settings icon
share icon
Swali

Uongozi wa kibiblia ni nini?

Jibu


Ili kugundua kile Biblia inasema juu ya uongozi, tunaanza na mstari wa kwanza: "Mwanzoni Mungu aliumba mbingu na ardhi" (Mwanzo 1: 1). Kama Muumba, Mungu ana haki kamili za umiliki juu ya vitu vyote, na kumsahau kuanzia hapa ni kama kupotosha kifungo cha juu kwenye shati yetu au kitu kingine chochote havitawahi ambatana. Hakuna kitu kingine ndani ya Biblia, ikiwa ni pamoja na mafundisho ya uongozi, itafanya maana yoyote au kuwa na umuhimu wowote wa kweli ikiwa tunakosa ukweli kwamba Mungu ni Muumba na ana haki kamili za umiliki. Ni kwa njia ya uwezo wetu wa kufahamu kikamilifu hii na kuiingiza ndani ya mioyo yetu kuwa fundisho la uongozi linaeleweka.

Mafundisho ya kibiblia ya uongozi hufafanua uhusiano wa mtu na Mungu. Inatambua Mungu kama mmiliki na mtu kama meneja. Mungu hufanya mwanadamu mshirika wake katika kusimamia nyanja zote za maisha yetu. Mtume Paulo anaeleza vizuri kwa kusema, "maana sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu: ninyi ni shamba la Mungu , ni jengo la mungu "(1 Wakorintho 3: 9). Kuanzia na dhana hii, tunaweza kutazama kwa usahihi sio mali tu yetu tu, lakini, muhimu zaidi, maisha ya kibinafsi yenyewe. Kwa kweli, uongozi hufafanua madhumuni yetu katika ulimwengu huu kama tuliyopewa na Mungu Mwenyewe. Ni nafasi yetu ya Mungu ya kujiunga na Mungu katika harakati zake za ulimwengu wa ukombozi wa milele (Mathayo 28: 19-20). Uongozi si Mungu kuchukua kitu kutoka kwetu; Ni njia yake ya kutoa zawadi zake tajiri juu ya watu wake.

Katika Agano Jipya, maneno mawili ya Kiyauni yana maana ya neno la Kiingereza la "uongozi." Neno la kwanza ni epitropos ambalo linamaanisha "meneja, msimamizi, au kiongozi." Kwa mtazamo wa serikali, inamaanisha "gavana au msimamizi." Wakati mwingine ilitumika katika Agano Jipya kwa maana ya "mlezi," kama katika Wagalatia 4: 1-2: "Lakini nasema ya kuwa mrithi, wakati wote awapo motto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote, bali yu chini ya mawakili na watunzaji hata wakati uliokwisha kuamriwa na baba. "Neno la pili ni oikonomos. Pia inamaanisha "kiongozi, meneja, au msimamizi" na hutokea mara nyingi zaidi katika Agano Jipya. Kulingana na muktadha, mara kwa mara hutafsiriwa "kipindi, uongozi, usimamizi, mipangilio, uongozi, utaratibu, mpango, au mafunzo." Inarejelea hasa sheria au usimamizi wa kaya au mambo ya nyumbani.

Kwa dhahiri, katika maandishi ya Paulo, neno oikonomos linapewa umuhimu wake kamili katika kwamba Paulo anaona jukumu lake la kuhubiri injili kama imani ya kimungu (1 Wakorintho 9:17). Paulo anaelezea wito wake kutoka kwa Mungu kama utawala (uongozi) wa neema ya Mungu kwa huduma ya siri ya Mungu iliyofunuliwa katika Kristo (Waefeso 3: 2). Katika suala hili, Paulo anaonyesha Mungu kama mwenyeji wa familia kubwa, kwa uangalifu akiiongoza kupitia Paulo mwenyewe kama mtumishi mnyenyekevu wa Bwana Yesu Kristo.

Pia muhimu katika kile Paulo anachosema ni kwamba mara tu tunapoitwa na kuwekwa katika mwili wa Yesu Kristo, uongozi ambao unahitajika kwetu si kwa sababu ya nguvu zetu au uwezo wetu. Nguvu, msukumo na ukuaji katika usimamizi wa maisha yetu lazima ije kutoka kwa Mungu kupitia Roho Mtakatifu ndani yetu; vinginevyo, kazi yetu ni bure na ukuaji wetu wa uongozi ni wa haki kibnafsi, kukua kwa binadamu. Kwa hiyo, lazima tukumbuke daima chanzo pekee cha nguvu zetu katika kumpendeza Mungu: "Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu" (Wafilipi 4:13). Paulo pia alisema, "Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote; wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami "(1 Wakorintho 15:10).

Mara nyingi zaidi kuliko, tunapofikiri juu ya uongozi mzuri, tunafikiria jinsi tunavyoweza kusimamia fedha zetu na uaminifu wetu katika kulipa zaka kumi na sadaka za Mungu. Lakini tunapoanza kuona, ni zaidi ya hayo. Kwa kweli, ni zaidi ya usimamizi wa wakati wetu, mali zetu, mazingira yetu, au afya yetu. Usimamizi ni ushahidi wetu wa utii kwa uhuru wa Mungu. Ni nini kinachocheza mfuasi wa Kristo kuingia katika hatua, kufanya vitendo vinavyoonyesha imani yake kwa Yesu. Usimamizi wa Paulo ulihusisha kutangaza kile alichopewa — ukweli wa injili.

Uongozi unaelezea utii wetu wa mazoea katika usimamizi wa kila kitu chini ya udhibiti wetu, kila kitu tulichokabithiwa. Ni utakaso wa mtu binafsi na mali yake kwa huduma ya Mungu. Uongozi hukubali kwa mazoezi kwamba hatuna haki ya kujidhibiti sisi wenyewe au mali yetu-Mungu ana udhibiti huo. Ina maana kama watendaji wa Mungu sisi ni mameneja wa yale ambayo ni ya Mungu, na sisi tuko chini ya mamlaka Yake ya kudumu tunaposimamia mambo Yake. Uongozi wa uaminifu inamaanisha kwamba sisi kutambua kikamilifu sisi sio wenyewe lakini ni wa Kristo, Bwana, ambaye alijitoa mwenyewe kwa ajili yetu.

Swali la mwisho, basi, ni hili: Je, mimi ni bwana wa maisha yangu, au ni Kristo Bwana wa maisha yangu? Kwa kweli, uongozi huonyesha utii wetu kamili kwa Mungu na Bwana wetu na Mwokozi, Yesu Kristo.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Uongozi wa kibiblia ni nini?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries