settings icon
share icon
Kérdés

Miben különbözik Jézus a többi vallásos vezetőtől?

Válasz


Bizonyos értelemben ez a kérdés olyan, mintha azt kérdeznénk, miben különbözik a nap a naprendszer többi csillagától, ugyanis nincs több csillag a naprendszerben!

A lényege ennek az, hogy semmilyen más vallási vezető nem mérhető Jézus Krisztushoz. Minden más vallási vezető vagy é,l vagy meghalt. Jézus Krisztus az egyetlen, aki meghalt (helyettünk, a mi bűneinkért, ld. 1Korinthus 15:1-8), és most él. Sőt, a Jelenések 1:17-18-ban az áll, hogy örökké élni is fog! Egyetlen más vallási vezető sem tett ilyen kijelentést, amely vagy igaz, vagy abszolút nevetséges.

Egy másik fontos különbség magának a keresztyénségnek a természetében rejlik. A keresztyénség lényege Krisztus. Megfeszítették, meghalt, felment a mennybe, és egy nap visszajön. Nélküle (és feltámadása nélkül) nem lenne keresztyénség. Hasonlítsuk ezt össze a többi nagyobb vallással. A hinduizmus tana például a nagy alapító szvámiktól teljesen függetlenül megáll vagy elbukik. A buddhizmus úgyszintén. Még az iszlám is Mohamed mondásain és tanításain alapul, nem pedig azon az állításon, hogy visszatért az életbe a halottak közül.

Az 1Korinthus 15:13-19-ben Pál apostol azt mondja, hogy ha Krisztus nem támadt fel a halálból, akkor a hitünk üres, és még a bűneinkben vagyunk. A keresztyénség igazságai egyszerűen és kizárólag a feltámadott Jézus Krisztuson alapulnak! Ha Jézus nem jött vissza ténylegesen a halálból (térben és időben), akkor a keresztyénségnek semmilyen valóságalapja nincs. Az egész Újszövetségben az apostolok és evangélisták az evangélium igazságát a feltámadásra alapozzák.

Egy másik rendkívül fontos tény az, hogy Jézus Krisztus Isten Fiának is (ez egy hebraizmus, melynek jelentése: „isteni jellemzői vannak") és Emberfiának is (ez egy másik hebraizmus, melynek jelentése: „emberi jellemzői vannak") tartotta magát. Sok helyen azt állítja magáról, hogy egyenlő az Atyával (pl. János 10:29-33). Az istenség minden jellemzőjével és kiváltáságával rendelkezett. Mégis, ugyanúgy ember is volt, aki szűztől született (Máté 1:18-25, Lukács 1:26-56). Noha bűntelen életet élt, keresztre feszítették, hogy megfizessen minden ember bűnéért. „...ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is" (1János 2:2), majd három nappal később feltámad a halottak közül. Teljesen Isten és teljesen ember, „theanthroposz" [a görög „Isten" (theosz) és „ember" (anthroposz) szavakból], de mégis egy személy.

Krisztus személye és munkája felvet egy elkerülhetetlen kérdést: mihez fogsz kezdeni Jézussal? Nem seperhetjük egyszerűen a szőnyeg alá. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ő az emberi történelem központi figurája, és ha minden ember bűnéért meghalt, akkor a tiédért is. Az ApCsel 4:12-ben Péter apostol azt mondja: „nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk." Ha hisszük, hogy az Úr Jézus Krisztus a bűnösök megváltója, üdvözülünk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Miben különbözik Jézus a többi vallásos vezetőtől?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries