settings icon
share icon
Swali

Ni misingi gani ya kupinga majaribu?

Jibu


Majaribu yanaweza kuelezewa kama "ushawishi au mwaliko wa dhambi, pamoja na ahadi inayojidokeza ya mema zaidi ambayo chimbuko lake ni kwa kufuata njia ya kutotii." Kupinga majaribu huanza kwa kujua kwamba Shetani ndiye "mshawishi" mkuu (Mathayo 4:3; 1 Wathesalonike 3:5) ambaye amekuwa akijaribu binadamu tangu Bustani ya Edeni (Mwanzo 3; 1 Yohana 3:8). Hatimaye, hata hivyo, tunajua kwamba nguvu za Shetani juu ya Wakristo zimeharibiwa kikamilifu Kwa maana vita vimekwisha kushindwa kwa njia ya kifo na ufufuo wa Mwokozi wetu ambaye alishinda nguvu za dhambi na kifo milele. Hata hivyo, Shetani bado anazungukazunguka dunia akitafuta kuendesha chembeo kati ya Mungu na watoto Wake, na majaribu yake kwa bahati mbaya ni sehemu ya kila siku ya maisha yetu (1 Petro 5:8). Bado kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na ukweli wa Neno la Mungu kutusaidia, tutajikuta wenyewe kupinga majaribu kwa ufanisi.

Mtume Paulo anatuhimiza kwa maneno haya: "Jaribio halikuwapata ninyi, isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu" (1 Wakorintho 10:13). Hakika, kila mmoja wetu anakabiliwa na majaribu ya aina fulani; hata Yesu hakuwa na kinga kwa kuwa Yeye "alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote" (Waebrania 4:15). Ingawa Shetani anaweza kuwa nguvu ya giza hatimaye nyuma ya kujaribu, ni tabia yetu ya kuanguka na iliyoharibika ya kibinadamu ambayo inaruhusu majaribu haya kuenea na kutufanya tufanye hatua juu yao, na hivyo "kuzaa dhambi" (Yakobo 1:15). Lakini ni nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo inatuwezesha kujitenga na dhambi na majaribu tunayopambana nayo katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hivyo, ikiwa tuna Roho wa Kristo anayeishi ndani ya mioyo yetu, tayari tuna kile kinachohitajika kupinga mishale ya moto shetani anatuma kwa njia zetu. Kama Paulo alivyowaambia Wagalatia, "enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili" (Wagalatia 5:16).

Neno la Mungu daima limekuwa ulinzi wetu bora dhidi ya majaribu ya Shetani, na bora tunajua Neno Lake, itakuwa rahisi zaidi kudai ushindi juu ya mapambano yetu ya kila siku. Mtunga-zaburi hutuambia, "Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi" (Zaburi 119:11). Wakati Kristo alijaribiwa na Shetani jangwani, jambo la kwanza alilofanya lilikuwa kutaja Maandiko (Mathayo 4:4-11), ambayo hatimaye ilimfanya shetani amwache Yeye. Hakika, Wakristo wanahitaji kuwa na bidii katika kujifunza Neno la Mungu. "Sheria yako naipenda mno ajabu, ndiyo kutafakari mchana kutwa. Maagizo yako hunitia hekima kuliko adui zangu ... "(Zaburi 119:97-98).

Mbali na Neno la Mungu, sala inaweza kutusaidia kupinga majaribu. Usiku aliposalitiwa, Yesu aliomba katika Bustani ya Gethsemane, na akamwambia Petro kuomba "ili usiingie katika majaribu" (Marko 14:38). Pia, katika "Sala ya Bwana," Yesu alitufundisha kuomba kwamba usitutie katika majaribu (Mathayo 6:13; Luka 11:4). Bado, tunapoanguka katika majaribu, tunajua kwamba "Mungu ni mwaminifu; Hatatuwaacha tujaribiwe kupita tunachoweza kuvumilia," na kwamba atatupa njia ya kutoka (1 Wakorintho 10:13). Hii ni ahadi kutoka kwa Mungu, na kama Ibrahimu, Wakristo wanapaswa "kushawishiwa kikamilifu" kwamba Mungu ana uwezo wa kufanya yale aliyoahidi (Warumi 4:21).

Njia nyingine ya kutusaidia kupinga majaribu ni kukumbuka kile Yesu Kristo alifanya kwa ajili yetu. Ingawa kamwe hakufanya dhambi, alivumilia kwa hiari mateso ya msalaba kwa ajili yetu wakati bado tulikuwa wenye dhambi (Warumi 5:8). Kila dhambi tuliyofanya, au tutafanya, ilihusika katika kumpigilia misumari Mwokozi wetu msalabani. Jinsi tunavyojibu kivuto cha ulimwengu wa Shetani ni kiashiria kikubwa cha jinsi upendo wa Yesu Kristo unavyotawala mioyo yetu.

Sasa, ingawa Wakristo tayari wana zana muhimu kwa ushindi, tunahitaji kutumia akili yetu ya kawaida na sio kujiweka wenyewe katika hali ambazo huwinda, au kuchochea, udhaifu wetu. Tayari tunashambuliwa kila siku na picha na jumbe ambazo zinazidi tamaa zetu za dhambi. Hatuna haja ya kufanya iwe vigumu zaidi kuliko ilivyo tayari. Ingawa Roho wa Kristo anakaa ndani ya mioyo yetu, mwili wetu unaweza kuwa dhaifu sana wakati mwingine (Mathayo 26:41). Tunapojua kitu fulani ni au kinaweza kuwa dhambi, Paulo anatuonya sisi "tukikimbie" (1 Wakorintho 6:18, 1 Timotheo 6:11, 2 Timotheo 2:22). Kumbuka, "mshawishi" pia ni mwalimu wa razini, na hakuna kikomo kwa hoja ambazo shetani anaweza kutupa ili kuhalalisha tabia yetu ya dhambi.

Silaha na Roho wa Mungu na ukweli wa Neno Lake, tumetayarishwa vizuri kushinda mashambulizi ya Shetani (Waefeso 6). Haijalishi majaribu gani yatatukujia, Neno la Mungu na Roho ni nguvu zaidi kuliko mipango yoyote ya Shetani. Tunapotembea na Roho tunaweza kuangalia majaribu kama fursa kwetu kuonyesha Mungu kwamba Yeye ndiye Mwalimu wa maisha yetu.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ni misingi gani ya kupinga majaribu?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries