settings icon
share icon
Swali

Ninawezaje kushinda majaribu?

Jibu


Maandiko yanatuambia kwamba sisi sote tunakabiliwa na majaribu. 1 Wakorintho 10:13 inasema, "Jaribio halikuwapata ninyi, isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu." Labda hii hutoa faraja kidogo kama tunavyohisi mara nyingi kwamba dunia inatulalia kwetu peke yake, na kwamba wengine hujikinga na majaribu." Tunaambiwa kwamba Kristo pia alijaribiwa: "Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu; bali yeye alijaribiwa sawsawa na sisi katika mambo yote, bila kufanya dhambi (Waebrania 4:15).

Wapi, basi, majaribu haya yanatoka? Kwanza kabisa, hayatoki kwa Mungu, ingawa Yeye anayaruhusu. Yakobo 1:13 inasema, "Mtu ajaribiwapo, asiseme, ninajaribiwa na Mungu; maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu." Katika sura ya kwanza ya Ayubu, tunaona kwamba Mungu alimruhusu Shetani kumjaribu Ayubu, lakini kwa vikwazo. Shetani anazunguka duniani kama simba, akitafuta watu kula (1 Petro 5: 8). Mstari wa 9 inatuambia tumpinge, akijua kwamba Wakristo wengine pia wanakabiliwa na mashambulizi yake. Kwa vifungu hivi tunaweza kujua kwamba majaribu yanatoka kwa Shetani. Tunaona katika Yakobo 1:14 kwamba jaribio linatoka ndani yetu pia. Tunajaribiwa wakati "kuchukuliwa na kudanganywa na tamaa zetu wenyewe" (mstari wa 14). Tunajiruhusu kufikiri mawazo fulani, kunajiruhusu kwenda mahali ambapo hatupaswi kwenda, na kufanya maamuzi kulingana na tamaa zetu zinazotuongoza katika jaribu.

Basi, tunawezaje kupinga majaribu? Kwanza kabisa, tunapaswa kurudi kwa mfano wa Yesu akijaribiwa jangwani na Shetani katika Mathayo 4: 1-11. Kila moja ya jaribio la Shetani lilikutana na jibu lile lile: "Imeandikwa," ikifuatiwa na Maandiko. Ikiwa Mwana wa Mungu alitumia Neno la Mungu ili kukomesha kwa ufanisi majaribu-ambalo tunayojua linafanya kazi kwa sababu baada ya jitihada tatu za kushindwa, "Ibilisi akamwacha" (mstari wa 11) — ni zaidi gani tunahitaji kulitumia ili kupinga majaribu yetu wenyewe? Jitihada zetu zote za kupinga zitakuwa dhaifu na zisizofaa isipokuwa zinaendeshwa na Roho Mtakatifu kupitia kusoma, kujifunza, na kutafakari juu ya Neno. Kwa njia hii, "tutabadilishwa kwa kufanywa upya akili yako" (Warumi 12: 2). Hakuna silaha nyingine dhidi ya majaribu isipokuwa "upanga wa Roho, ambao ni Neno la Mungu" (Waefeso 6:17). Wakolosai 3: 2 inasema, "Yafikirini yaliyo juu, siyo yaliyo katika nchi." Ikiwa akili zetu zinajazwa na vipindi vya hivi karibuni vya televisheni, muziki na mengine yote utamaduni unaweza kutoa, tutashambuliwa na ujumbe na picha ambazo husababisha tamaa za dhambi. Lakini kama akili zetu zinajazwa na utukufu na utakatifu wa Mungu, upendo na huruma ya Kristo, na uzuri wa yote yaliyoakisiwa katika Neno Lake kamili, tutatambua kwamba maslahi yetu katika tamaa za ulimwengu hupungua na kutoweka. Lakini bila ya ushawishi wa Neno juu ya akili zetu, sisi ni wazi kwa chochote Shetani anataka kutupa kwetu.

Hapa, basi, ni njia pekee ya kulinda mioyo na akili zetu ili kuweka vyanzo vya majaribu mbali na sisi. Kumbuka maneno ya Kristo kwa wanafunzi Wake katika bustani usiku wa usaliti wake: "Kesheni, mwombe, msije mkaingia majaribuni; roho I radhi, lakini mwili ni dhaifu"(Mathayo 26:41). Wakristo wengi hawakutaka kuingia katika dhambi kwa wazi, lakini hatuwezi kupinga kuanguka ndani yake kwa sababu mwili wetu hauna nguvu za kutosha kupinga. Tunajiweka wenyewe katika hali au kujaza akili zetu na tamaa za ashiki, na hilo linatuongoza katika dhambi.

Tunahitaji kufanya upya mawazo yetu kama tunavyoambiwa katika Warumi 12: 1-2. Hatupaswi tena kufikiri kama dunia inadhani, au kutembea kwa njia ile ile ambayo ulimwengu unatembea. Mithali 4: 14-15 inatuambia, "Usiingie katika njia ya waovu, wala usitembee katika njia ya wabaya. Jiepushe nayo, usipite karibu nayo, igeukie mbali, ukaende zako." Tunahitaji kuepuka njia ya ulimwengu ambayo inatuongoza katika majaribu kwa sababu mwili wetu ni dhaifu. Tunaondolewa kwa urahisi na tamaa zetu wenyewe.

Mathayo 5:29 ina ushauri mzuri. "Jicho lako la kuume likikukosesha, ling'oe ulitupe mbali nawe; kwa maana yakufaa kiungo chako kimoja kipotee wala mwili wako mzima usitupwe katik jehanum." Hiyo inaonekana kuwa kali! Dhambi ni kali! Yesu hakusema kwamba tunahitaji kabisa kuondoa sehemu za mwili. Kukata jicho ni hatua kali, na Yesu anatufundisha kwamba ikiwa ni lazima, hatua kali inapaswa kuchukuliwa ili kuepuka dhambi.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ninawezaje kushinda majaribu?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries