settings icon
share icon
Swali

Ninawezaje kujua wa Mungu mpango i gani?

Jibu


Wakristo wengi wanataka kweli kuelewa mpango wa Mungu kwa maisha yao. Hata hivyo kuna maswali mengi: Ninawezaje kugundua mpango wa Mungu? Ninawezaje kuwa na uhakika? Kwa bahati nzuri, Biblia hutoa kanuni nyingi muhimu kuhusu mapenzi ya Mungu. Mungu hajaribu kuficha mapenzi Yake kwa maisha yetu; Anawataka watoto Wake kujua mapenzi Yake na kuyafuata.

Kwanza, Biblia imejazwa na taarifa wazi juu ya mpango wa Mungu unaohusu waumini wote. Kwa mfano, 1 Wathesalonike 5: 16-18 inafundisha, "Furahini siku zote; ombeni bila kukoma; shukuruni kwa kila jambo; maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu." Shughuli hizi tatu-kuwa na furaha, kuomba, na kushukuru-ni mapenzi ya Mungu kwa waumini wote, bila kujali hali nyingine.

Tunaweza kuelewa mapenzi ya Mungu kupitia Neno Lake. Neno la Mungu ni kamilifu, na tunaweza kugundua mpango wa Mungu kwa maisha yetu kwa njia ya kujifunza. Waraka wa pili wa Timotheo 3: 16-17 inasema, "Kila andiko, lenye pumzi ya Mungu, lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaadibisha katika haki; ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema."

Pili, tunaweza kuelewa vizuri mpango wa Mungu kwa maisha yetu kwa kumfuata kwa karibu. Warumi 12: 1-2 ameahidi, "Basi, ndugu zangu, nawasihi, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msiifuatishe namna ya dunia hii; bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza, na ukamilifu." Tunapojitolea maisha yetu kwa Mungu na kuacha mbali kanuni za dunia hii, tunatayarisha mioyo yetu kusikia kutoka kwa Mungu (pia angalia 1 Petro 4: 2).

Wathesalonike wa Kwanza 4: 3-7 inathibitisha umuhimu wa kuwa "dhabihu iliyo hai" na inatoa maelezo zaidi juu ya mpango wa Mungu: "Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, mwepukane na uasherati; kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima;

5 si katika hali ya tamaa mbaya, kama Mataifa wasiomjua Mungu. Mtu asimpunje ndugu yake wala kumkosa katika jambo hili; kwa sababu Bwana ndiye alipizaye kisasi cha haya yote; kama tulivyowaambia kwanza, tukashuhudia sana. Maana Mungu hakutuitia uchafu, bali tuwe katika utakaso."

Tatu, tunaweza kugundua mpango wa Mungu kupitia sala. Wakolosai 4:12 inasema kwamba muumini mmoja aitwaye Epafura " akifanya bidii siku zote kwa ajili yenu katika maombi yake, ili kwamba msimame wakamilifu na kuthibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu." Waumini wa Kolosai walihitaji kujua na kufanya mapenzi ya Mungu, na hivyo Epafra aliwaombea. Tunaweza kukua katika ufahamu wetu wa mapenzi ya Mungu kupitia sala. Tunaweza pia kuomba Mungu afunue mpango wake kwa wengine.

Nne, Mungu wakati mwingine hufunua au huthibitisha mipango Yake kwetu kwa njia nyingine, ikiwa ni pamoja na hali binafsi, mahusiano, au hata ndoto. Hata hivyo, maeneo haya mara nyingi Zaidi ni wazi, na tunapaswa kuchunguza kwa uangalifu ishara hizo kwa kile ambacho Mungu amesema wazi katika Maandiko.

Tunaweza kuhakikishiwa ahadi ya Mungu: "Mkaribieni Mungu, naye atawakaribia ninyi" (Yakobo 4: 8). Tunaposali, soma Maandiko, na tutajitahidi kuishi hai mbele ya Bwana, Atatufunulia mpango Wake kwa wakati wake kamili na kwa namna tunaweza kuelewa.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ninawezaje kujua wa Mungu mpango i gani?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries