settings icon
share icon
Kérdés

Visszaállítja-e Isten az apostolok és próféták tisztségét a mai egyházban?

Válasz


Az apostolok és próféták tisztségét visszaállító mozgalom azt állítja, hogy az apostolok és próféták az egyház részét kell képezzék, és ezt az Efézus 4:11-12-re alapozzák, miszerint: „És ő "adott" némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére".

Az egyháztörténelem első századában különbség volt apostoli tisztség és az apostolság lelki ajándéka között. Az apostoli tisztséget vagy szerepet Jézus 12 és Mátyás, aki Júdás helyét vette át, illetve Pál tanítványa töltötte be. Az apostolokat maga Krisztus választotta ki (Márk 3:16-19). Júdás helyettesének kiválasztását az ApCsel 1:20-26-ban találjuk. Figyeljük meg, hogy ez a szakasz Júdás pozíciójára tisztségként utal. Azt is vegyük észre, hogy Pált is Krisztus választotta ki (1Korinthus 15:8-9; Galaták 1:1; 2:6-9). Ezek a férfiak azt a feladatot kapták, hogy fektessék le az egyetemes egyház alapjait (Efézus 2:20). Az egyetemes egyház alapjait az első században fektették le. Ezért van az, hogy az apostoli tisztség már nem létezik. Mivel az alapot már lefektették, alap-lefektetőkre nincs szükség.

Volt ezen kívül az apostolság lelki ajándéka (ne tévesszük össze az apostoli tisztséggel, ez két külön dolog). Azok közt, akik ezt a lelki ajándékot kapták volt Jakab (1Korinthus 15:7; Galaták 1:19), Barnabás (ApCsel 14:4, 14; 1Korinthus 9:6), Andronikoszs és Juniász (Róma 16:7), feltehetőleg Szilász és Timóteus (1Thesszalonika 1:1; 2:7) és Apollós (1Korinthus 4:6, 9). Ez a csoport rendelkezett az apostolság ajándékával, de nem az apostoli tisztséggel, amelyet a Tizenkettő és Pál töltött be. Akik az apostolság ajándékát kapták azok voltak, akik az evangélium üzenetét Isten tekintélyével hirdették. Az apostol szó jelentése: „tekintéllyel felruházott küldött". Ez igaz volt azokra, akik az apostoli tisztséget töltötték be (mint Pál), és azokra, akik ezzel a lelki ajándékkal rendelkeztek (mint Apollós). Noha ma is vannak ilyen emberek, akiket Isten elküld, hogy az evangéliumot terjesszék, a zavar elkerülése végett legjobb, ha NEM apostolként utalunk rájuk. Sokan nincsenek tudatában az apostoli szó kettős használatának.

A prófétálás ajándéka szintén egy ideiglenes ajándék volt, amelyet Krisztus az egyetemes egyház létrehozásához adott (Efézus 2:20). Az első században a próféta az Úr üzenetét közvetítette a hívők számára. Ezeknek a hívőknek nem állt rendelkezésükre a teljes Biblia, mint nekünk. Az Újszövetség utolsó könyve (Jelenések) csak az első század végén készült el. Ezért az Úr tehetséges embereket, ún. prófétákat küldött, akik Isten üzenetét hirdették, amíg a Szentírás kánonja el nem készült.

Figyeljük meg, hogy a jelenlegi tanítás a próféták és apostolok visszaállításáról nagyon távol áll attól, amit a Szentírás tanít a prófétálás és apostolság ajándékával bíró emberekről. A visszaállítás hívei azt tanítják, hogy az apostoloknak és prófétáknak soha nem szabad ellene szólni, nem szabad megkérdőjelezni, mert ha nekik mondunk ellent, akkor Istennek mondunk ellent. Ezzel szemben azt látjuk, hogy Pál apostol megdicsérte a béreaiakat, amiért összevetették a szavait Isten igéjével, hogy meggyőződhessenek annak igazságáról (ApCsel 17:10-11). Pál apostol azt is tanította a galáciabelieknek, hogy ha valaki – őt is beleértve – más evangéliumot hirdet, az átkozott legyen (Galaták 1:8-9). Pál mindenben a Biblia végső tekintélyére irányította az emberek figyelmét. Azok, akik ma apostolnak és prófétának tartják magukat, magukat teszik a végső tekintéllyé, holott Pál és a Tizenkettő ezt soha nem tette.

Azt is érdemes megfigyelni, hogy a Szentírás múlt időben beszél az apostolokról és prófétákról. A 2Péter 3:2 és Júdás 3-4 arra intenek, hogy ne térjünk el attól az üzenettől, amelyet az apostolok adtak (múlt idő). A Zsidók 2:3-4 szintén múlt időben beszél azokról, akik (a múltban) jeleket, csodákat és sokféle természetfeletti jelenséget tettek a Szentlélek ajándékai által.

English



Vissza a magyar oldalra

Visszaállítja-e Isten az apostolok és próféták tisztségét a mai egyházban?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries