settings icon
share icon
Kérdés

Az Ézsaiás 53-ban említett szenvedő szolga egy utalás Jézusra?

Válasz


Talán a legnagyszerűbb messiási prófécia a Tanakban (héber írások/Ószövetség) a zsidó messiás eljövetelét illetően Ézsaiás próféta könyvének 53. fejezetében található. A próféták könyveinek ez a része, amely a „szenvedő szolga" néven is ismert, a történelmi rabbinikus tanítása szerint hosszú idők óta a Megváltóra vonatkozik, aki egy nap eljön Sionba. Íme néhány példa arra, hogy mi a judaizmus hagyományos álláspontja az Ézsaiás 53-ban szereplő szenvedő szolga kilétét illetően:

A babiloni Talmud ezt írja: „A Messiás, mi az ő neve? A rabbik azt mondják, a Leprás Tanító, mert mint mondják, bánatunkat viselte és szenvedésünket hordozta; és mégis istenverte leprásnak tartottuk..." (Szanhedrin 98b).

Midrash Ruth Rabbah szerint „Egy másik magyarázat [a Rúth 2:14-re] az, hogy a messiási királyról beszél: Jöjj közelebb – járulj a trón elé –, és egyél kenyeret – a királyság kenyerét –, és mártsd falatodat az ecetes lébe – ami a fenyítésre utal –, Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze."

A Jonatán targum azt mondja: „Íme, szolgám, a Messiás, prosperálni fog, felmagasztalják, és rendkívül nagy és erős lesz."

A Zohár azt mondja: „a mi vétkeinkért kapott sebeket, stb. – az Éden kertjében van egy palota, amelyet a Betegség fiainak a palotájának hívnak, és a Messiás bemegy ebbe a palotába, és magára vállalja Izrael minden betegségét, fájdalmát és szenvedését, és ezek mind rá helyeződnek. És ha nem könnyített volna ily módon Izraelen, és nem vállalta volna ezeket magára, nem lett volna egy ember sem, aki elviselhette volna Izrael büntetését a törvényszegései miatt, és ez van megírva: Bizonnyal ő hordozta betegségeinket."

A nagy Moses Maimonides rabbi mondta: „Hogyan fog eljönni a Messiás... támadni fog valaki, akit korábban senki sem ismert, és a jelek és csodák, amelyeket tenni fog, bizonyítani fogják a valódi származását, mert a Mindenható, amikor erről a témáról nyilatkozik, azt mondja: Ímé, egy férfiú, a neve Csemete, mert csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát (Zakariás 6:12, Károli). Ézsaiás is arról az időről beszél, amikor meg fog jelenni, ismeretlen anyától és apától, és mint egy csecsemő jelent meg, és mint gyökér a száraz talajból, stb..., ahogy Ézsaiás mondja, amikor arról ír, hogy miként fognak rá figyelni a királyok, miként hallgatnak el előtte, mert olyasmit fognak látni, amiről még nem is hallottak, és olyasmit fognak tapasztalni, amiről még nem is hallottak."

Sajnos, a modern judaizmus rabbijai azt tartják, hogy az Ézsaiás 53-ban említett szenvedő szolga talán Izraelre, vagy magára Ézsaiásra, vagy éppen Mózesre vagy egy másik zsidó prófétára vonatkozik. De Ézsaiás világosan a Messiásról ír, ahogy sok ókori rabbi is látta.

Az Ézsaiás 53 második verse ezt támasztja alá. Az illusztrációban ez áll: „Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből." A sarjadó vesszőszál minden kétséget kizáróan a Messiásra utal, és ez valójában egy elterjedt kép a Messiást illetően Ézsaiásnál és más iratokban egyaránt. A dávidi dinasztia sorsa az, mint a kivágott fa sorsa, de Izrael azt az ígéretet kapta, hogy egy új vessző fog sarjadni a törzsből. Azt tartották, hogy a Messiás ez a vessző.

Kétség kívül, az Ézsaiás 53-ban szereplő szenvedő szolga a Messiásra vonatkozik. Ő az a mindenek felett uralkodó lény, aki előtt a királyoknak szavuk sem lehet. A Messiás az a vessző, amely a bukott dávidi dinasztiából sarjad. Ő lett a királyok Királya. Ő mutatta be a végső engesztelő áldozatot.

Az Ézsaiás 53 a legjobb értelmezés szerint az eljövendő dávidi királyra utal, aki a Messiás. A Messiásról azt jövendölték, hogy szenvedni fog és meg fog halni a bűneink kifizetése végett, majd újból feltámad. Papként fog szolgálni a világ nemzetei között, és az engesztelés vérével fogja megtisztítani azokat, akik benne hisznek. Ez a leírás csak egy valakire illik: Jézus Krisztusra!

Azok, akik Uruknak vallják Őt, Isten gyermekeivé, Krisztus társörököseivé és győzelmi zálogává válnak. A zsidó apostolok tanúsága szerint Jézus meghalt a bűneinkért, feltámadt és felment a mennybe, és most Isten jobb keze felől szolgál a nagy Főpapunkként, aki megtisztít minden bűntől (Zsidók 2:17, 8:1). Ézsaiás próféciája Jézusról, a zsidó Messiásról szól.

Moshe Kohen Ibn Crispin rabbi azt mondta: „Azokat, akik szerint az Ézsaiás 53 Izraelre vonatkozik, úgy jellemzi ez a rabbi, mint akik „elfordultak a tanítóink ismeretétől, és a saját szívük és véleményük makacsságának engednek; én viszont örömmel értelmezem úgy ezt a szakaszt, ahogy a rabbijaink is tanítják, hogy a Messiásra vonatkozik. Ézsaiás a próféciát isteni parancsra írta meg, hogy megtudhassunk valamit az eljövendő Messiás természetéről, aki azért jön, hogy megszabadítsa Izraelt, illetve az életéről a megérkezésétől a messiási munkásságáig, hogy ha bárki jönne, és azt állítaná, hogy ő a Messiás, nézzük meg, és hasonlítsuk össze az itt felsorolt jellemzőkkel, és ha hasonlóságot találunk, higgyük el, hogy ő az igazságosságunk Messiása, de ha nincs hasonlóság, akkor ne higgyünk neki."

EnglishVissza a magyar oldalra

Az Ézsaiás 53-ban említett szenvedő szolga egy utalás Jézusra?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries