settings icon
share icon
Swali

Mimi ni Mkristo mpya. Hatua ya pili ni gani?

Jibu


Hongera! Ikiwa wewe ni muumini mpya, umeanza tu mwanzo wa maisha yako mapya, ya milele (Yohana 3:16; 10:10). Dhambi zako zimesamehewa na umepewa mwanzo mpya (Warumi 4: 7). Sasa umepata furaha ya kushangaza, yenye utukufu (1 Petro 1: 8-9).

Mbali na baraka za ajabu za kumjua Kristo, labda unafikiria, "Sasa nini? Hatua inayofuata ni gani? "Biblia hutoa kanuni muhimu kwa wale ambao wameanza uhusiano na Mungu.

Kwanza, kama Mkristo mpya, anza kusoma Biblia. Kuna tafsiri nyingi na maeneo mengi ya kuanzia. Ingawa hakuna tafsiri kamilifu, tunapendekeza kuchagua Biblia ambayo ni rahisi kwako kuelewa na ni aminifu kwa maandishi ya awali ya Biblia. Ili kupima baadhi ya tafsiri maarufu za hii leo, unaweza kwenda kwenye tovuti kama vile BibleGateway.com au YouVersion.com. Tunapendekeza uanze kusoma Injili ya Yohana au mojawapo ya Injili nyingine ujisomee mwenyewe yale Yesu aliyofundisha na kufanya wakati wake duniani. Nakala zingine za GotQuestions.org zitakusaidia kujibu maswali halisi unayo kuhusu Mungu na masuala ya kiroho. Biblia inafundisha, "Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli" (2 Timotheo 2:15).

Pili, kama Mkristo mpya, fanya kuomba. Sala ni kuzungumza na Mungu tu. Wengi wanaamini sala inajumuisha kuweka rasmi maneno ambayo inaweza tu kufanyika wakati wa huduma ya kanisa. Hata hivyo, Biblia inatufundisha kuomba bila kukoma (1 Wathesalonike 5:17). Tunafundishwa kumsifu Mungu mchana na usiku. Ikiwa tunataka kumjua Mungu zaidi, tunapaswa kuwasiliana naye mara kwa mara.

Katika kila siku, unaweza kumshukuru Mungu, kumwomba kujibu mahitaji yako ya kila siku, na kuomba kwa niaba ya wengine. Pia ni muhimu kuomba pamoja na wengine wanaomfuata Kristo, wakihimizana, wanamsifu Mungu, na kutafuta majibu kwa maombi ya kila mtu. Kwa mawazo jinsi ya kuomba, unaweza kuanza na Sala ya Bwana (Mathayo 6: 9-13).

Tatu, kama Mkristo mpya, ubatizwe. Ubatizo huashiria maisha yako mapya ndani ya Kristo na inatangaza kwamba sasa umejitolea kwa Yesu. Hata Yesu alibatizwa (Luka 3: 1-22), na anawaita wafuasi wake pia kubatizwa. Ubatizo ulifanyika na wafuasi wa kwanza wa Yesu katika Matendo 2:41.

Kawaida, viongozi wa kanisa la mahali hufanya ubatizo. Mchungaji wa kanisa la mtaa au kiongozi wa kanisa anapaswa kuwa na furaha ya kuzungumza na wewe juu ya ubatizo ikiwa unaonyesha nia ya kubatizwa.

Nne, kama Mkristo mpya, jenga urafiki na Wakristo wengine. Maisha ya Kikristo yamepangiwa kufurahia na wengine. Yesu aliwekeza huduma nyingi na wanafunzi 12 kama marafiki zake wa karibu. Yeye pia anatuita tuishi katika jumuiya kwa kila mmoja. Agano Jipya lina zaidi ya 50 "kila mmoja" mistari ambayo inahusu kupendana, kutumiana, kutiana moyo, na kuombeana. Kila amri hizi zinahitaji uhusiano na Wakristo wengine.

Ushirika na waumini wengine ni moja ya madhumuni ya kanisa la mtaa. Ikiwa kuna kanisa la kufundisha Biblia katika eneo lako, ni mahali pazuri kujumuika. Ikiwa unaishi katika jumuiya bila kanisa, unahitaji kuomba Mungu afungue fursa ya kukutana na Wakristo wengine katika eneo lako.

Tano, kama Mkristo mpya, wasaidie wengine. Unapoanza maisha yako mapya kama Mkristo, utapata upendo mpya ndani yako wa kukupa tamaa ya kuwasaidia wengine. Roho Mtakatifu atakuongoza kwa njia zitakazo kusaidia. Unaweza kuwatumikia maskini katika jamii yako, kusaidia jirani katika kazi ya kunakshi boma, au tembelea rafiki mgonjwa katika hospitali. Roho atakuita kwa wazi kuonyesha upendo wa Mungu (1 Yohana 3: 17-18).

Sita, kama Mkristo mpya, mwambie mtu kuhusu imani yako. Kuwa Mkristo sio siri; ni sherehe! Waambie wote watakaosikiliza kuhusu kazi ya Kristo katika maisha yako. Katika baadhi ya matukio, watu wengine watakuja kwa imani katika Yesu kupitia kwa mfano unaoshiriki. Kabla ya Yesu kupaa mbinguni, aliwaamuru wanafunzi Wake wafanye wanafunzi wa mataifa yote (Mathayo 28: 18-20). Leo hii, Wakristo bado wameitwa kushiriki tumaini lililo ndani yetu kwa wengine (1 Petro 3: 15-16).

Hatimaye, hivi ni vidokezo tu kuhusu jinsi ya kukua katika imani yako mpya; hizi si orodha ya mahitaji ya kuwa Mkristo au kubaki Mkristo. Umehifadhiwa kwa neema kupitia imani, isipokuwa na kazi zako zote (Waefeso 2: 8-9). Mungu alianza kazi ndani yako, na anaahidi kuimaliza (Wafilipi 1: 6). Mungu akubariki kama unaendelea kukomaa katika imani yako!

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Mimi ni Mkristo mpya. Hatua ya pili ni gani?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries