Maswali muhimu sana


Yesu kristo ni nani?

Je, kuna Mungu? Je, kuna ushahidi wa kuthibitisha kuweko kwa Mungu?

Je, Yesu ni Mungu? Je, Yesu alitoa madai ya kuwa yeye ni Mungu?

Mungu yu hali gani? Mungu amefanana na nini?

Ukristo ni nini? Wakristo huamini nini?

Je, biblia kweli ni neno la Mungu?

Je, Mungu anathibitika? Nawezaje kujua ya kwamba kweli Mungu ni dhahiri?

Je, u mungu wa kristo ni kibiblia?

Maana ya maisha ni nini?

Ninawezaje kufahamu mapenzi ya Mungu juu ya maisha yangu?

Roho mtakatifu ni nani?

Je, wakristo wanahitajika kutii amri za agano la kale?

Je, wokovu ni kwa imani pekee, ama imani pamoja na matendo?

Ninawezaje kushinda dhambi katika maisha yangu ya kikristo?

Kwa nini nisijiue?


Maswali muhimu sana