settings icon
share icon
Kérdés

Mik a gyülekezet véneinek/presbitereinek a teendői?

Válasz


A Biblia legalább öt feladatot nevez meg, amelyek a vének felelősségei közé tartoznak.

1. A vének segítenek rendezni a gyülekezet vitás ügyeit. „Ezután néhány férfi érkezett Júdeából a szíriai Antiókhiába, akik így tanították a testvéreket: „Csak akkor üdvözülhettek, ha a mózesi hagyomány szerint körülmetélkedtek." Pál és Barnabás azonban nem értett egyet velük, s így nagy vita támadt közöttük. Végül elhatározták, hogy Jeruzsálembe küldik Pált, Barnabást és még néhány testvért az apostolokhoz és a jeruzsálemi gyülekezet vezetőihez, hogy beszéljék meg velük ezt a kérdést" (ApCsel15:1-2, Egyszerű). Felvetődött egy kérdés, amit keményen megvitattak, majd az apostolok és vének elé vitték, hogy döntés születhessen. Ebből a szakaszból kitűnik, hogy a véneknek döntéseket kell hozniuk.

2. Imádkoznak a betegekért. „Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében (Jakab 5:14). A Biblia kritériumainak megfelelő presbiter istenfélő életet folytat, márpedig „Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének" (Jakab 5:16). Az imádkozás egyik szükségszerűsége, hogy az Úr akaratának a megvalósulásáért imádkozzunk, és a presbiterektől is ez az elvárás.

3. Alázattal kell a gyülekezetről gondoskodniuk. „A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját" (1Péter 5:1-4). A véneket Isten rendelte a gyülekezetek vezetőivé, és a nyájat rájuk bízta. Nem az anyagi hasznok kell motiválják, hanem a nyáj szolgálatának és pásztorolásának a vágya.

4. Felül kell vigyázniuk a nyáj lelki életét. „Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra" (Zsidók 13:17). Ez a vers nem konkrétan a véneket nevezi meg, de nyilvánvalóan a gyülekezet vezetőire utal. Felelősek a gyülekezet lelki életéért.

5. Idejüket imádkozásra és az ige tanítására kell fordítaniuk. „Ekkor összehívta a tizenkettő a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik: Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. Hanem válasszatok ki magatok közül, atyámfiai, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába; mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett" (ApCsel 6:2-4). Ezt az apostolok mondták, de az 1Péter 5:1-ben azt látjuk, hogy Péter apostol is volt és vén is. Ez a vers a vének és diakónusok feladatai közti különbségekre is rávilágít.

Röviden, a véneknek/reesbitereknek békét kell teremteniük, valamint imaharcosoknak, tanítóknak, példamutató vezetőknek és döntéshozóknak kell lenniük. Ők a gyülekezet tanítói és igehirdetői. Erre a tisztségre törekedni kell, de nem szabad félvállról venni. Jakab így figyelmeztet: „Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk" (Jakab 3:1).

English



Vissza a magyar oldalra

Mik a gyülekezet véneinek/presbitereinek a teendői?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries