settings icon
share icon

Az Egyházzal/gyülekezettel kapcsolatos kérdések

Mi az az egyház?

Mi az egyház célja?

Miért fontos a keresztény bemerítés?

Miért fontos a keresztény úrvacsora gyakorlata?

Miért fontos a templom meglátogatása?

A keresztényeknek a “Sabbath”-ot meg kell tartaniuk?

Miért higgyek egy szervezett vallásban? Mit mond a Biblia a szervezett vallásról?

Női lelkészek / prédikátorok? Mit mond a Biblia a nők szolgálatáról?

Mi a különbség az egyetemes egyház és a helyi gyülekezet között?

Milyen a biblikus különválás?

Mit mond a Biblia a gyülekezeti fegyelemről / kiközösítésről?

Mit mond a Biblia a gyülekezeti kormányzás formájáról?

Mit mond a Biblia a gyülekezet növekedéséről?

Miért van olyan sok keresztyén felekezet?

Miért létezik annyiféle nézet a keresztyénségen belül?

Miért keveredik botrányba olyan sok evangéliumi keresztyén vezető?

Milyen múltra tekint vissza a keresztyénség?

Mit jelent az 1 Timóteus 3:2-ben az „egyfeleségű férfi” kifejezés? Betölthet-e elvált ember pásztori, presbiteri vagy dékáni szolgálatot?

Mi a keresztség helyes formája?

Elvárja-e Isten a keresztyénektől, hogy megtartsák a szombatot?

Visszaállítja-e Isten az apostolok és próféták tisztségét a mai egyházban?

Kötelező-e megkeresztelkedni/bemerítkezni, mielőtt úrvacsorában részesülünk?" (Megj.: jelen cikkben a keresztség és bemerítkezés szavakat rokonértelműként használjuk.)

Mi a keresztyén imádat jelentése?

Hogyan kezeljük a gyülekezeti konfliktusokat?

Mi a gyülekezetplántálás?

Tizedet kell-e adnia a gyülekezetnek a befolyt adományokból?

Mekkora szerepet kell kapnia az imádatnak a gyülekezetben?

Mit mond a Biblia a bérmálásról?

Mi a gyülekezet diakónusainak a felelőssége?

Mik a gyülekezet véneinek/presbitereinek a teendői?

Kell-e a keresztyén nőknek fejfedőt viselniük?

Hogyan kell érteni, hogy Jézus a sabbatunk?

Ha valaki elvált nőt vett feleségül, szolgálhat vezetőként a gyülekezetben?

Használhatunk-e hangszereket a gyülekezetben?

Mi a különbség az szertartás és a szentég között?

Engedelmeskednünk kell-e a pásztorunknak/lelkészünknek?

Vannak próféták a mai egyházban?

Nem biblikus módon voltam megkeresztelve. Be kell-e merítkeznem?

Mire utal a kőszikla kifejezés a Máté 16:18-ban?

Az úrvacsora alkalmával bort kell fogyasztanunk vagy szőlőlevet?

Lehetnek nők diakónusok a gyülekezetben?

Lehetnek nők presbiterek a gyülekezetben?

Hallgatniuk kell-e a nőknek a gyülekezetben?

Melyek az igazán biblikus istentisztelet elemei?

A Biblia hívőkeresztséget tanít-e?

Hogy értendő, hogy az Egyház a Krisztus teste?

Mit jelent, hogy az Egyház a Krisztus menyasszonya?

Miben rejlik a gyülekezeti család értéke?

Feltétele-e a mennybe jutásnak a gyülekezetbe járás?

Mire figyeljek, amikor gyülekezetet keresek?

Miért fontos a gyülekezeti tagság?

Mit kellene a gyülekezetnek tennie a befolyt adományokból?

Biblikus-e a klérus és laikusok megkülönböztetése?

Az úrvacsorát nyílt- vagy zárt körben kell magunkhoz venni?

Biblikus-e az ökumenizmus? Részt vegyen-e a hívő az ökumenikus (felekezetközi) mozgalomban?

A múltban sérelmeket és fájdalmakat szenvedtem el az egyháztól. Hogyan léphetek túl ezen és hogyan tudok lelkesedni a gyülekezet és a gyülekezetbe járás iránt?

Mikor helyénvaló elhagyni a gyülekezetet?

Melyik az Úr napja?

Milyen gyakran kell úrvacsorát venni?

Milyen megalapozott okunk lehet arra, hogy ne menjünk gyülekezetbe?

Mit tegyünk, ha környékünkön nincs gyülekezet, ahova járhatnánk, vagy nincs hívő közösség, amelybe csatlakozhatnánk?

Mekkora tekintéllyel kell rendelkeznie a (lelki)pásztornak a gyülekezetben?

Kötelező-e, hogy az illető formális bibliai képesítést szerezzen, mielőtt lelkészként szolgálhatna?

Milyen képességekkel kell az elöljáróknak és diakónusoknak rendelkezniük?

Milyen módokon szolgálhatok a gyülekezetben?

Mit jelképez a vízkeresztség?

Mikor jött létre az egyház?

Milyen szerepet tölthetnek be nők a szolgálatban?

Mit tegyünk, ha a hittestvér szíve állapota igen-, de fizikai állapota nem teszi lehetővé a bemerítkezés általi megkeresztelkedést?

Jézus nevében (Apostolok Cselekedetei 2:38) -, vagy inkább az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében (Máté 28:19) kell megkeresztelkednünk?

Honnan tudhatom, hogy Isten arra hívott el, hogy prédikáljak?

A gyerekek mikor keresztelkedhetnek meg, és mikor vehetik az Úrvacsorát?

Mit értünk pontosan keresztény misszió alatt?

A gyülekezeti vezetőség szervezését illetően milyen követendő mintát ad elébünk a Biblia?

Mit tanít a Biblia a gyülekezet szerkezeti felépítéséről?

Mi a komplementarizmus?

Szabad az Istentiszteleten táncolni – a Biblia vajon mit mond erről?

Miért kell kiöltöznünk, mikor Istentiszteletre megyünk?

Mi a bibliai értelemben vett exkommunikáció, azaz a gyülekezeti közösségből való kizárás?

Mit értünk ötrétű kegyelmi szolgálat alatt?

Bibliai értelemben véve ki az egyház feje?

Hogyan létezhet annyi eltérő nézet az Úrvacsora koncepcióját illetően?

Mi a koinonia?

Mi a keresztség eredete?

Helyes az, ha a lelkipásztorok fizetést kapnak?

Mi a Szabbat napja?

Mit mond a Biblia a templomban való árusításról?

Mit értünk tematikus prédikáció alatt? Helyes az, ha a lelkipásztor csak tematikus prédikációkat tart?

Egyedülálló férfi is lehet diakónus, vagy gyülekezeti elöljáró?

Mit értünk keresztény szolgálat alatt?

Mivel a női prédikátorok ugyanolyan jók lehetnek, mint a férfi igehirdetők, vajon nekik is elhívásuk van az Ige tanítására?

A keresztények miért vasárnap tartják az Istentiszteletet?

Az újszövetségbeli megkeresztelkedés valóban maradéktalanul megfeleltethető a körülmetélkedésnek?

Kinek szabad másokat megkeresztelnie?

Hogyan válhatok lelkipásztorrá? Hogyan válhatok Isten szolgájává?

Hogyan tudhatom meg, hogy Isten szolgálatra hívott el?

Mi az egyházszakadás oka? Az egyházszakadás után hogyan mehet végbe a gyógyulás?

Elfogadható az, hogy a templom falain kívül tartsunk Úrvacsorát? Az Úrvacsorát valóban otthon, a családunk körében, keresztény hittestvéreink társaságában, a magán környezetünkben is megünnepelhetjük?

Mi az eklézsia szó definíciója?

Mit értünk intézményesített egyház alatt?

Kinek áll jogában az Úrvacsora vezetése?

Hogyan élheti túl a gyülekezet, és hogyan épülhet fel abból, ha a lelkipásztor elhagyja?

Mit tanít a Biblia a rangidős lelkipásztor szerepéről?

Mikortól nem taníthatják már nők a fiúkat a gyülekezetben?

Mennyire kell átláthatóak legyenek a gyülekezet anyagi ügyei?

Hogyan érhetjük el az igaz bibliai egységet gyülekezetünkben?

A komplementarizmus az egalitarizmussal szemben – vajon melyik a bibliailag helyes nézet?

Miért olyan fontos, hogy részt vegyünk a közös gyülekezeti alkalmakon?

Mit értünk bemutató-kifejtő jellegű prédikáció alatt?

Az elsőáldozásnak nevezett oltári szentség valóban bibliai?

Hogyan ismerhetek fel egy egészséges gyülekezetet?

Mit tanít a Biblia a liturgiáról? A keresztény hívő minden fenntartás nélkül részt vehet egy liturgikus istentiszteleten?

Mi az egyház valós küldetése?

Vajon melyik egyház az egy igaz egyház?

Mi a különbség a látható és láthatatlan egyház között?

Mit mond a Biblia a világ misszionálásáról?Vissza a magyar oldalra

Az Egyházzal/gyülekezettel kapcsolatos kérdések
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries