settings icon
share icon
Kérdés

Mi az egyház célja?

Válasz


A Cselekedetek 2:42-t tekinhetjük a gyülekezet célmeghatározásának: “Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.” Tehát ezek szerint az egyház/gyülekezetek célja (tevékenysége) a következőkből kell hogy álljon: 1. Bibliai ismeretek oktatása; 2. Helyszín biztosítása a hívők találkozására; 3. Az úrvacsora megtartása; 3. Imádkozás.

A gyülekezet feladata, hogy bibliai tanítást adjon, hogy hitünk jól meglapozott lehessen. Az Efézus 4:14 azt mondja: “hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától”. A gyülekezet a testvéri közösség helye kell, hogy legyen, ahol a hívők szolgálhatnak egymásnak, tisztelhetik egymást (Róma 12:10), taníthatják egymást (Róma 15:14), jóságosak és irgalmasak lehetnek egymással (Efézus 4:32) bátoríthatják egymást (1Tesszalonika 5:11), és leginkább szerethetik egymást (1János 3:11).

A gyülekezet feladata, hogy helyt adjon az úrvacsora gyakorlásának, visszaemlékezve az Úr halálára és helyettünk kiontott vérére (1Korintus 11:23-26). A “kenyér megtörésének” fogalma (Cselekedetek 2:42) szintén magában hordozza az együttes étkezés alkalmát. Ez csak egy újabb példa, hogy a gyülekezet hogyan segíti elő a közösségi életet. Végül pedig, a Csel 2:42 szerint a gyülekezet célja az imádság. A gyülekezet feladata, hogy támogassa, tanítsa és gyakorolja az imádságot. A Filippi 4:6-7 így bátorít minket: “Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”

Egy másik, gyülekezetnek adott küldetés a Jézus Krisztus általi megmenekülés evangáliumát hirdetni (Máté 28:18-20; Cselekedetek 1:8). Az egyház küldetése, hogy szavakkal és tettekkel hirdesse az evangéliumot. A gyülekezet legyen “világítótorony” a társadalomban – irányítsa az embereket a mi Urunkhoz a Megváltó Jézus Krisztushoz. A gyülekezet feladata az evangélium terjesztése, és hogy felkészítse tagjait az evangélium hirdetésére (1Péter 3:15).

A gyülekezet egyéb céljai találhatóak felsorolva a Jakab 1:27-ben: “Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.” A gyülekezet feladata, hogy a szükségben élőket szolgálja. Ez nem csupán az evangélium átadását jelenti, hanem a fizikai szükségek betöltését is (étel, ruházat, szállás), amint a helyzet diktálja. A gyülekezet feladata z is, hogy felszerelje a híveket a lelki harcokra, hogy felülkerekedhessenek a bűnön, és tisztán megőrízhessék önmagukat a világtól. Mindez a fent felsorolt elvek alapján történik: bibliai tanitás és keresztény közösség.

Összefoglalva: mi is az egyház célja? Nagyon tetszetős az 1Korintus 12:12-17-ben található illusztráció. Az egyház “Krisztus teste” – mi pedig az Ő “keze”, “szája” vagy “lába” ebben a világban. Azokat kell tehát tennünk, amit Jézus tenne, ha fizikális valójában itt lenne a Földön. Az egyház legyen “keresztény” – azaz krisztusi, Krisztus-követő.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az egyház célja?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries