settings icon
share icon

Az Egyházzal/gyülekezettel kapcsolatos kérdések

Mi az az egyház?

Mi az egyház célja?

Miért fontos a keresztény bemerítés?

Miért fontos a keresztény úrvacsora gyakorlata?

Miért fontos a templom meglátogatása?

A keresztényeknek a “Sabbath”-ot meg kell tartaniuk?

Miért higgyek egy szervezett vallásban? Mit mond a Biblia a szervezett vallásról?

Női lelkészek / prédikátorok? Mit mond a Biblia a nők szolgálatáról?

Mi a különbség az egyetemes egyház és a helyi gyülekezet között?

Milyen a biblikus különválás?

Mit mond a Biblia a gyülekezeti fegyelemről / kiközösítésről?

Mit mond a Biblia a gyülekezeti kormányzás formájáról?

Mit mond a Biblia a gyülekezet növekedéséről?

Miért van olyan sok keresztyén felekezet?

Miért létezik annyiféle nézet a keresztyénségen belül?

Miért keveredik botrányba olyan sok evangéliumi keresztyén vezető?

Milyen múltra tekint vissza a keresztyénség?

Mit jelent az 1 Timóteus 3:2-ben az „egyfeleségű férfi” kifejezés? Betölthet-e elvált ember pásztori, presbiteri vagy dékáni szolgálatot?

Mi a keresztség helyes formája?

Elvárja-e Isten a keresztyénektől, hogy megtartsák a szombatot?

Visszaállítja-e Isten az apostolok és próféták tisztségét a mai egyházban?

Kötelező-e megkeresztelkedni/bemerítkezni, mielőtt úrvacsorában részesülünk?" (Megj.: jelen cikkben a keresztség és bemerítkezés szavakat rokonértelműként használjuk.)

Mi a keresztyén imádat jelentése?

Hogyan kezeljük a gyülekezeti konfliktusokat?

Mi a gyülekezetplántálás?

Tizedet kell-e adnia a gyülekezetnek a befolyt adományokból?

Mekkora szerepet kell kapnia az imádatnak a gyülekezetben?

Mit mond a Biblia a bérmálásról?

Mi a gyülekezet diakónusainak a felelőssége?

Mik a gyülekezet véneinek/presbitereinek a teendői?

Kell-e a keresztyén nőknek fejfedőt viselniük?

Hogyan kell érteni, hogy Jézus a sabbatunk?

Ha valaki elvált nőt vett feleségül, szolgálhat vezetőként a gyülekezetben?

Használhatunk-e hangszereket a gyülekezetben?

Mi a különbség az szertartás és a szentég között?

Engedelmeskednünk kell-e a pásztorunknak/lelkészünknek?

Vannak próféták a mai egyházban?

Nem biblikus módon voltam megkeresztelve. Be kell-e merítkeznem?

Mire utal a kőszikla kifejezés a Máté 16:18-ban?

Az úrvacsora alkalmával bort kell fogyasztanunk vagy szőlőlevet?

Lehetnek nők diakónusok a gyülekezetben?

Lehetnek nők presbiterek a gyülekezetben?

Hallgatniuk kell-e a nőknek a gyülekezetben?

Melyek az igazán biblikus istentisztelet elemei?

A Biblia hívőkeresztséget tanít-e?

Hogy értendő, hogy az Egyház a Krisztus teste?

Mit jelent, hogy az Egyház a Krisztus menyasszonya?

Miben rejlik a gyülekezeti család értéke?

Feltétele-e a mennybe jutásnak a gyülekezetbe járás?

Mire figyeljek, amikor gyülekezetet keresek?

Miért fontos a gyülekezeti tagság?

Mit kellene a gyülekezetnek tennie a befolyt adományokból?

Biblikus-e a klérus és laikusok megkülönböztetése?

Az úrvacsorát nyílt- vagy zárt körben kell magunkhoz venni?

Biblikus-e az ökumenizmus? Részt vegyen-e a hívő az ökumenikus (felekezetközi) mozgalomban?

A múltban sérelmeket és fájdalmakat szenvedtem el az egyháztól. Hogyan léphetek túl ezen és hogyan tudok lelkesedni a gyülekezet és a gyülekezetbe járás iránt?

Mikor helyénvaló elhagyni a gyülekezetet?

Melyik az Úr napja?

Milyen gyakran kell úrvacsorát venni?

Milyen megalapozott okunk lehet arra, hogy ne menjünk gyülekezetbe?

Mit tegyünk, ha környékünkön nincs gyülekezet, ahova járhatnánk, vagy nincs hívő közösség, amelybe csatlakozhatnánk?

Mekkora tekintéllyel kell rendelkeznie a (lelki)pásztornak a gyülekezetben?

Kötelező-e, hogy az illető formális bibliai képesítést szerezzen, mielőtt lelkészként szolgálhatna?

Milyen képességekkel kell az elöljáróknak és diakónusoknak rendelkezniük?

Milyen módokon szolgálhatok a gyülekezetben?

Mit jelképez a vízkeresztség?

Mikor jött létre az egyház?

Milyen szerepet tölthetnek be nők a szolgálatban?Vissza a magyar oldalra

Az Egyházzal/gyülekezettel kapcsolatos kérdések
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries