settings icon
share icon
Kérdés

Jézus leszállt a a pokolba halála és feltámadása között?

Válasz


Jézus lelke valóban leszállt a a pokolba halála és feltámadása között? Rengeteg félreértés van e téma körül. Ez az elképzelés főként az apostoli hitvallásból származik, amely így fogalmaz: “alászállt poklokra”. Találunk néhány igeszakaszt is, amelyek attól függően, hogy miként fordítjuk, azt mondják Jézusról, hogy járt a “pokolban”. Miközben ezt a témát vizsgáljuk, fontos megértenünk, mit is tanít a Biblia a “holtak birodalmáról”.

A héber iratokban a “seol” kifejezést használták a holtak birodalmának leírására. Ez egyszerűen annyit tesz: “a halottak helye”, vagy “az eltávozott lelkek helye”. A pokol megnevezésére az Újszövetség a görög “hádész” kifejezést használja, mely szintén azt jelenti, hogy “a halottak helye”. Más iratok azt sejtetik, hogy mind a Seol, mind a Hádész csupán átmeneti hely, ahol a lelkek “várnak” a végső feltámadásra és ítéletre. A Jelenések 20:11-15 világosan megkülönbözteti e kettőt. A Pokol (a tüzes tó) az állandó és végső helye az elveszetteknek. A Hádész csak átmeneti hely. Ígyhát Jézus nem a Pokolba ment el, hiszen a Pokol egy jövőbeli hely, amely csak a Nagy Fehér Trón ítélete után kerül aktivizálásra (Jel. 20:11-15).

A Seol/Hádész egy két résszel rendelkező birodalom (Maté 11:23; 16:18; Lukács 10:15; 16:23; Cselekedetek 2:27-31), a megváltottak és az elveszettek lakhelyével. A megváltottak lakhelyét nevezték “Paradicsomnak” vagy “Ábrahám kebelének”. A megváltottak és az elveszettek lakhelye között “nagy szakadék is tátong” (Lukács 16:26). Amikor Jézus felemelkedett a Mennybe, magával vitte a Paradicsomban élő hívőket (Ef 4:8-10). Az elveszettek lakta Seol/Hádész terület viszont változatlan maradt. Minden hitetlen halott a jövőben oda érkezik, és ott várja az utolsó ítéletet. Jézus tehát a Seolba/Hádészba ment? Igen, az Efézus 4:8-10 és az 1 Péter 3:18-21 szerint.

Jézus sok évvel később a kereszten azt mondta az egyik mellette lógó latornak: “Még ma velem leszel a Paradicsomban”. Aztán teste a sírban volt, míg lelke a Seol/Hádész “Paradicsom” részébe ment. Onnan elvitte az összes igaz holtat és magával vitte a Mennybe. Sajnos sok bibliafordításban a fordítók nem következetesek, és néhol nem helyesen fordítják a héber és görög Seol/Hádész, illetve Pokol szavakat.

Néhányan azt a nézetet vallják, hogy Jézus azért ment a Pokolba (a Seol/Hádész elveszettek lakta részébe), hogy további szenvedést vállaljon bűneik helyett. Ez a gondolatmenet azonban teljesen bibliaellenes! Jézus szenvedése és kereszthalála volt az az esemény, mely elégséges bűneink eltörlésére. Az Ő kiontott vére szükségeltetett bűneink eltörléséhez (1 János 1:7-9). Amint a kereszten függött, az egész emberiség bűnterhét magára vette. “Mert azt, aki nem ismert bűnt,” mondja a 2 Korintus 5:21 “bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne”. A bűnnek ez a neki tulajdonítása segít megérteni Jézus Gecsmáné-beli szenvedését, amint a “bűn pohara” kiöntetik Rá a kereszten.

Amikor Jézus felkiált a kereszten “Én Istenem, miért hagytál el engem?”, akkor történt, hogy elválasztatott Atyjától a felvállalt bűnök következményeként. Mikor kilehelte lelkét, így szólt: “Atyám, kezedbe teszem lelkemet”. Értünk való szenvedése ezzel lett teljes. Lelke elment a Seol/Hádész Paradicsomi részébe. Jézus nem ment a Pokolba. Jézus szenvedése halála beálltával befejeződött. A bűn büntetése ki lett fizetve. Ezután megvárta testének feltámadását, és dicsőséges mennybemenetelét. Járt Jézus a Pokolban? Nem. Járt Jézus a Seolban/Hádészban? Igen.

EnglishVissza a magyar oldalra

Jézus leszállt a a pokolba halála és feltámadása között?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries