settings icon
share icon
Swali

Ina maana gani kulinda moyo wako?

Jibu


Mithali 4:23-26 inawafundisha Waumini kuwa, "Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo; maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Kinywa za ukaidi ukitenge nawe, na midomo ya upotovu uiweke mbali nawe. Macho yako yatazame mbele, na kope zako zitazame mbele yako sawasawa. Ulisawazishe pito la mguu wako, na njia zako zote zithibitike." Wakati Sulemani anaelezea kulinda moyo, anamaanisha hasa kiini cha ndani cha mtu, mawazo, hisia, tamaa, mapenzi, na uchaguzi ambazo zinafanya mtu hivyo alivyo yeye. Biblia inatuambia kwamba mawazo yetu mara nyingi huamuru sisi ni nani (Mithali 23:7; 27:19). Akili ya mtu huonyesha yeye ni nani kweli, si tu matendo yake au maneno yake. Ndio sababu Mungu anachunguza moyo wa mwanadamu, sio tu kuonekana kwake nje na kile anachoonekana kuwa (1 Samweli 16:7).

Kama vile kuna magonjwa mengi na matatizo ambayo yanaweza kuathiri moyo wa kimwili, kuna magonjwa mengi ya moyo wa kiroho ambayo inaweza kuharibu ukuaji na maendeleo kama muumini. Atherosclerosis ni ugumu wa mishipa kutokana na mkusanyiko wa utando wa cholesterol na kushtua katika kuta za arteri. Ugumu wa moyo wa kiroho unaweza pia kutokea. Ugumu wa moyo hutokea wakati tunapowasilishwa na ukweli wa Mungu, na tunakataa kuutambua au kuukubali.

Ijapokuwa Misri ilipigwa na msiba mmoja baada ya ingine wakati Farao alikataa kuwaachilia Waisraeli kutoka kwa utumwa wao, alifanya ngumu moyo wake dhidi ya ukweli kwamba Mungu Mwenye Nguvu alitaka kuwaokoa watu Wake kutoka Misri (Kutoka 7:22; 8:32; 9:34). Katika Zaburi 95:7-8, Mfalme Daudi aliwasihi watu wake wasifanye ngumu mioyo yao katika uasi dhidi ya Mungu kama walivyofanya jangwani. Kuna mambo mengi ambayo yanaweza kufanya ngumu moyo na kusababisha mtu kukataa Mungu, na kama vile cholesterol inazuia mtiririko wa damu, huzuia muumini kuwa na mtiririko huru wa amani na baraka za Mungu zinazotokana na utiifu. Kulinda dhidi ya roho wa uasi na kukuza roho wa kusalimisha utii kwa Neno la Mungu, kwa hivyo, ni hatua ya kwanza katika kulinda moyo.

Mvumo wa moyo ni mifumo isiyo ya kawaida ya mtiririko kwa sababu ya vali za moyo mbaya. Vali za moyo hufanya kama milango ili kuzuia mtiririko wa nyuma wa damu ndani ya moyo. Mvumo wa moyo wa kiroho hutokea wakati waumini wanapojishughulisha katika kulalamika, umbeya, migogoro, na ugomvi. Waumini hufundishwa mara nyingi kuepuka, kunung'unika, kunong'ona na kulalamika (Yohana 6:43; Wafilipi 2:14). Kwa kushiriki katika shughuli hizi, waumini hubadilisha lengo lao mbali na mipango, madhumuni, na baraka za zamani za Mungu kwa mambo ya ulimwengu. Mungu anaona hii kama ukosefu wa imani, na bila imani, haiwezekani kumpendeza Mungu (Waebrania 11:6). Badala yake, Wakristo wanaagizwa kujitahidi kwa kuridhika katika vitu vyote, wakimtegemea Mungu kutoa kile kinachohitajika katika wakati Wake mzuri (Waebrania 13:5). Kulinda dhidi ya roho ya kulalamika na kukuza roho ya shukrani na matumaini ni hatua ya pili kuelekea kulinda moyo.

Kushindwa kwa moyo uliojaa damu ni kukosa uwezo wa kupiga damu mfufulizo kupitia mwili kwa sababu ya udhaifu ndani ya kuta zake. Kushindwa kwa moyo uliojaa damu unaweza kusababisha shinikizo la damu (shinikizo la damu), shtuko la moyo (shtuko la moyo), na kutanua usio wa kawaida wa moyo. Kulingana wa kiroho ni hasira, kushindwa na majaribu, na kiburi. Hasira hufanya kama sumu juu ya mwili, kimwili na kiroho, na hufanya muumini kupatikana Zaidi kwa majaribu kwa kuumiza wengine kwa matendo na maneno yetu. Waefeso 4:31-32 inamfundisha, "Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya; tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi."

Kila Mkristo amefungwa katika vita vya mara kwa mara, vikali na vikosi vya pepo. Wengi wetu huwa na nia ya kupambana na vita vya kiroho vya nje ambavyo tunasahau kwamba wingi vya vita vyetu sio na nguvu za nje, bali na akili yetu na mawazo yetu. Yakobo 1:14-16 inatuambia, "Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Ndugu zangu wapenzi, msidanganyike." Dhambi huanza daima katika akili. Mtu mwenye dhambi lazima kwanza awe na mimba na aendelee juu ya hatua ya dhambi kabla ya kuifanya. Mstari wa kwanza wa ulinzi, kwa hivyo, lazima iwe kukataa hata kutafakari hatua isiyofaa. Mtume Paulo anatuambia tuchukue mateka kila mawazo, ili iendane na mapenzi ya Mungu (2 Wakorintho 10:3-5).

Mithali 16:18 inatuambia kwamba kiburi husababisha uharibifu. Mithali 16:5, inasema, "Kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana." Kiburi ilikuwa dhambi kubwa ya kwanza ya Shetani, wakati alidhani kuwa angeweza kuwa kama Mungu na kuchochea theluthi moja ya malaika kujaribu mapinduzi mbinguni (Ezekieli 28:17). Kwa sababu hii, Shetani alitupwa kutoka mbinguni. Shetani pia alimjaribu Hawa katika Bustani ya Edeni kwa kuvutia nafsi yake. Akasema, "Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo, mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya" (Mwanzo 3:5). Hawa alitamani kuwa na hekima kama Mungu, hivyo yeye alijisalimisha kwa ushauri wa Shetani kula matunda ya mti. Kiburi, kwa hivyo, kilikuwa kuanguka kwa binadamu, pia. Shetani hakutaka mwanadamu kumtii Mungu bali kuwa mungu wake mwenyewe-kuamua mwenyewe ukweli, maana, na maadili. Falsafa hii ya kishetani ni falsafa ya msingi ya uchawi, ubinadamu wa kidunia, na imani ya Umri Mpya.

Kuepuka hasira, kiburi, na majaribu pia ni vipengele muhimu vya kulinda moyo. Mtume Paulo anatufundisha, "Hatimaye, ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema; ukiwepo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo" (Wafilipi 4:8). Kukaa juu ya mambo haya kutasaidia kujenga ua la walinzi kuzunguka mioyo yetu.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ina maana gani kulinda moyo wako?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries