a Messiás szó?

Válasz


A Messiás szó a héber masiáh szóból ered (magyar fonetikus írás szerint), és annyit tesz "a felkent", a "kiválasztott". A szó görög megfelelője a hrisztosz, vagy magyarosabb ejtés szerint a Krisztus. Jézus Krisztus neve tehát szó szerint azt jelenti, "Jézus a Messiás". Mint ahogyan annak a bibliai időkben számos példáját találjuk, egy adott személy olajjal történő felkenése jelképesen azt fejezte ki, hogy Isten a szóban forgó személyt egy különleges, Isten-adta feladatra szentelte fel és különítette el.

Az ószövetségi Írás számos esetben tesz említést arról, hogy halandó embereket prófétává, pappá, és királlyá kentek. Isten egy ízben például arra utasította Illést, hogy saját utódjaként Elizeust kenje fel Izráel prófétájának (1.Királyok 19:16). Áron volt Izráel első felkent főpapja (3.Mózes 8:12), Sámuel prófétának pedig (többek között) az a szerep jutott, hogy Sault-, majd Dávidot is Izráel királyává kenje (1.Sámuel 10:1; 16:13). Az ezen példákban szereplő férfiak tehát mind Isten felkentjének tekintendőek. Az Ószövetség a halandó emberi lények felkenésén túl pontosan mutat arra az eljövendő Megváltóra is, Akit nem csak Isten választott ki, hanem Maga is kent fel, hogy Izráel fiait — az összes többi nemzetséggel egyetemben — megváltsa (Ézsaiás 42:1; 61:1-3). Pontosan ezt a Megváltót nevezik a zsidók Messiásnak.

A názáreti Jézus Krisztus tehát nem más, mint az Isten által megígért Messiás (Lukács 4:17–21; János 4:25–26). Az újszövetségi ihletett Ige lépten-nyomon bizonyítja, hogy Ő volt Isten választottja, mint ahogyan mindmáig az is maradt: "Ezek pedig azért irattak meg, hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy [ezt] hívén, életetek legyen az ő nevében" (János 20:31) — olvassuk. Más igerészek is arról tesznek bizonyságot, hogy Jézus "...a Krisztus, az élő Istennek Fia" (Máté 16:16). Az Úr Jézus messiási mivoltának végső bizonyítékát annak ténye bizonyítja, hogy testben támadt fel a halálból. Az Apostolok Cselekedetei 10:39-43 igeszakasza szemtanuk beszámolói által tesz bizonyságot az Úr feltámadásáról, és diadalmas fennhangon hirdeti, "hogy ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak".

Jézus Krisztus egy személyben próféta, pap és király, ami egy további bizonyítéka annak, hogy valósággal Ő Messiás. Az Úr Jézus olyan próféta, aki nem csak szólta Isten Igéjét, hanem egy személyben a testté lett Ige (lásd János 1:1-18; 14:24; és Lukács 24:19). A mi Urunk Melkizédek rendje szerint való főpap (szemben a fent említett Ároni-papi renddel), hiszen Ő nem csupán elégtelen áldozatok egész sorát mutatta be, hanem Önmaga feláldozása által egyszer és minden korra elvette az összes valaha élt — és még születendő — ember bűneit, és ezáltal mindenkit megbékített az Atyával, aki a kegyelem ezen mérhetetlen ajándékát szabad akaratból elfogadja (Zsidókhoz 2:17; 4:14). Személyében olyan királyt tisztelhetünk, Aki feltámadása és megdicsőülése után Istentől kapott korlátlan hatalom által ítél meg minden élőt és holtat (lásd János 18:36; Efézusbeliekhez 1:20–23; és Jelenések 19:16).

Jézus Krisztus földi szolgálatának napjaiban a zsidók olyan Messiás eljövetelét várták, Aki harciasan töri le nyakukról az idegen római igát, majd nyomban be is rendezi földi királyságát (lásd Apostolok Cselekedetei 1:6). Tanítványai csak feltámadása után kezdték megérteni, hogy a Messiás megváltó munkásságáról szóló ószövetségi próféciák mit is jelentenek valójában (lásd Lukács 24:25-27). Ezek szerint a Messiás arra lett "felkenve", hogy előbb szellemileg váltsa meg Isten minden népét, vagyis hogy a bűnök örök következményét egyszeri áldozatával örökre elhárítsa tőlü(n)k (János 8:31-36). Az Ő sebei által gyógyultunk meg, csak az Ő halála által lehet örök életünk. Az Élet Fejedelmét a sír sem volt képes visszatartani, mint ahogyan azt feltámadása bizonyítja (János 12:32; János 3:16). Mikor aztán egy dicső napon minden szemnek látható módon jelenik meg szentjeivel, akkor végleg győzelmet vesz majd az ellenség minden ereje felett. Ekkor pedig királyságát is elhozza magával ide a földre (lásd Ézsaiás 9:1-7). Jöjjön el hamar a te országod Jézus Krisztus, maranatha, Ámen!

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent pontosan a Messiás szó?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries