settings icon
share icon
Kérdés

Melyik évben született Jézus Krisztus?

Válasz


A Biblia nem adja meg a pontos évet vagy pontos napot, amikor Jézus Betlehemben megszületett. De a történelmi események kronológiájának közeli vizsgálata egy elég pontos időintervallumra szűkíti le a lehetőségeket.

Jézus születéséről a Bibliában az evangéliumok tartalmaznak részleteket. A Máté 2:1 azt állítja, hogy Jézus Heródes király napjaiban született. Mivel Heródes Kr.e. 4-ben meghalt, máris van egy kiindulási pontunk. Továbbá, miután József és Mária elhagyta Betlehemet Jézussal, Heródes elrendelte, hogy minden két éven aluli gyermeket öljenek meg a környéken. Ez arra enged következtetni, hogy Heródes halálakor Jézus akár két éves is lehetett. Ez alapján Kr.e. 6-4 között születhetett.

A Lukács 2:1-2-ben találunk néhány tényezőt, amit szintén érdemes megfontolnunk: „Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó." Tudjuk, hogy Augustus császár Kr.e. 27-től Kr.u. 14-ig uralkodott.

Cirénius ugyanebben az időszakban kormányozta Szíriát, és a népszámlálás eredményei a júdeai adatokat is tartalmazzák, körülbelül Kr.e. 6-ból. Néhány tudós vitatja, hogy ez megegyezne a Lukács által említett népszámlálással, de úgy tűnik, ez a két esemény egy és ugyanaz. A történelmi feljegyzések alapján Krisztus betlehemi születésének dátuma Kr.e. 6-4-re tehető.

Lukács még egy dolgot említ az időpontot illetően: „Jézus mintegy harminc esztendős volt, amikor elkezdte működését" (Lukács 3:23). Jézus akkor kezdte meg szolgálatát, amikor Keresztelő János a pusztában tevékenykedett, és János „Tibérius császár uralkodásának tizenötödik évében [kezdte meg szolgálatát], amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitisz tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüszániász volt, Annás és Kajafás főpapok idején" (Lukács 3:1-2).

Az egyetlen időszak, amely mindezeknek a tényeknek egyszerre felel meg, az Kr.u. 27-29. Ha Jézus Kr.u. 27-re Jézus mintegy harminc éves volt, akkor a születése Kr.e. 6-4-re tehető. Ha konkrétabbak akarunk lenni, Jézus körülbelül 32 éves lehetett szolgálata kezdetekor (ez megfelel a „mintegy harminc" évnek).

Mi a helyzet Krisztus születésének napjával? A hagyományos december 25-e sokkal az újszövetségi korok után alakult ki. A keresztyének ebben a napban egyeztek meg, hogy megemlékezzenek Jézus születéséről, de a pontos nap ismeretlen.

A bibliai és történelmi adatokból mindössze a születés körülbelüli éve határozható meg. Jézus a júdeai Betlehemben született Kr.e. 6-4-ben Mária fiaként. Születése örökre megváltoztatta a történelmet, akárcsak számtalan ember életét világszerte.

EnglishVissza a magyar oldalra

Melyik évben született Jézus Krisztus?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries