settings icon
share icon
Swali

Ninawezaje kujua wakati Mungu ananiambia nifanye kitu?

Jibu


Omba, hasa wakati hauna hakika ya mapenzi ya Mungu kwa maisha yako. "Yeyote kati yenu akipungukiwa na hekima, aombaye Mungu, ambaye huwapa watu wote kwa ukarimu bila kupata hatia, naye atapewa" (Yakobo 1: 5). "Nenda mbele ya Bwana na umngojee kwa subira" (Zaburi 37: 7). Ikiwa hujui nini cha kuomba, unaweza daima kujitambulisha na kuomba mistari kama vile, "Nionyeshe njia ninayopaswa kwenda, kwa maana mimi naininua nafsi yangu kwako" (Zaburi 143: 8) na, "Niongoze kwa Ukweli wako na kunifundisha "(Zaburi 25: 5).

Njia kuu ambayo Mungu anatuamuru ni kupitia Neno Lake. "Maandiko yote ni maumbile ya Mungu na ni muhimu kwa kufundisha, kukemea, kurekebisha na kufundisha kwa haki" (2 Timotheo 3:16). Ikiwa Maandiko yanaamuru kitu fulani, hakuna haja ya kusita na kujiuliza kama ni kweli mapenzi ya Mungu kwetu. Anajali sana juu yetu kwamba tayari alitoa kitabu cha wazi cha kutuongoza kwa maisha — Biblia. "Neno lako ni taa ya miguu yangu na nuru ya njia yangu" (Zaburi 119: 105). "Sheria ya Bwana ni kamili, inafufua roho. Amri za Bwana ni za kuaminika, hufanya wenye busara kuwa rahisi "(Zaburi 19: 7). "Je, kijana anawezaje kuweka njia yake safi? Kwa kuishi kulingana na Neno lako "(Zaburi 119: 9). Vivyo hivyo, Mungu hawezi kujikanganya Mwenyewe, kwa hiyo Yeye hatawahi kukuuliza kufanya kitu ambacho hakiambatani na Maandiko. Hawezi kukuuliza kamwe kutenda dhambi. Hawezi kukuuliza kamwe kufanya kitu ambacho Yesu Kristo hawezi kufanya. Tunahitaji kujitia ndani ya Biblia, ndiposa tupate kujua ni vitendo vipi vinavyozingatia viwango vya Mungu. "Usiruhusu Kitabu hiki cha Sheria kiondoke kinywani mwako: fikiria usiku na mchana, ili uwe na busara kufanya kila kitu kilichoandikwa ndani yake" (Yoshua 1: 8).

Wakristo pia wana Roho Mtakatifu kutambua kilicho na kisicho kuwa mapenzi ya Mungu kwa maisha yetu. "Roho wa kweli. . . atawaongoza katika ukweli wote "(Yohana 16:13). Wakati mwingine Roho Mtakatifu atasumbua dhamiri yetu ikiwa tufanya uamuzi usiofaa, au atatutia moyo na kutuhimiza tunapojiunga na uamuzi sahihi. Hata kama Yeye haingilii katika njia hizo za kuonekana, tunaweza kuwa na uhakika kuwa Yeye amechukua usukani kila wakatu. Wakati mwingine Mungu atabadilisha hali bila sisi hata kutambua Yeye ametenda. "Bwana atakuongoza daima" (Isaya 58:11).

Ikiwa Mungu anakuita wewe kuchukua hatua ya imani, basi tiwa moyo na kuwepo kwake. "Je! Sikukuamuru? Uwe na nguvu na ujasiri. Usiogope, usivunjike moyo, kwa kuwa Bwana Mungu wako atakuwa pamoja nawe popote unapoenda "(Yoshua 1: 9). Na kumbuka, " huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana Yeye huishughulisha sana kwa mambo yenu" (1 Petro 5: 7). "Mwamini Bwana kwa moyo wako wote na usizitegemee akili zako mwenyewe, katika njia zako zote, mkiri Yeye, Naye atayanyoosha mapito yako " (Methali 3: 5-6).

Tunachotakiwa kufanya ni kutarajia kusikia sauti kutoka kwa Mungu. Kuna mwenendo hatari leo ambapo watu wanatafuta kusikia "neno kutoka kwa Bwana," ambalo linajumuisha kile ambacho ametupa tayari katika Biblia. "Bwana aliniambia. . . "Imekuwa mwenendo wa Ukristo unaotokana na uzoefu. Kwa bahati mbaya, kile "anachosema" kwa mtu mmoja mara nyingi hupingana na kile anachosema kwa "mwingine", na mafunuo haya ya ziada ya kibiblia yamesababisha kugawanyika sana, kwa kanisa baada ya kanisa kwa kua uzoefu au ujuzi wa mtu mmoja unatafuta kuzingatia zaidi kuliko wa mwingine. Hii inasababishwa na machafuko, haifaidi mtu yeyote ila Shetani, ambaye anapenda kupanda kupingana kati ya waumini. Tunapaswa kumfanya mtume Petro mfano wetu katika mambo haya. Licha ya uzoefu wa miujiza juu ya Mlima wa Ufufuo, ambako aliona Kristo aliyetukuzwa akizungumza na Musa na Eliya, Petro alikataa kutegemeana uzoefu huo, akisema badala yake "Nasi tuna neno la unabii lililo imara zaidi, amabalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka, na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenyu. "(2 Petro 1: 18-19, NKJV).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ninawezaje kujua wakati Mungu ananiambia nifanye kitu?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries