settings icon
share icon
Swali

Kwa kuwa Mungu anazuia msamaha, tunaweza?

Jibu


Biblia inazungumzia mengi juu ya msamaha, yote msamaha wa Mungu kwa wanadamu wenye dhambi na msamaha ambao wanadamu wanapaswa kuwa nayo kwa kila mmoja. Lakini sio mbili tofauti, zisizohusiana na masuala ya msamaha; badala yake, yanaunganishwa sana. Uhusiano na Mungu na utakaso wa kila siku unategemea msamaha wetu kwa wengine (Mathayo 6:12), na msamaha wetu kwa wengine unapaswa kufuata mtindo na mfano wa msamaha wa Mungu kwetu (Waefeso 4:32; Wakolosai 3:13). Hivyo swali hili ni muhimu.

Tunahitaji kujitahidi kuelewa msamaha wa Mungu kwetu ikiwa tunaenda kuwasamehe wengine kwa namna inayoonyesha msamaha wa Mungu. Kwa kusikitisha, katika miongo ya hivi karibuni neno msamaha limechukua kidokezo cha "uhuru wa kisaikolojia" badala ya uhuru kutoka dhambi, na hii imeleta machafuko kuhusu dhana nzima ya maana ya kusamehe.

Ni kweli kwamba msamaha Mungu anatupatia ni masharti juu ya kuungama dhambi zetu na toba. Kukiri kunahusisha kukubaliana na Mungu juu ya dhambi zetu, na toba inahitaji mabadiliko ya akili kuhusu mtazamo mbaya au hatua na mabadiliko katika tabia ambayo huzuia nia ya kweli ya kuacha dhambi. Dhambi inabaki kutosamehewa isipokuwa imekiriwa na kutubu (ona 1 Yohana 1:9; Matendo 20:21). Ingawa hii inaweza kuonekana kuwa hali ngumu ya msamaha, pia ni baraka na ahadi kubwa. Kukiri dhambi sio tendo la kujihukumu mwenyewe bali la kutafuta msaada wa Mungu wa tiba ya dhambi katika msamaha kupitia Kristo.

Mahitaji ya Mungu kwamba sisi tukiri na kutubu dhambi haimaanishi Mungu hataki au hayuko tayari kutusamehe. Amefanya kila kitu kwa upande Wake ili kuwezesha msamaha kwa ajili yetu. Moyo Wake ni tayari, sio taka mtu yeyote apotee (2 Petro 3:9), na ameenda kwa urefu sana usiofikirika kutoa njia ambazo anaweza kutusamehe. Kwa sababu ya dhabihu ya Kristo msalabani, Mungu hutupa kwa uhuru msamaha huo.

Maandiko yanasema tuwasamehe wengine kama vile tumesamehewa (Waefeso 4:32) na kupendana kama vile tunapendwa (Yohana 13:34). Tunapaswa kuwa tayari kupanua msamaha kwa yeyote anayekuja kwetu akikiri dhambi yake na kutubu (Mathayo 6:14-15, 18:23-35; Waefeso 4:31-32; Wakolosai 3:13). Sio tu hii ni wajibu, lakini inapaswa kuwa furaha yetu. Ikiwa tunashukuru kwa kweli msamaha wetu wenyewe, hatupaswi kuwa na wasiwasi katika kutoa msamaha kwa mkosaji anayetubu, hata kama anatukosea na kutubu tena na tena. Baada ya yote, sisi, pia, tunafanya dhambi mara kwa mara, na tunashukuru kwamba Mungu anatusamehe tunapokuja Kwake na moyo wa kutubu kweli wa kukiri.

Hiyo inatuleta kwenye swali lililopo kwa mkono: tunapaswa kumsamehe mtu asiyekiri dhambi yake na hatubu? Ili kujibu hili vizuri, neno msamaha linahitaji baadhi ya maelezo. Kwanza, kile msamaha sio:

Msamaha sio sawa na uvumilivu. Kuvumilia ni kustahimili kwa subira uchokozi, samehe kidogo, au kudumisha uthibiti binafsi katika uso wa kukata tamaa. Uvumilivu hutufanya kupima hatua ya dhambi au mtazamo wa mtu kwa upendo, hekima, na ufahamu na kuchagua kutojibu. Maandiko hutumia maneno mbalimbali kwa ubora huu: subira, stahamilivu, ustahimili, na, bila shaka, uvumilivu (ona Methali 12:16; 19:11; 1 Petro 4:8).

Msamaha pia si kusahau. Mungu hateseki kutoka usahaulifu kuhusu dhambi zetu. Anakumbuka kila moja wazi kabisa; hata hivyo, si kukumbuka kutuhukumu (Warumi 8:1). Uzinzi wa Mfalme Daudi na uongo wa Abrahamu-dhambi hizi zimeandikwa kwa wakati wote katika Maandiko. Kwa hakika Mungu "hakusahau" juu yao.

Msamaha sio kuondoa madhara yote. Hata wakati tunasamehewa na Kristo, bado tunaweza kuteseka madhara ya asili ya dhambi zetu (Methali 6:27) au kukabiliana na nidhamu ya Baba wa Mbinguni mwenye upendo (Waebrania 12:5-6).

Msamaha si hisia. Ni wajibu wa kusamehe mkosaji. Hisia zinaweza au haziwezi kuambatana na msamaha. Hisia za uchungu dhidi ya mtu zinaweza kupotea kwa muda bila msamaha wowote kuongezwa.

Msamaha sio tendo la faragha, la pekee la moyo wa mtu binafsi. Kwa maneno mengine, msamaha huhusisha angalau watu wawili. Hapa ndipo kukiri na toba huingilia. Msamehe sio tu juu ya kile kinachotokea ndani ya moyo wa mtu aliyekosewa; ni shughuli kati ya watu wawili.

Msamaha sio ubinafsi; haijahamasishwa na tamaa za kibinafsi. Hatujaribu kutafuta kusamehe kwa ajili yetu wenyewe au kujiondoa wenyewe kutokana na matatizo. Tunasamehe kutokana na upendo wa Mungu, upendo wa majirani, na shukurani kwa msamaha wetu wenyewe.

Msamaha sio marekebisho ya moja kwa moja ya uaminifu. Si sawa kufikiri kuwa kusamehe mwanandoa wa dhuluma leo kunamaanisha kutengana kunapaswa kukoma kesho. Maandiko yanatupa sababu nyingi za kutowaamini wale ambao wamethibitisha kuwa hawaaminiki (tazama Luka 16:10-12). Kujenga tena uaminifu kunaweza kuanza tu baada ya mchakato wa upatanisho unaohusisha msamaha wa kweli-ambao, bila shaka, unahusisha kukiri na toba.

Pia, muhimu zaidi, msamaha uliotolewa na unaopatikana sio sawa na msamaha uliopeanwa, uliopokelewa, na kushughulikiwa. Hapa ndipo neno msamaha peke yake na bila sifa mara nyingi hutumiwa tofauti kutoka, na zaidi, jinsi Neno la Mungu linalitumia. Tunaonekana kuita mtazamo wa msamaha-kuwa tayari kusamehe- "msamaha," sawa na shughuli halisi ya msamaha wa kweli. Hiyo ni, katika kufikiri maarufu, mradi mtu yupo wazi wa kutoa msamaha, tayari amesamehe. Lakini ufafanuzi huu mpana wa msamaha unafupis mchakato wa kukiri na toba. Msamaha uliotolewa na msamaha uliopokewa ni tofauti kabisa, na hatujisaidii wenyewe kwa kutumia neno moja kwa yote.

Ikiwa hii ndio kile msamaha sio, basi ni nini? Ufafanuzi bora wa msamaha unapatikana katika kitabu cha Unpacking Forgiveness na Chris Brauns:

Msamaha wa Mungu: Ahadi ya Mungu na mmoja wa kweli kusamehe kwa rehema wale ambao watatubu na kuamini ili wapatanishwe naye, ingawa ahadi hii haiwezi kuondoa matokeo yote.

Msamaha mzima wa kibinadamu: Ahadi ya aliyekosewa kusamehe kwa rehema wa kutubu kutoka dhima ya kimaadili na kuunganishwa na mtu huyo, ingawa sio matokeo yote lazima yaondolewa.

Kibiblia, msamaha kamili sio tu kitu ambacho mtu aliyekosewa hutoa; inahitaji kwamba mkosaji aipokee, kuleta upatanisho kwa uhusiano. 1 Yohana 1:9 inaonyesha kwamba mchakato wa msamaha kimsingi ni kumtoa mwenye dhambi; msamaha humaliza kukataliwa, hivyo kuunganisha uhusiano. Hii ndio sababu tunapaswa kuwa tayari kuwasamehe wengine — ikiwa hatuko tayari kusamehe, tunakataa kuruhusu wengine kufurahia kile Mungu ametubariki nacho. Saikolojia ya kisasa pendwa imefundisha vibaya kwamba "msamaha" ni upande mmoja, kwamba upatanisho si muhimu, na kwamba kusudi la kusamehewa huu wa upande mmoja ni kumtolea mtu aliyekosa hisia za uchungu.

Wakati hatupaswi kuhifadhi uchungu mioyoni mwetu (Waebrania 12:15) au kulipiza uovu kwa uovu (1 Petro 3:9), tunapaswa kuhakikisha kuwa tunafuata mwongozo wa Mungu na si kupanua msamaha kwa wasio na toba. Kwa kifupi, tunapaswa kuzuia msamaha kutoka kwa wale wasiokiri na kutubu; wakati huo huo, tunapaswa kupanua utoaji wa msamaha na kudumisha mtazamo wa utayari kusamehe.

Stefano, alipokuwa akipigwa mawe hadi kufa, anaonyesha kanuni ya msamaha. Akirudia maneno ya Yesu kutoka msalabani, Stefano anaomba, "Bwana, usiwahesabie dhambi hii" (Matendo 7:60; tazama Luka 23:34). Maneno haya yanaonyesha nia kamili ya kusamehe, lakini hayaonyeshi shughuli kamili ya msamaha. Stefano aliomba tu kwamba Mungu awasamehe wauaji wake. Stefano hakuwa na uchungu, na, wakati na ikiwa wauaji wake walitubu, aliwaombea wasamehewa — ni mfano gani wa ajabu wa kupenda adui zetu na kuwaombea wale wanaotutesa (Mathayo 5:44).

Biblia inamuru hatua ya kupambana na hisia ya kulisha adui yetu wakati ana njaa (Warumi 12:20). Hakuna kitu cha kusema tunapaswa kusamehe moja kwa moja adui zetu (au kuwaamini); badala yake, tunapaswa kuwapenda na kufanya kazi kwa manufaa yao.

Ikiwa "msamaha" utapewa mapema bila ya masharti ya kuungama na kutubu, basi ukweli haujashughulikiwa kwa wazi na pande zote mbili. Ikiwa mkosaji hawezi kukubali dhambi yake, basi hajui maana ya kusamehewa. Mwishowe, kupita ukiri au toba hakumsaidia mkosaji kuelewa umuhimu wa dhambi, na huzuia hisia za haki, na kusababisha mtu aliyekosewa kupigana hata zaidi dhidi ya uchungu.

Hapa kuna baadhi ya miongozo muhimu ya msamaha wa Mungu:

• kutambua ukweli wa uovu (Warumi 12:9)

• acha kisasi kwa Bwana (Warumi 12:19)

• usiache nafasi ya uchungu, kisasi, chuki, au kulipiza kisasi

• kuwa na moyo tayari kusamehe kwa taarifa ya wakati

• amini Mungu kukupa uwezo wa kushinda uovu kwa wema, hata kumpenda na kulisha adui (Warumi 12:20-21)

• kumbuka kwamba Mungu ameweka mamlaka ya uongozi, na sehemu ya jukumu lao lilipewa na Mungu ni kuwa "kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu, amlipizaye kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu" (Warumi 13:4). Sababu moja haupaswi kulipiza kisasi ni kwamba Mungu ameruhusu serikali kutoa haki.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Kwa kuwa Mungu anazuia msamaha, tunaweza?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries