settings icon
share icon
Swali

Biblia inasema nini kuhusu kushinda tamaa?

Jibu


Maneno mengi katika Biblia ambayo yanatafsiriwa "tamaa" yanamaanisha "tamaa yenye hisia kali." Tamaa yenye nguvu inaweza kuwa nzuri au mbaya, kulingana na kitu cha tamaa hiyo na sababu nyuma yake. Mungu aliumba moyo wa mwanadamu na uwezo wa tamaa ya shauku ili tuweze kumfuata Yeye na haki Yake (Zaburi 42:1-2, 73:25). Hata hivyo, dhana ya "tamaa" sasa inahusishwa na tamaa ya shauku ya kitu ambacho Mungu amekataza, na neno hilo linaonekana kama kisawe cha tamaa ya ngono au ya kimwili.

Yakobo 1:14-15 inatupa maendeleo ya asili ya tamaa isiyozuiliwa: "Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti."

Kwa mujibu wa kifungu hiki, tamaa ya dhambi huanza na tamaa mbaya. Kujaribiwa na uovu sio dhambi. Yesu alijaribiwa (Mathayo 4:1). Dhambi huanza wakati tamaa mbaya "inatuvuta" kutoka mahali ambapo mioyo yetu inahitaji kuwa. Wakati tamaa mbaya inajitambulisha yenyewe, tuna uchaguzi. Tunaweza kuikataa kama Yesu alivyofanya na kulenga tena njia ambayo Mungu ameweka mbele yetu (Mathayo 4:10). Au tunaweza kuikubali. Vile mtu fulani alivyosema, "Hatuwezi kuzuia ndege kuruka juu, lakini hatupaswi kuwaacha kutengeneza kiota katika nywele zetu." Wakati majaribio yanaashiria, tunahitaji kukumbuka kuwa tuna msaidizi. Tunaweza kuchagua kukubali au kupinga.

Sababu ya "kuvutwa" na majaribu ni kwamba "tunashawishiwa." Neno hilo kwa Kigiriki linamaanisha ubembe, kama kwenye mshipi wa uvuvi. Wakati samaki anapoona mdudu akigaagaa, anashawishiwa nayo na huchukua. Mara ndoano inawekwa, anaweza "kuvutwa." Tunapokutana na majaribu, tunapaswa kuikataa mara moja kama vile Yusufu alivyofanya wakati alijaribiwa na mke wa Potifa (Mwanzo 39: 11-12). Kusita kunafungua mlango wa kushawishiwa. Warumi 13:14 huita kusita kama huo "wala msiuangalie mwili." Kama samaki mwenye hadhari, tunashika mawazo yanayojaribu, kuamini itakuwa na furaha na kutukamilisha. Tunafurahia njozi, fikiria matukio mapya na ya dhambi, na kupendelea wazo kwamba Mungu hajatoa yote tunahitaji kwa furaha (Mwanzo 3:2-4). Hii ni upumbavu. 2 Timotheo 2:22 inasema, "Zikimbie tamaa za ujanani. ..." "Kukimbia" inamaanisha kuondoa mara moja. Yusufu hakukaa ili aweze kulinganisha chaguzi zake. Alitambua jaribu la ngono, naye akakimbia. Tunaposita, tunaangalia mwili na kutoa fursa ya kuchagua uovu. Mara nyingi, tunashindwa na nguvu zake. Samsoni alikuwa mtu mwenye nguvu kimwili, lakini hakulingana na tamaa yake mwenyewe (Waamuzi 16:1).

Hatua inayofuata katika kupungua kwa maendeleo ya majaribu, kwa mujibu wa Yakobo 1, ni kwamba "tamaa inachukua mimba." Tamaa huanza kama mbegu, wazo liliyojaa tamaa mbaya. Ikiwa tutaruhusu mbegu ya tamaa kuota, itamea katika kitu kikubwa zaidi, kilicho na nguvu zaidi, ngumu zaidi kung'oa. Majaribu huwa dhambi wakati yanaruhusiwa kuota. Tamaa inachukua maisha yake yenyewe na inakuwa ashiki. Yesu aliweka wazi kwamba tamaa ni dhambi, hata kama hatufanyi kwake kimwili (Mathayo 5:27-28). Mioyo yetu ni miliki ya Mungu, na wakati tunaruhusu uovu kukua pale, tunanajisi hekalu Lake(1 Wakorintho 3:16; 6:19).

Tamaa mbaya huharibu kila mwanadamu. Amri ya kumi inakataza kutamani, ambayo inamaanisha tamaa kwa kitu ambacho sio chetu (Kumbukumbu la Torati 5:21; Warumi 13:9). Moyo wa mwanadamu unatafuta daima kujifurahisha, na wakati unapopata kitu au mtu anayeamini anaweza kuridhisha, tamaa huanza.

Ni wakati tu mioyo yetu itakapojitolea kwa utukufu wa Mungu kwamba tunaweza kushinda tamaa za kuingilia na kushinda ashiki. Tunapojisalimisha kwa Bwana, tunapata mahitaji yetu yametimizwa katika uhusiano na Yeye. Lazima "tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo" (2 Wakorintho 10:5). Tunapaswa kuruhusu Roho Mtakatifu kuweka mawazo yetu ambapo anataka yawe. Inasaidia kuomba kila siku maneno ya Zaburi ya 19:14: "Maneno ya kinywa change, na mawazo ya moyo wangu, yapate kibali mbele zako, Ee Bwana, mwamba wangu, na mwokozi wangu." Wakati tamaa ya mioyo yetu ni kumpendeza Mungu zaidi kuliko sisi wenyewe, tunaweza kuweka tamaa kwenye ghuba.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Biblia inasema nini kuhusu kushinda tamaa?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries