Ukomavu wa kiroho ni nini?, nawezaje kukua kiroho zaidi?


Swali: "Ukomavu wa kiroho ni nini?, nawezaje kukua kiroho zaidi?"

Jibu:
Ukomavu wa Kiroho unapatikana kwa kuwa zaidi kama Yesu Kristo. Baada ya wokovu, kila Mkristo huanza mchakato wa ukuaji wa kiroho, akiwa na nia ya kukomaa kiroho. Kwa mujibu wa mtume Paulo, ni mchakato unaoendelea ambao hauwezi kuisha katika maisha haya. Katika Wafilipi 3: 12-14, akizungumza juu ya ufahamu kamili wa Kristo, anawaambia wasomaji wake kwamba " Si kwamba nimekwisha kufika, au nimekwisha kuwa mkamilifu; la! Bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika; ila natenda neno moja tu; nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele;

nakaza mwendo, niifikilie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu."Kama Paulo, tunapaswa kusisitiza daima kumjua kwa kina Mungu katika Kristo.

Ukomavu wa Kikristo inahitaji urekebishaji mkali wa vipaumbele vya mtu, kubadilika kutoka kujifurahisha mwenyewe na kumpendeza Mungu na kujifunza kumtii Mungu. La muhimu katika ukomavu ni kuwa thabiti, na uvumilivu katika kufanya mambo ambayo tunajua yatatuleta karibu na Mungu. Mambo haya yanajulikana kama taaluma ya kiroho na ni pamoja na mambo kama vile kusoma Biblia, sala, ushirika, huduma, na utumishi. Haijalishi jitihada zetu katika mambo hayo, hayawezekani bila kuwezeshwa kwa Roho Mtakatifu ndani yetu. Wagalatia 5:16 inatuambia kwamba tunapaswa 'kutembea kwa Roho.' Neno la Kiyunani ambalo linatumika hapa kwa "kutembea" kwa kweli linamaanisha "kutembea kwa lengo, kwa mtazamo." Baadaye katika sura hiyo hiyo, Paulo anatuambia tena kwamba tunapaswa "kutembea kwa Roho." Hapa, neno lililotafsiriwa "kutembea" lina wazo la kuchukua mambo "hatua kwa hatua, hatua moja kwa wakati fulani." Ni kujifunza kutembea chini ya mafundisho ya mwingine — Roho Mtakatifu. Kujazwa na Roho inamaanisha sisi kutembea chini ya udhibiti wa Roho. Tunaponyenyekea zaidi na zaidi kwa udhibiti wa Roho, tutaona pia ongezeko la matunda ya Roho katika maisha yetu (Wagalatia 5: 22-23). Hii ni hulka ya ukomavu wa kiroho.

Tunapokuwa Wakristo, tunapewa kila kitu tunachohitaji kwa ukomavu wa kiroho. Petro anatuambia kwamba " Kwa kuwa uweza wake wa Uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe." (2 Petro 1: 3). Mungu peke yake ni rasilimali yetu, na ukuaji wote huja kwa neema kupitia kwake, lakini ni wajibu wetu kuchagua kumtii. Petro tena hutusaidia katika eneo hili: " Naam, na kwa sababu iyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu, katika imani yenu tieni na wema, na katika wema wenu maarifa, na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu saburi, na katika saburi yenu utauwa, na katika utauwa wenu upendano wa ndugu, na katika upendano wa ndugu, upendo. Maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele, yawafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda, kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. "(2 Petro 1: 5-8). Kuwa na ufanisi na matunda katika kumjua Bwana Yesu ndicho kiini cha ukuaji wa kiroho.

English


Rudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ukomavu wa kiroho ni nini?, nawezaje kukua kiroho zaidi?