settings icon
share icon
Swali

Je! Maisha ya Kikristo yanapaswa kuwa kama nini?

Jibu


Maisha ya Kikristo yanapaswa kuwa maisha yaliyoishi na imani. Ni kwa imani tunaingia katika maisha ya Kikristo, na ni kwa imani tunaishi. Tunapoanza maisha ya Kikristo kwa kuja kwa Kristo kwa ajili ya msamaha wa dhambi, tunaelewa kuwa tunachotafuta hakiwezi patikana kwa njia nyingine yoyote kuliko kwa imani. Hatuwezi jitengenezea njia yetu kwenda mbinguni, kwa sababu hakuna chochote tunachoweza kufanya kitatosha. Wale wanaoamini wanaweza kupata uzima wa milele kwa kutii sheria na kanuni-orodha ya vitu mbaya na nzuri-kukataa kile Bibilia inafundisha waziwazi. "Ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sharia; kwa sababu Mwenye haki ataishi kwa imani" (Wagalatia 3:11). Mafarisayo wa siku za Yesu walimkataa Kristo kwa sababu aliwaambia ukweli huu, kwamba matendo yao yote ya haki hayakuwa na maana na kwamba imani tu katika Masihi wao ingewaokoa.

Katika Warumi 1, Paulo anasema kwamba injili ya Yesu Kristo ni nguvu inayotuokoa, injili kuwa habari njema kwamba wote wanaomwamini watapata uzima wa milele. Tunapoingia katika maisha ya Kikristo kwa imani katika habari njema hii, tunaona imani yetu inakua tunapokuja kujua zaidi na zaidi juu ya Mungu ambaye alituokoa. Injili ya Kristo kwa kweli inatufunulia Mungu tunapoishi kukua karibu naye kila siku. Warumi 1:17 inasema, "Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake, toka imani hata imani ; kama ilivyoandikwa, Mwenye haki ataishi kwa imani.'"Kwa hivyo sehemu ya maisha ya Mkristo ni kusoma kwa bidii na kujifunza Neno, ikiongozwa na maombi kwa ajili ya ufahamu na hekima na kwa urafiki wa karibu zaidi na Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu.

Maisha ya Kikristo yanatakiwa kuwa moja ya kifo kwa nafsi ili kuishi maisha ya imani. Paulo aliwaambia Wagalatia, "Nimesulubiwa pamoja na Kristo ; lakini ni hai; wala si mimi tena , bali Kristo yu hai ndani yangu , na uhai nilio nao sasa katika mwili , ninao katika imani ya Mwana wa Mungu ambaye alinipenda, akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu "(Wagalatia 2:20). Kusulubiwa pamoja na Kristo inamaanisha kwamba tunazingatia hali yetu ya kale kama tuliosulubiwa kwenye msalaba na tunaamua kuishi katika asili mpya, ambayo ni ya Kristo (2 Wakorintho 5:17). Yeye ambaye alitupenda na kufa kwa ajili yetu sasa anaishi ndani yetu, na maisha tunayoishi ni kwa imani ndani yake. Kuishi maisha ya Kikristo kunamaanisha kutoa tamaa zetu, matamanio, na utukufu na kuzibadilisha na zile za Kristo. Tunaweza tu kufanya hivyo kwa Nguvu Yake kwa njia ya imani ambayo anatupa kwa neema Yake. Sehemu ya maisha ya Kikristo ni kuomba hadi mwisho huo.

Maisha ya Kikristo pia yanatakiwa kuhimili mpaka mwisho. Waebrania 10: 38-39 huzungumzia suala hili kwa kunukuu kutoka kwa nabii wa Agano la Kale Habakuki: "Sasa wenye haki wataishi kwa imani; Lakini ikiwa mtu anarudi nyuma, nafsi yangu haipendezi naye. "Mungu hafurahi na mtu ambaye" anarudi nyuma"kutoka kwake baada ya kujitolea, lakini wale wanaoishi kwa imani hawatarudi tena, kwa sababu wanahifadhiwa na Roho Mtakatifu ambaye anatuhakikishia kwamba tutaendelea na Kristo mpaka mwisho (Waefeso 1: 13-14). Mwandishi wa Waebrania anaendelea kuthibitisha ukweli huu katika mstari wa 39: "Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu." Muumini wa kweli ni mtu anayeamini hadi mwisho .

Kwa hiyo maisha ya Kikristo ni yale yameishi kwa imani katika Mungu ambaye alituokoa, anatuwezesha, anatuweka kwa ajili ya mbinguni, na kwa uwezo wake tunahifadhiwa milele. Uzima wa kila siku wa imani ni moja ambayo inakua na kuimarisha tunapomtafuta Mungu katika Neno Lake na kwa maombi na tunapoungana na Wakristo wengine ambao lengo la Kristo ni sawa na yetu wenyewe.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je! Maisha ya Kikristo yanapaswa kuwa kama nini?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries