settings icon
share icon
Swali

Ninapataje shauku kwa Yesu?

Jibu


Swali hili linafaa kabisa katika amri kubwa zaidi ya Mungu, inayopatikana katika Kumbukumbu la Torati 6:4-5, kumpenda Mungu wetu na maisha yetu yote. Hapa kuna mwongozo wa jinsi ya kuleta jambo hilo kutoka kwa Maandiko:

1) Inakwenda bila kusema kwamba hatuwezi kumpenda mtu tusiyemjua. Mjue Mungu na kile amekufanyia. Kabla ya amri ya kumpenda Mungu kupeanwa katika Kumbukumbu la Torati 6:5, kauli inafanywa, "Sikiza, Ee Israeli; BWANA Mungu wetu, BWANA ndiye mmoja." Kipengele kimoja cha kauli hii ni kwamba Yeye ni wa pekee, na bora tunajua Yeye ni nani, itakuwa rahisi zaidi kwetu kumpenda Yeye kwa uzima wetu wote. Hii pia inahusisha kupata kujua kile ambacho ametutendea. Tena, kabla ya amri ya kwanza kutolewa katika Kutoka 20:3, Mungu anasema yale amefanyia Israeli kwa kuwaleta kutoka utumwa huko Misri. Vivyo hivyo, katika Warumi 12:1-2, amri ya kutoa maisha yetu kama dhabihu hai inatanguliwa na neno kwa hivyo — neno ambalo linatukumbusha huruma zote za Mungu kuelekea kwetu zilizoandikwa katika sura za awali.

Kukua kwa upendo na Mungu, mtu anahitaji kumjua Yeye. Amejifunua mwenyewe katika asili (Warumi 1), lakini mengi zaidi kupitia Neno Lake. Tunahitaji kufanya mafunzo ya Biblia ya kila siku tabia ya kudumu — kama sehemu kubwa ya maisha yetu kama kula kila siku. Tunapaswa kukumbuka kwamba Biblia ni zaidi ya kitabu; kwa kweli ni barua ya mapenzi ya Mungu kwetu, akifunua upendo wake kwetu kwa karne nyingi, hasa kupitia huduma ya Yesu Kristo, Mwanawe. Lazima tusome Biblia kama barua kutoka Kwake, tukiomba Roho Wake Mtakatifu kuzungumza na mioyo yetu juu ya kile anataka tupate kukusanya kutoka siku hiyo. Tukikumbuka mistari muhimu na vifungu pia ni muhimu, kwa vile ni kufikiria njia za kutumia kile tunachojifunza (Yoshua 1:8).

2) Fuata mfano wa Yesu wa kuomba daima na thabiti. Tunapochunguza maisha ya Yesu na vile vile ya Danieli na wengine ambao walikuwa na shauku kwa Mungu, tunapata kwamba sala ilikuwa ni kiungo muhimu katika mahusiano yao na Mungu (hata kusomaji wa haraka wa Injili na Kitabu cha Danieli kunaonyesha hii ). Kama kwa kujifunza Biblia, maombi ya uaminifu na mazungumzo ya wazi na Mungu-ni muhimu. Huwezi kufikiria mwanamume na mwanamke kukua kwa mapenzi bila kuwasiliana, hivyo sala haiwezi kupuuzwa bila kutarajia upendo wa mtu kwa Mungu kukua baridi. Sala ni sehemu ya silaha dhidi ya adui zetu wakuu (Waefeso 6:18). Tunaweza kuwa na hamu ya kumpenda Mungu, lakini tutashindwa katika safari yetu bila sala (Mathayo 26:41).

3) Tembea karibu Naye SASA. Danieli na marafiki zake watatu walichagua kumtii Mungu na kukataa mwafaka hata katika chakula walichokula (Danieli 1). Wengine waliletwa kutoka Yuda kwenda Babiloni kama wafungwa pamoja nao walishindwa na hawatajwi tena. Wakati wafungwa wa Kiyahudi wa vita walikuwa na imani yao kupingwa kwa njia kubwa sana, ni hawa wachache tu waliosimama pekee kwa Mungu (Danieli 3 na 6). Ili kuhakikisha kwamba tutakuwa na shauku kwa Mungu baadaye, tunahitaji kutembea pamoja Naye sasa na kuanza kumtii katika vipimo vidogo! Petro alijifunza haya kwa njia ngumu kwa kumfuata Mungu "kwa umbali," badala ya kujitambulisha kwa karibu zaidi na Kristo kabla ya jaribio lake la kumkana (Luka 22:54). Mungu anasema kwamba ambapo hazina ya mtu iko, hapo ndipo moyo wake utakuwa pia. Tunapowekeza maisha yetu kwa Mungu kwa kumtumikia Yeye na kuwa katika mwisho wa kupokea mateso kwa ajili yake, hazina yetu itazidi kulala pamoja Naye, na pia mioyo yetu (Mathayo 6:21).

4) Ondoa ushindani. Yesu alisema haiwezekani kuwa na mabwana wawili (Mathayo 6:24). Tunajaribiwa kupenda ulimwengu (mambo ambayo yanapendeza macho yetu, hutufanya kuhisi vizuri juu yetu wenyewe, na kufurahisha tamaa zetu za kimwili) (1 Yohana 2:15-17). Yakobo anasema kwamba ili kutafuta kukubali ulimwengu na urafiki wake ni uadui (chuki) kwa Mungu na uzinzi wa kiroho (Yakobo 4:4). Tunapaswa kuondoa na mambo hayo katika maisha yetu (marafiki ambao watatuongoza kwa njia mbaya, mambo ambayo huchukua wakati wetu na nguvu na kutuzuia kumtumikia Mungu vikamilifu zaidi, ukimbizaji umaarufu, ukimbizaji mali, na ukimbizaji kufurahishwa kimwili na kihisia). Mungu anaahidi kwamba ikiwa tutamfuata, Yeye hatatupa tu mahitaji yetu (Mathayo 6:33) bali atatupa tamaa zetu pia (Zaburi 37:4-5).

5) Ikiwa kupotea, huanza kufanya kile kilichokusaidia kukua katika upendo na Mungu mara ya kwanza. Sio kawaida kuwa na mzamo katika uhusiano. Petro alizama kwa yake (Luka 22:54-62), na Daudi akazama kwa yake (2 Samweli 11), lakini waliamka na wakamfuata Mungu tena. Yesu, katika Ufunuo 2:4, inasema kuwa sio suala la "kupoteza" upendo wa mtu bali "kuacha" upendo wa mtu. Tiba ni kufanya "matendo ya kwanza," mambo ambayo yalisababisha mtu kukua katika upendo na Mungu mara ya kwanza. Hii ingejumuisha vitu vilivyotajwa hapo juu. Hatua ya kwanza katika hili ni kuungama na kupokea msamaha na ushirika uliorejeshwa ambao ni matokeo ya kukiri (1 Yohana 1:9). Hakuna shaka kwamba Mungu atabariki ukimbizaji wa shauku kwa ajili Yake na atatukuza jina Lake kwa njia hiyo.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ninapataje shauku kwa Yesu?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries