settings icon
share icon
Swali

Ina maana gani kukaa ndani ya Kristo?

Jibu


"Kukaa" ni kuishi, kuendelea, au kubaki; hivyo, kukaa ndani ya Kristo ni kuishi ndani yake au kubaki ndani yake. Wakati mtu anaokolewa, yeye anasemwa kuwa "katika Kristo" (Warumi 8: 1; 2 Wakorintho 5:17), uliowekwa salama katika uhusiano wa kudumu (Yohana 10: 28-29). Kwa hiyo, kukaa ndani ya Kristo sio kiwango maalum cha uzoefu wa Kikristo, hupatikana kwa wachache tu; badala yake, ni nafasi ya waumini wote wa kweli. Tofauti kati ya wale wanaoishi katika Kristo na wale wasioishi katika Kristo ni tofauti kati ya waliokolewa na wasiookolewa.

Kukaa ndani ya Kristo kunafundishwa katika 1 Yohana 2: 5-6, ambapo ni sawa na "kujua" Kristo (mistari 2 na 3). Baadaye katika sura hiyo hiyo, Yohana anasema "iliyobaki" ndani ya Baba na Mwana kwa kuwa na ahadi ya uzima wa milele (mistari 24 na 25). Kibibilia, "kukaa ndani," "kubaki ndani," na "kujua" Kristo ni marejeo ya kitu kimoja: wokovu.

Maneno kukaa ndani ya Kristo yanaonyesha uhusiano wa karibu sana, na si tu urafiki wa juu. Katika Yohana 15: 4-7, Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba kutoa maisha kutoka kwake ni muhimu, kwa kutumia picha ya matawi yanayounganishwa na mzabibu: "Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, lisipokaa ndani ya mzabibu; kadhalika nanyi, msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote, mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea, ninyi mkikaa ndani yangu,na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. "Bila muungano huo muhimu na Kristo kwamba wokovu hutoa, haiwezi kuwa na uhai na hakuna mazao. Kwingineko, Bibilia inalinganisha uhusiano wetu na Kristo na ule wa mwili ulio na kichwa (Wakolosai 1:18) – muungano mwingine muhimu.

Watu wengine huchukua onyo la Yohana 15: 6 (matawi ambayo hayaishi katika mzabibu yanatupwa na kuchomwa moto) kumaanisha kuwa Wakristo daima wana hatari ya kupoteza wokovu wao. Kwa maneno mengine, wanasema inawezekana kuokolewa lakini si "kukaa," katika hali hiyo tutatupwa mbali. Lakini hii inaweza tu kuwa kweli ikiwa "kukaa" ilikuwa tofauti na wokovu, kurejelea hali ya urafiki na Kristo tunapaswa kujitahidi kufikia wokovu wa baadaye. Bibilia ni wazi kwamba wokovu unakuja kwa neema na unasimamiwa na neema (Wagalatia 3: 2-3). Pia, ikiwa tawi linaweza kuanguka mbali na mzabibu, na kusababisha kupoteza kwa wokovu, basi mengine, maandiko yaliyo wazi kabisa yatapinga (ona Yohana 10: 27-30).

Ni bora kutafsiri fumbo hili la Mzabibu la Kweli kwa njia hii: Yesu ni Mzabibu wa Kweli, kwa kawaida. Matawi "wanaokaa" ndani yake wanaokolewa kwa kweli-wana uhusiano wa kweli na muhimu kwa Mwokozi. Matawi yaliyonyauka ambayo hayana "kukaa" ndani yake ni ambao hujifanya na ambao hawakuokolewa kwa Mzabibu lakini hawakupata maisha kutoka kwake. Mwishoni, wanaojifanya wataonekana kwa yale waliyokuwa: washujaa ambao hawakuwa na kiambatanisho halisi na Yesu. Kwa muda, wote wawili Petro na Yuda walionekana kuwa sawa katika safari yao na Kristo. Lakini Petro alikuwa ameabatanishwa na Mzabibu; Yuda hakuwa.

Yohana anarudia kanuni ya tawi lilonyauka kwa njia hii: "Wao [watu ambao sasa walipinga Kristo] walitoka kwetu, lakini hawakuwa wa kwetu. Maana kama wangalikuwa wa kwetu, wangalikaa pamoja nasi; lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walio wa kwetu "(1 Yohana 2:19).

Moja ya uthibitisho wa wokovu ni uvumilivu, au kukaa ndani ya Kristo ya kudumu. Waokofu wataendelea katika safari yao na Kristo (angalia Ufunuo 2:26). Hiyo ni, "watakaa" au kubaki ndani yake. Mungu atamaliza kazi Yake ndani yao (Wafilipi 1: 6), nao watazaa matunda mengi kwa utukufu wa Mungu (Yohana 15: 5). Wale ambao huanguka, huenda kinyume na Kristo, au kushindwa kukaa tu kuonyesha ukosefu wao wa imani ya kuokoa. Kukaa sio kitu ya kutuokoa, lakini ni moja ya ishara za wokovu.

Uthibitisho wa kukaa ndani ya Kristo (yaani, uthibitisho kwamba mtu ameokolewa ya kweli na sio tu kujifanya) ni pamoja na utii wa amri za Kristo (Yohana 15:10, 1 Yohana 3:24); kufuata mfano wa Yesu (1 Yohana 2: 6); kuishi bila ya dhambi za kawaida (1 Yohana 3: 6); na ufahamu wa uwepo wa Mungu ndani ya maisha ya mtu (1 Yohana 4:13).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ina maana gani kukaa ndani ya Kristo?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries