settings icon
share icon
Kérdés

Miért fontos a gyülekezeti tagság?

Válasz


Az egyetemes Egyház – Krisztus teste (Róma 12:5) – a Krisztusban hívők összessége, és a helyi gyülekezetek az egyetemes Egyház mikrokozmoszait képezik. A hívőknek a neve be van írva a Bárány élet könyvébe (Jelenések 20:12), és ez a legfontosabb. Azonban az is fontos, hogy elkötelezzük magunkat egy helyi gyülekezet mellett, ahol felhasználhatjuk az ajándékainkat, szolgálhatunk másoknak és számot adhatunk magunkról.

A Biblia nem foglalkozik közvetlen módon a gyülekezeti tagság kérdésével, de több igeszakaszt találunk, amely alapján erősen annak meglétére következtethetünk. „Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel" (ApCsel 2:47). Ez a vers arra enged következtetni, hogy az üdvösség előfeltétele volt a gyülekezet gyarapodásának. Az ApCsel 2:41-ben úgy tűnik, hogy valaki számon tartotta azoknak számát, akik megtértek és a gyülekezethez csatlakoztak. Azok a modern gyülekezetek, amelyek megkövetelik, hogy az illető taggá válás előtt megtérjen, pusztán a biblikus modellt követik. Lásd még 2Korinthus 6:14-18.

Az Újszövetség más szakaszai is azt mutatják, hogy a gyülekezet egy jól körülhatárolt csoport: az ApCsel 6:3-ban a jeruzsálemi gyülekezetnek valami módon választania kell: „válasszatok ki magatok közül... hét férfit". A „magatok közül" kifejezés arra utal, hogy ez a csoport valamilyen módon különbözött a többi férfitől, aki nem közülük való volt. Egyszerűen fogalmazva, a diakónusoknak a gyülekezet tagjai közül kellett kikerülniük.

A gyülekezeti tagság azért is fontos, mert segít meghatározni a lelkipásztor kötelezettségeit. A Zsidók 13:17 így int: „Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak." Kiről kell a lelkipásztornak számot adnia, hacsak nem a gyülekezete tagjairól? Nem felelős a világ minden keresztyénéért, csak azokért, akik rábízattak. Ugyanígy nem felelős a közösség minden tagjáért, csak azokért a hívőkért, akik a vezetése alatt állnak: a gyülekezeti tagokért. A gyülekezeti tagság révén önként a lelkipásztor lelki vezetése alá helyezzük magunkat.

A gyülekezeti tagság azért is fontos, mert e nélkül nem vonhatnak felelősségre és nem részesíthetnek egyházfegyelemben. Az 1Korinthus 5:1-13 leírja a gyülekezetnek, miként kezelje a berkeiben fellelhető égbekiáltó, megátalkodott bűnt. A 12-13. versekben megnevezett „kívül levők" és „belül levők" a gyülekezet fényében értelmezendők. Csak a gyülekezeten „belül levőket" ítéljük meg, a gyülekezeti tagokat. Honnan tudhatjuk, hogy ki van kívül és ki belül, hacsak nincs egy hivatalos tagsági lista? Vö. Máté 18:17.

Noha a Szentírásban nem találunk felszólítást a hivatalos gyülekezeti tagságra, minden bizonnyal semmi nem tiltja ennek meglétét, és úgy tűnik, hogy a korai egyház oly módon épült fel, hogy mindenki számára világos volt, hogy a gyülekezeten „kívül" van-e vagy azon „belül". A gyülekezeti tagság révén azonosulhatunk a hívők helyi közösségével, és elszámoltathatóvá válunk a megfelelő lelki vezetőség előtt. A gyülekezeti tagsággal kifejezzük szolidaritásunkat és hasonló gondolkodásunkat (ld. Filippi 2:2). A gyülekezeti tagság szervezeti szempontból is fontos. Ez által tudhatjuk, ki szavazhat fontos gyülekezeti kérdésekben, és ki tölthet be hivatalos gyülekezeti tisztségeket. A gyülekezeti tagság nem kötelező a hívők számára. Az inkább egy egyszerű módja annak, hogy kifejezze: „Hívő vagyok, és szerintem ez egy jó gyülekezet."

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért fontos a gyülekezeti tagság?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries