settings icon
share icon
Kérdés

Jézus a mennyben is fizikai testtel rendelkezik?

Válasz


Az Úr Jézus Krisztus fizikai, azaz testbeni, feltámadása a Biblia-alapú, hithű keresztény tanítás egyik sarokköve, és egyben mennyei reménységünk alapja. Jézus testben támadt fel a halálból — pontosan ez garantálja minden keresztény hívőnek, hogy ő maga is testben támad majd fel (János 5:21, 28; Rómabeliekhez 8:23). Jézus jelenleg is a mennyben van, ahol – az élő Ige bizonysága szerint – hatalommal teljes pozícióját betöltve az Atya jobb kezénél foglal helyet a trónon (1.Péter 3:22). Felmerül azonban a kérdés, hogy Jézus mennyei teste vajon épp olyan-e, mint a földi teste volt.

A Szentírás teljesen érthetően és világosan állítja, hogy Jézus Krisztus testben támadt fel. A sírkamra, melybe testét helyezték, üresen állt. Ismerősei a feltámadás után is felismerték Őt (már ha azt az Úr is úgy akarta). Több ízben megjelent tanítványainak, de több, mint 500 ember is szemtanúja volt a feltámadás utáni földi jelenlétének (1.Korinthusbeliekhez 15:4-6). Lukács evangéliumának 24:16-os igerésze arról számol be, hogy az Emmausba vezető úton tanítványai szemei "visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék". Amikor azonban Jézus Krisztus leült velük enni, megszegte és megáldotta a kenyeret, akkor "...megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerék őt; de ő eltünt előlük" (31.vers). Valószínűleg nem arról van tehát szó, hogy Jézus feltámadás utáni alakja annyira eltért megszokott kinézetétől, hogy felismerhetetlen lett volna, hanem sokkal inkább arról, hogy a tanítványok valamilyen természetfeletti beavatkozás miatt voltak képtelenek felismerni Őt.

Lukács evangéliumának ugyanezen fejezetében arról is olvasunk, amint a feltámadott Krisztus minden tanítványa tudtára adja, hogy igenis fizikai teste van, vagyis hogy nem egy testétől elvált lélek: "Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a léleknek nincs húsa és csontja, a mint látjátok, hogy nékem van" (Lukács 24:39). Miután tehát 40 napon keresztül többször is megjelent tanítványainak, szemeik láttára, testben szállt fel a mennybe (Apostolok Cselekedetei 1:9). Jézus teljességgel Isten és teljességgel ember, így a mennyben mind máig megőrizte emberi testét. Azt azonban észben kell tartanunk, hogy míg a földi emberi test mulandó, addig a mennyei test cseppet sem az (1.Korinthusbeliekhez 15:50). Jézus tehát a földi testtől eltérő fizikai testtel rendelkezik, hiszen feltámadott teste már az örökkévalóság mérőzsinórja mentén szabatott.

A Korinthusbeliekhez írt első levél 15:35-49-es igerésze azt részletezi, hogy milyen lesz a Jézus Krisztusban hívők mennyei teste: feltámadott testünk szövete már nem lesz többé a romlandóság rabsága alá vetve, ereje, élettartama és pompája pedig minden tekintetben mennyei lesz. Isten Szent Lelke azt is tudtunkra adja Pál apostol által, hogy a feltámadott testünk éppúgy viselni fogja Jézus mennyei ábrázatát, mint ahogyan jelen testünkben "hordtuk a földinek ábrázatját" (lásd 49. igevers). A Korinthusbeliekhez írt második levél pedig sátorhoz hasonlítja földi testünket, míg a mennyei testet Isten, – és nem emberkéz – által készített örökkévaló háznak nevezi. (2.Korinthusbeliekhez 5:1-2). Pál apostol Isten felmérhetetlen nagyságára utalva, azt is közvetíti felénk, hogy bár földi sátrunk elbomlása után nem leszünk "mezítelenek", azaz test nélkül valók (2.Korinthusbeliekhez 5:3), de Isten mindent átható tekintete előtt jó eséllyel igencsak meztelenek maradunk, mint ahogyan jelen állapotunkban is azok vagyunk (lásd Károli fordítás). Mikor tehát "felöltözzük" új testünket, akkor mindent, mi halandó, végleg elnyeli az élet (2.Korinthusbeliekhez 5:4).

Biztosan tudhatjuk tehát, hogy a Jézus Krisztusban meghalt hívők a feltámadott Urunk testéhez mindenben hasonló "megdicsőült testet" kapnak majd ajándékba (Filippibeliekhez 3:21). Jézus emberi testet öltött magára, vagyis a Mindenható Isten kiszolgáltatott csecsemőként jött el az Általa teremtett világra. A feltámadott teste azonban dicsőséggel teljes, még ha a bűneink miatt elszenvedett sebeket – emlékeztetőül minden teremtményének – meg is őrizte (János 20:27). Jézus Krisztus, az örökkévaló Isten, teljesen emberré vált, hogy életét önszántából tegye le értünk. Ő szeretett minket előbb, Ő hajolt le a mi szintünkre és emelt fel Magához azokba a mennyei régiókba, ahol színről-színre látjuk majd Őt, ahol ínyünk örökké ízlelheti az Ő el nem múló jóságát (Jelenések 21:3-4; 22:4).

EnglishVissza a magyar oldalra

Jézus a mennyben is fizikai testtel rendelkezik?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries