settings icon
share icon
Kérdés

Jézus testben megjelent Isten? Mi annak a jelentősége, hogy Jézus a testben megjelent Isten?

Válasz


Mivel Jézus a Szentlélek által fogantatott szűz Mária méhében (Lukács 1:26-38), a szkeptikusok mindig megkérdőjelezték Jézus Krisztus valódi identitását. Mária jegyesével, Józseffel kezdődött, aki vonakodott elvenni őt, miután megtudta, hogy terhes (Máté 1:18-24). Csak az után vette feleségül, miután az angyal biztosította arról, hogy a gyermek Isten Fia volt.

Krisztus születése előtt sok száz évvel Ézsaiás próféta megjövendölte Isten Fiának eljövetelét: „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme" (Ézsaiás 9:5)! Amikor az angyal szólt Józsefhez, és bejelentette neki Jézus közelgő születését, Ézsaiás próféciájára utalt: „"Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek" — ami azt jelenti: Velünk az Isten" (Máté 1:23). Ez nem azt jelentette, hogy a gyermeket Immánuelnek kell nevezni, hanem hogy a gyermek identitása az volt: „velünk az Isten". Jézus Isten volt, aki eljött testben, hogy az emberek közt lakozzon.

Jézus maga is értette az identitása körüli találgatásokat. Megkérdezte a tanítványaitól: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát" (Máté 16:13, Márk 8:27)? A válaszok különböztek, akárcsak napjainkban. Aztán Jézus egy súlyosabb kérdést tett fel: „Kinek mondasz te engem?" (Máté 16:15). Péter helyes választ adott: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia" (Máté 16:16). Jézus megerősítette Péter válaszának valódiságát, és megígérte, hogy erre az igazságra fogja építeni az egyházát (Máté 16:18).

Jézus Krisztus valódi természetének és identitásának örökérvényű jelentősége van. Mindenkinek meg kell válaszolnia azt a kérdést, amelyet Jézus a tanítványainak tett fel: „Kinek mondasz te engem?"

A helyes választ többféleképpen is megadta. A János 14:9-10-ben Jézus azt mondta: „Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát? Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit."

A Biblia világosan hirdeti az Úr Jézus Krisztus isteni természetét (ld. János 1:1-14). A Filippi 2:6-7-ben azt olvassuk, hogy bár Jézus „Isten formájában [volt], nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult." A Kolossé 2:9-ben ez áll: „benne lakik az istenség egész teljessége testileg".

Jézus teljesen ember és teljesen Isten, és megtestesülésének kérdése hatalmas jelentőséggel bír. Emberi életet élt, de nem volt bűnös természete, mint nekünk. Megkísértetett, de soha nem vétkezett (Zsidók 2:14-18, 4:15). A bűn Ádám révén lépett be a világba, és Ádám bűnös természete átkerült minden gyermekbe, aki világra jött (Róma 5:12) – kivéve Jézust. Mivel Jézusnak nem volt földi apja, nem örökölte ezt a bűnös természetet. Mennyei Atyja isteni természetével rendelkezett.

Jézusnak minden követelménynek eleget kellett tennie, amit egy szent Isten megkövetelt, hogy elfogadható áldozatot mutathasson be a bűneinkért (János 8:29, Zsidók 9:14). Több mint 300 próféciát kellett betöltenie, amelyeket Isten a próféták által megjövendölt (Máté 4:13-14, Lukács 22:37, Ézsaiás 53, Mikeás 5:2).

Az ember bukása óta (1Mózes 3:21-23) az egyetlen módja annak, hogy megbékéljünk Istennel az, hogy ártatlan áldozat vérét ontjuk (3Mózes 9:2, 4Mózes 28:19, 5Mózes 15:21, Zsidók 9:22). Jézus volt a végső, tökéletes áldozat, amely kielégítette Isten bűn miatti haragját (Zsidók 10:14). Isteni természete alkalmassá tette a Megváltó munkájára, emberi teste pedig lehetővé tette, hogy a megváltáshoz szükséges vére kiomolhasson. Egyetlen bűnös emberi lény sem fizethetne meg ekkora adósságot. Senki más nem tudna eleget tenni a követelményeknek, hogy az egész világ bűneiért áldozatot mutathasson be (Máté 26:28, 1János 2:2). Ha Jézus pusztán jó ember lett volna, ahogy némelyek állítják, akkor bűnös természete lett volna, és nem lett volna tökéletes. Ez esetben halála és feltámadása nem üdvözíthetne senkit.

Mivel Jézus a testet öltött Isten volt, egyedül Ő fizethette meg Isten iránti tartozásunkat. Halál és sír feletti győzelme mindenki számára győzelmet jelent, aki bizalmát belé helyezi (János 1:12, 1Korinthus 15:3-4, 17).

EnglishVissza a magyar oldalra

Jézus testben megjelent Isten? Mi annak a jelentősége, hogy Jézus a testben megjelent Isten?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries