Habari Njema


Je, unao uzima wa milele?

Je, unao msamaha wa dhambi? Nawezaje kupokea msamaha wa dhambi toka kwa Mungu?

Je, ina maanisha nini kuwa mkristo aliye zaliwa mara ya pili?

Je, Sheria nne za kiroho ni zipi?

Je, ninawezaje kuenenda sawa na Mungu?

Je, nawezaje kujua bila shaka kuwa nitafika Mbinguni pale nitakapo fariki?

Je, Yesu ndiye njia ya pekee ya kunifikisha Mbinguni?

Je, inamaanisha nini kumkubali Yesu kama Mwokozi wako binafsi?

Je, nichague dini ipi inifaayo?

Je, ni Njia gani ya Wokovu ya Warumi?

Ombi la mwenye dhambi ni gani?

Je kunayo maisha baada ya kifo?

Mkristo ni mtu gani?

Mpango wa wokovu ni nini?

Dini ya kweli ni gani?

Ni hatua gani kuelekea wokovu?

Nitawezaje kosa kuenda jahannam?

Ninawezaje kuokoa?

Ninawezaje badili kuwa Mkristo?

Ninawesaje kuwa Mkristo?

Kwenda mbingu- Ninawezaje kuwa na uhakika wa hatima ya maisha yangu ya milele?

Ninawezaje kuwa mwana wa Mungu?

Ombi la wokovu ni gani?

Je! Yamaanisha nini kuwa Yesu aokoa?

Nimeweka imani yangu kwa Yesu … sasa ni fanyeje?


Habari Njema