settings icon
share icon
Swali

Ina maana gani kutakaswa?

Jibu


Kufanya takatifu ni "kutakaswa." Neno sawa na kutakaswa ni takatifu, Biblia inazungumzia mambo kuwa "yametakaswa," kama vile Mlima wa Sinai (Kutoka 19:23) na zawadi kwa hekalu (Mathayo 23:17); siku, kama Sabato (Kutoka 20: 8); majina, kama vile Mungu (Mathayo 6: 9); na watu, kama Waisraeli (Mambo ya Walawi 20: 7-8) na Wakristo (Waefeso 5:26).

Kitu kinapotakaswa inamaanisha kuwa kimetengwa kwa ajili ya matumizi maalum. Sinai ilitengwa mbali na milima mingine yote kwa ajili ya kutoa Sheria. Hekalu huko Yerusalemu lilitengwa mbali na maeneo mengine yote kwa ajili ya ibada ya Mungu mmoja wa kweli: "Maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele; yatakuwako na macho yangu, na moyo wangu daima 2 Mambo ya Nyakati 7:16).

Vitu vilivyotakaswa vinahifadhiwa kwa madhumuni ya Mungu na havipaswi kutumiwa kwa kazi za kawaida.Usiku ambao Babiloni ilianguka, Mfalme Belshaza "alitoa amri ya kuleta vyombo vya dhahabu na fedha. . . kutoka hekalu la Yerusalemu, ili mfalme na wakuu wake, wake wake na masuria wake wakavinywea "(Danieli 5: 2). Ilikuwa moja ya matendo ya mwisho ya Belshazzar, kwa kuwa aliuawa usiku huo na Waajemi waliovamia. Jina la Mungu ni "takatifu" (Luka 11: 2) na matumizi yoyote ya kupuuza au yasiyoheshimu jina lake ni ukafiri.

Yesu alizungumza juu yake mwenyewe kama aliyetakaswa katika Yohana 17:19; kwa maneno mengine, Yeye ni mtakatifu na "ametakaswa" kutoka kwa dhambi. Wafuasi wake wanapaswa vilevile kutakaswa kutoka kwa dhambi kwa matumizi ya Mungu (ona 1 Petro 1:16).

Watu ambao wametakaswa wamezaliwa tena na kwa hivyo ni baadhi ya familia ya Mungu (Waebrania 2:11). Wao zimehifadhiwa kwa matumizi ya Mungu. Wanajua "kazi ya kutakasa ya Roho" katika maisha yao (1 Petro 1: 2). Wanaelewa kuwa "wameitwa kuwa watakatifu wake" (1 Wakorintho 1: 2).

Kutakaswa kuna maana kwamba Mungu amekuwa akifanya kazi katika maisha yetu. Chini ya Sheria ya Agano la Kale, damu ya dhabihu ilitakiwa kutakasa vitu kwa ajili ya Mungu: "Kwa kweli, sheria inahitaji kwamba karibu kila kitu kitakaswe na damu ..." (Waebrania 9:22). Damu ilinyunyiziwa juu ya samani za madhabau, juu ya nguo za kuhani, na kwa watu. Hakuna kitu kilichotakaswa hadi wakati kulinyunyuziwa damu. Hii ilikuwa picha ya matumizi ya kiroho ya damu ya Kristo kwa ajili ya wokovu wetu — "tumetiwa damu yake" (1 Petro 1: 2). Kama vile hekalu la zamani lilitakaswa kwa matumizi ya Mungu, miili yetu, mahekalu ya Roho Mtakatifu, iimetakaswa kwa ajili kutumika na Mungu (1 Wakorintho 6:19).

Kutakaswa kuna maana kwamba Neno la Mungu limekuwa na athari juu yetu. Ni "kwa njia ya Neno" ambapo Mungu anatutakasa na kutuweka takatifu (Waefeso 5:26; Yohana 17:17).

Mungu anatualika sisi wenye dhambi kuja kwake "jinsi tulivyo " na kupokea rehema na msamaha Wake. Tunapookolewa, Roho Mtakatifu huanza kazi yake ya kushangaza ya kutubadilisha kuwa mfano wa Kristo. Kutakaswa kuna maana kwamba Mungu anatupenda sana na hatuachi jinsi tulivyo.

Sala ya mtume ni kwa waumini wote, kila mahali: " Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa; nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu mhifadhiwe mwe kamili, bila lawama, wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo."(1 Wathesalonike 5:23).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ina maana gani kutakaswa?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries