Maswali kuhusu maisha ya kikristo


Mkristo ni mtu gani?

Je, wakristo wanahitajika kutii amri za agano la kale?

Ninawezaje kushinda dhambi katika maisha yangu ya kikristo?

Ninawezaje kufahamu mapenzi ya Mungu juu ya maisha yangu?

Bibilia inasema nini kuhusu kufunga kwa Wakristo?

Nitawezaje kuwahubiria marafiki na jamii yangu bila kuwakashirisha au kuwafukuza mbali?

Ni nini maana ya kukua kiroho?

Nitawezaje kuwasamehe wale wanaonikosea?

Ninawezaje kutambua satui ya Mungu?

Bibilia inasema nini kuhusu vita vya kiroho?

Mkristo wamwili ni nini?

Kwa nini ni Wakristo wote ni wanafiki?

Ni jinsi gani mimi naweza kuwa na furaha katika maisha yangu ya kikristo?

Kutafakari Kikristo ni nini?

Ukristo wa kiroho ni nini?

Kwa nini tunahitaji kukiri dhambi zetu kama tayari zimekwisha samehewa 1 Yohana 1:9)?

Kama nimeokolewa na dhambi zangu zote zimesamehewa , kwa nini nisieendelee kutenda dhambi?

Ni nini maana ya silaha zote za Mungu?

Ni wakati gani, ni kwa nini na ni jinsi gani Bwana Mungu anatuadhibu wakati tunafanya dhambi?

Ni namna gani Mkristo anastahili kupigana na hisia za hatia kuhusu dhambi za zamani, hata kama kabla ya au baada ya wokovu?

Biblia inasemaje nini kuhusu uhalali?

Mimi ni nani katika Kristo?

Yesu alimaanisha nini alipokuwa ameahidi maisha tele?

Kwa nini ni muhimu kutumia muda pekee na Mungu?

Je, upako ni gani? Ina maana gani kutiwa wakufu?

Wakristo wanapaswa kusimamaje kwa imani yao katika dunia inayo pinga Ukristo?

Je, Wakristo wana mamlaka ya kumkemea shetani?

Ninawezaje kuwa zaidi ya Kristo?

Ninawezaje kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu?

Je, tunahitaji kukiri dhambi zetu kwa wale tuliotenda mouvu?

Ninawezaje kuwa shahidi bora wa Kristo katika ulimwengu uliopotea?

Ina maanisha nini kumfuata Kristo kweli?

Nimefanya dhambi ya _____ Je! Mungu atasamehe?

Ninawezaje kujua wakati Mungu ananiambia nifanye kitu?

Nita ishi maisha yangu kwa ajili ya Mungu vipi?

Je! Mungu anaahidi kutotupatia zaidi kuliko tunayoweza kustahimil?

Ninawezaje kushinda majaribu?

Je, ni makosa kuwa Mkristo kwa siri ili kuhifadhi maisha yako mwenyewe?

Je, utakaso kamili / ukamilifu usio na dhambi unawezekana katika maisha haya?

Ngome za kiroho — nini mtazamo wa Kibiblia?

Je, mateso kwa ajili ya Kristo daima yatakuwa sehemu kwa kuwa mfuasi wa Kristo?

Ninawezaje kuchukua udhibiti wa mawazo yangu?

Kwa nini Mungu anaruhusu sisi kupitia majaribu na taabu?

Ibada ya kweli ni nini?

Ninawezaje kujifunza kutumaini katika Mungu?

Ninawezaje kujua jinsi ya kumwabudu Mungu vyema?


Maswali kuhusu maisha ya kikristo