Az Egyházzal/gyülekezettel kapcsolatos kérdések


Mi az az egyház?

Mi az egyház célja?

Miért fontos a keresztény bemerítés?

Miért fontos a keresztény úrvacsora gyakorlata?

Miért fontos a templom meglátogatása?

A keresztényeknek a “Sabbath”-ot meg kell tartaniuk?

Miért higgyek egy szervezett vallásban? Mit mond a Biblia a szervezett vallásról?

Női lelkészek / prédikátorok? Mit mond a Biblia a nők szolgálatáról?

Mi a különbség az egyetemes egyház és a helyi gyülekezet között?

Milyen a biblikus különválás?

Mit mond a Biblia a gyülekezeti fegyelemről / kiközösítésről?

Mit mond a Biblia a gyülekezeti kormányzás formájáról?

Mit mond a Biblia a gyülekezet növekedéséről?

Miért van olyan sok keresztyén felekezet?

Miért létezik annyiféle nézet a keresztyénségen belül?

Miért keveredik botrányba olyan sok evangéliumi keresztyén vezető?

Milyen múltra tekint vissza a keresztyénség?

Mit jelent az 1 Timóteus 3:2-ben az „egyfeleségű férfi” kifejezés? Betölthet-e elvált ember pásztori, presbiteri vagy dékáni szolgálatot?

Mi a keresztség helyes formája?

Elvárja-e Isten a keresztyénektől, hogy megtartsák a szombatot?

Visszaállítja-e Isten az apostolok és próféták tisztségét a mai egyházban?

Kötelező-e megkeresztelkedni/bemerítkezni, mielőtt úrvacsorában részesülünk?" (Megj.: jelen cikkben a keresztség és bemerítkezés szavakat rokonértelműként használjuk.)

Mi a keresztyén imádat jelentése?

Hogyan kezeljük a gyülekezeti konfliktusokat?

Mi a gyülekezetplántálás?

Tizedet kell-e adnia a gyülekezetnek a befolyt adományokból?

Mekkora szerepet kell kapnia az imádatnak a gyülekezetben?

Mit mond a Biblia a bérmálásról?

Mi a gyülekezet diakónusainak a felelőssége?

Mik a gyülekezet véneinek/presbitereinek a teendői?

Kell-e a keresztyén nőknek fejfedőt viselniük?

Hogyan kell érteni, hogy Jézus a sabbatunk?

Ha valaki elvált nőt vett feleségül, szolgálhat vezetőként a gyülekezetben?

Használhatunk-e hangszereket a gyülekezetben?

Mi a különbség az szertartás és a szentég között?

Engedelmeskednünk kell-e a pásztorunknak/lelkészünknek?

Vannak próféták a mai egyházban?

Nem biblikus módon voltam megkeresztelve. Be kell-e merítkeznem?

Mire utal a kőszikla kifejezés a Máté 16:18-ban?

Az úrvacsora alkalmával bort kell fogyasztanunk vagy szőlőlevet?

Lehetnek nők diakónusok a gyülekezetben?

Lehetnek nők presbiterek a gyülekezetben?

Hallgatniuk kell-e a nőknek a gyülekezetben?

Melyek az igazán biblikus istentisztelet elemei?


Az Egyházzal/gyülekezettel kapcsolatos kérdések