settings icon
share icon
Kérdés

Mi az eklézsia szó definíciója?

Válasz


Az eklézsia (azaz gyülekezet) jelentésének helyes meghatározása elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük valójában mi is az egyház. Az ekklésia görög szó definícióját így adják meg: "a kihívottak gyűlése", "a kihívottak gyülekezete". Az ekklésia szót a Károli fordítás legtöbbször (de messze nem mindig) "egyház" - ként fordítja, ami egy nagyon tipikus, és mélyen politikailag motivált sajátossága Károli egyébként kiemelkedő, nyelvteremtő munkásságának (a fordító megjegyzésével kiegészítve). Példának okáért, az Apostolok Cselekedetei 11:26-ban így szerepel az ekklésia szó magyar változata: "És lőn, hogy ők [Barnabás és Pál] egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben [ekklésia], és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek" (betoldva). A Korinthusbeliekhez írt első levél 15:9 igehelyén Pál apostol önvallomásában pedig azt mondja, hogy háborgatta, azaz üldözte "az Istennek anyaszentegyházát" [ekklésia]. A "kihívottak gyülekezete" nem más, mint azon hívő emberek Lélek általi közössége, kiket Isten kihívott a világból "az Ő csodálatos világosságára" (1.Péter 2:9).

Az Újszövetség ezt a szót azonban - tágabb értelemben - mindenféle egybegyűlt csoportra is használja. A zsidó legfelsőbb bírósághoz, a szanhedrinhez intézett beszédében István apostol úgy hivatkozik Mózesre, mint aki "ott volt a gyülekezetben [ekklésia] a pusztában a Sinai hegyen" (Apostolok Cselekedetei 7:38, betoldva). A gyülekezet szó itt egyértelműen a zsidó nép akkor élt képviselőire, azaz emberek egy csoportjára vonatkozik. Az Apostolok Cselekedetei 19:39 igehelyen az ekklésia pedig a polgárok törvénykezés céljából való összejövetelét, "népgyűlését" jelöli. A legtöbb szövegkörnyezetben az ekklésia szó azonban pontosan azon emberekre vonatkozik, akikből az újszövetségbeli egyház felépül.

Fontos, hogy napjaink gyülekezetei jól értsék, hogy mi az ekklésia definíciója. A természetfeletti, minden emberi felekezetet felülívelő egyház tagjai Isten világból "kihívottjaiként" kell tekintsenek magukra. Ha az egyház meg akarja változtatni a világot, akkor értelemszerűen különböznie kell attól. A só íze nyilvánvalóan különbözik azon étel ízétől, amit megsóznak vele - egyébként semmi értelme nem volna megsózni azt... Ennek fényében Isten arra hívta el az egyházat, hogy különváljon a világtól. Az Isten nélküli világ az Írásban azonos jelentésű a bűnnel. Az egyház tagjainak tehát el kell válniuk a bűntől (1.Péter 1:16), viszont a világban kell maradniuk (tehát nem a hegytetőn lévő zárt kolostorban – a fordító megjegyzése) egyébként a só nem érné azt a húst (értsd világ), aminek tartósítására hivatott. Isten arra is elhívott minket, hogy igaz szellemi közösségünk legyen hívő testvéreinkkel (Apostolok Cselekedetei 2:42), és hogy a világ világossága legyünk (Máté 5:14). Az Úr, nagy kegyelemmel, így hív minket ma is a korunk néma, süket, vak és béna bálványainak (pénz, befolyás, fizikai szépség, autó, telefon, utazás stb.) imádásából Magához: "...menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket" (2.Korinthusbeliekhez 6:17).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az eklézsia szó definíciója?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries