settings icon
share icon
Kérdés

Mi a keresztyén imádat jelentése?

Válasz


A leggyakrabban imádatként fordított újszövetségi görög szó (proskuneo) jelentése: „leesni, leborulni valaki/valami előtt". Az imádat lelki magatartás. Mivel egy belső, egyéni tevékenységről van szó, a keresztyének folyamatosan imádnak, hetente hét napon át. Amikor a keresztyének formálisan összejönnek imádni, a hangsúlynak akkor is az egyéni imádaton kell lennie. Még egy közösség részeként is, minden résztvevőnek tudatában kell lennie, hogy egyénileg imádja Istent.

A keresztyén imádat belülről kifele történik, és két egyformán fontos jellemzője van: „lélekben és igazságban" kell imádnunk (János 4:23-24). A lélekben történő imádatnak nem a testtartáshoz van köze, hanem a bensőnkhöz, és több feltétele is van. Először is, újonnan kell születnünk. Ha a Szentlélek nem lakik bennünk, nem imádhatjuk Istent, hiszen nem ismerjük Őt. „...az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke" (1Korinthus 2:11b). A bennünk levő Szentlélek az imádat motorja, mivel tulajdonképpen önmagát dicsőíti, és minden igaz imádat dicsőíti Istent.

Másodszor, a lélekbeni imádat megköveteli, hogy az elménk Isten körül forogjon és az igazság által megújuljon. Pál arra int, hogy „okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával" (Róma 12:1b, 2a). Csak akkor tudunk lélekben imádni, ha gondolataink nem a világi dolgok körül, hanem Isten körül forognak. Miközben dicsérni és dicsőíteni próbáljuk Istent, sok minden elterelheti a figyelmünket, ezáltal akadályozva az igaz imádatot.

Harmadszor, csak tiszta, nyitott és bűnbánó szívvel tudunk lélekben imádni. Amikor Dávid király szívét bűntudat töltötte el a Betsabéval elkövetett bűne miatt (2Sámuel 11), képtelen volt az imádatra. Úgy érezte, hogy Isten távol van tőle: egész nap jajgatnia kellett, és érezte, ahogy az Úr keze rá nehezedik (Zsoltárok 32:3, 4). De amikor megvallotta bűnét, helyreállt a kapcsolata Istennel, és imádat és dicséret áradt belőle. Megértette, hogy „Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szív" (Zsoltárok 51:19). Isten dicsérete és imádata nem fakadhat megvallatlan bűnökkel tele szívből.

Az igazi imádat második jellemzője az, hogy „igazságban" történik. Minden imádat az igazságra adott válasz, és mivel lehetne jobban mérni az igazságot, mint Isten igéjével? Jézus azt mondta az Atyának: „a te igéd igazság" (János 17:17b). A 119. zsoltárban ez áll: „a te törvényed igaz" (142b, Károli), és „A te igédnek summája igazság" (160a). Az igazi istenimádathoz fontos megértenünk, hogy ki Ő és mit tett. Ezt pedig egyedül a Bibliából tudjuk meg teljes mértékben. Az imádat a szívünk mélyéből fakadó dicséret – annak az Istennek a dicsérete, akit az igéje által ismerünk és értünk meg. Ha nem ismerjük a Biblia igazságát, akkor nem ismerjük Istent, és nem tudjuk igazán imádni.

Mivel a keresztyén imádatban a külső tettek csak másodlagosak, nincs szabály arra vonatkozóan, hogy a közös istentiszteleten üljünk, álljunk, boruljunk le, legyünk csendben vagy hangosan énekeljünk. Ezt a gyülekezet maga kell eldöntse. A lényeg, hogy lélekben (a szívünkben) és igazságban (az elménkben) imádjuk Istent.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a keresztyén imádat jelentése?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries