settings icon
share icon
Swali

Ninawezaje kushinda dhambi ya kawaida?

Jibu


Kitu cha kwanza cha kuzingatia jinsi ya kushinda dhambi ya kawaida ni kutambua mabadiliko, au mageuzi, ambayo hufanyika wakati mtu anaokolewa. Biblia inaelezea mtu wa asili kama "aliyekufa katika dhambi na makosa" (Waefeso 2: 1). Kama matokeo ya kuanguka kwa Adamu katika dhambi, mtu amezaliwa amekufa kiroho. Katika hali hii ya kifo cha kiroho, mwanadamu hawezi na hataki kufuata na kumtii Mungu na dhambi ya kawaida hufuata. Mtu wa asili anaona mambo ya Mungu kama upumbavu (1 Wakorintho 2:14) na ni chuki kwa Mungu (Waroma 8: 7). Wakati mtu anaokolewa, mabadiliko hufanyika. Mtume Paulo anaelezea hili kama uumbaji mpya (2 Wakorintho 5:17). Tangu wakati tunapoweka imani yetu katika Kristo, tuko katika utaratibu wa utakaso.

Utaratibu wa utakaso ni kwamba wale ambao wako ndani ya Kristo wanafananishwa na Roho Mtakatifu kwenye mfano wa Kristo (Warumi 8:29). Utakaso katika maisha haya hautajazwa kikamilifu, ambayo ina maana kwamba waumini daima watajitahidi na dhambi iliyobaki. Paulo anaelezea vita hivi dhidi ya dhambi katika Warumi 7: 15-25. Katika kifungu hiki anasema kwamba, ingawa anatamani kufanya mema machoni pa Mungu, mara nyingi hufanya mabaya badala yake. Anafanya mabaya ambayo yeye hakutaka kufanya na hawezi kufanya mema ambayo anataka kufanya. Katika hili, anaelezea mapambano ya kila Mkristo na dhambi.

Yakobo anasema sisi sote tunafanya dhambi kwa njia nyingi (Yakobo 3: 2). Uzoefu unatuambia kwamba tunapambana tofauti na dhambi, labda dhambi moja kuwa zaidi ya hatua ya kupungua kwa mwamini mmoja kuliko mwingine. Kwa wengine inaweza kuwa hasira na kwa wengine ni uvumi au uongo. Tunaweza kutaja dhambi ambayo ni vigumu sana kwetu kushinda kama dhambi ya "kutisha" au "dhambi" ya kawaida. Hizi dhambi za kutisha mara nyingi, lakini si sote, tabia ambazo tunaendeleza wakati wa maisha yetu kama wasioamini na tunahitaji neema zaidi na nidhamu ya kushinda.

Sehemu ya mchakato wa kuondokana na hizi dhambi za kawaida, au za kusumbua, dhambi zinatambua mabadiliko ambayo kwa kweli yamefanyika ndani ya mwamini. Paulo anaandika"Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu" (Warumi 6:11). Wakati Paulo anasema, "Jihadharini wenyewe mmekufa kwa dhambi," anatuambia kukumbuka kwamba, kwa kuja kwa Kristo, nguvu za dhambi zimevunjwa katika maisha yetu. Anatumia mfano wa utumwa ili kunena mambo haya. Tulikuwa watumwa wa dhambi wakati mmoja, lakini sasa sisi ni watumwa wa haki (Warumi 6: 17-18). Katika msalaba nguvu za dhambi zilivunjika, na, kwa kuwa Wakristo, tunaachiliwa huru kutoka kwa dhambi. Kwa hiyo, wakati Mkristo atakapotenda dhambi, si tena kutokana na umuhimu wa asili yake, bali kwa sababu amejitoa mwenyewe kwa mamlaka ya dhambi (Wagalatia 5: 1).

Sehemu inayofuata ya mchakato ni kutambua uwezo wetu wa kushinda dhambi ya kawaida na haja yetu ya kutegemea nguvu ya Roho Mtakatifu wa Mungu, anayeishi ndani yetu. Rudi kwa Warumi 7. Paulo anasema, "Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu halikai neno jema kwa kuwa kutaka nataka bali kutenda lililo jema sipati "(Warumi 7:18). Mapambano ya Kikristo dhidi ya dhambi ni moja ambayo uwezo wetu haufanani na tamaa yetu. Ndiyo sababu tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Paulo baadaye anasema, "Ikiwa Roho yake yeye aliyemfufua yesu katika wafu anakaa ndani yenu yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu" (Warumi 8:11) . Roho Mtakatifu, kupitia Neno la Mungu (Yohana 17:17), hufanya utakaso kwa watu wa Mungu. Dhambi ya kitamaduni inashindwa tunapojiweka kwa Mungu na kukataa majaribio ya mwili (Yakobo 4: 7-8).

Sehemu nyingine ya mchakato wa kushinda dhambi ya kawaida ni kubadili tabia zinazochangia. Tunapaswa kuchukua mtazamo wa Yosefu ambao, wakati akijaribiwa na mke wa Potifa kulala pamoja naye, alitoka kwenye chumba haraka sana hata akaacha nguo yake mikononi mwake (Mwanzo 39:15). Tunapaswa tu kufanya kila jitihada za kukimbia kutoka kwa mambo ambayo yanatujaribu kutenda dhambi, ikiwa ni pamoja na kufikia chakula ikiwa tunapewa kula chakula mingi, na ufikiaji wa ponografia ikiwa tunatakiwa kufanya dhambi ya ngono. Yesu anatuambia tukate mkono au tungoe jicho letu ikiwa "hutukosesha" (Mathayo 5: 29-30). Hii inamaanisha kuondoa mambo ambayo yanatujaribu kutenda dhambi kutoka kwa maisha yetu hata wakati hayo ni mambo tunayofurahia. Kwa kifupi, tunapaswa kubadili tabia zinazosababisha dhambi ya kawaida.

Hatimaye, tunahitaji kujitia ndani ya ukweli wa Injili. Injili si tu njia ambayo tunaokolewa, lakini pia ni njia ambayo tumejitakasa (Warumi 16:25). Ikiwa tunadhani tunaokolewa kwa neema, lakini tukatakaswa kwa juhudi zetu wenyewe, tunaanguka katika makosa (Wagalatia 3: 1-3). Utakaso ni kazi ya Mungu kama haki. Ahadi tuliyo nayo kutokana na Maandiko ni kwamba Yeye aliyeanza kazi nzuri ndani yetu atalikamilisha siku ya mwisho (Wafilipi 1: 6).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ninawezaje kushinda dhambi ya kawaida?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries