settings icon
share icon
Kérdés

Mit értünk bemutató-kifejtő jellegű prédikáció alatt?

Válasz


A bemutató-kifejtő jellegű prédikáció lényegében olyan igehirdetést jelent, mely történelmi és nyelvi kontextusába helyezve magyarázza a Szentírást. A jól kivitelezett bemutató-kifejtő jellegű prédikáció arra is kitér, hogy a Biblia szóban forgó szakasza mit mond a kortárs hallgatóságnak, melytől – minden valószínűség szerint – idegen az a kulturális és történelmi foglalat, amelyben az adott igei tanítás eredetileg elhangzott.

A bemutató-kifejtő jellegű prédikáció elnevezése a latin expositio szóra vezethető vissza, melynek jelentése: kifejt, előad, magyaráz. A bemutató-kifejtő jellegű prédikáció, egyszerűen kifejezve, maga a Szentírás magyarázatának egy típusa (lásd a “Mit értünk tematikus prédikáció alatt? Helyes az, ha a lelkipásztor csak tematikus prédikációkat tart?” cikket oldalunkon). Nyilvánvaló, hogy az effajta igehirdetés csak az adott igerész szorgalmas tanulmányozásán és körültekintő exegézisén (bibliai szövegmagyarázat) alapulhat. Ezzel egyben a lelkipásztor/igehirdető feladatát is körvonalaztuk, mint ahogyan azt a 2.Timótheus 4:2 is aláhúzza: “Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.”

A bemutató-kifejtő jellegű igehirdetést azok tartják kiemelten fontosnak, akik a Szentírás teljes és szó szerinti ihletettségében hisznek (lásd a “Mit értünk teljes és szó szerinti ihletettség alatt?” című cikket oldalunkon). Ők vallják, hogy a Szentírás minden egyes szava egyenesen Istentől származik. Mivel tehát Isten ihletett Igéjéről van szó, jól tesszük, ha azt abban a kontextusban fejtjük ki-, és azon kontextus ismeretében adjuk tovább, melyben íródott – érvelnek.

A “teljes írás Istentől ihletett”, mint ahogyan az a 2.Timótheus 3:16 igeverse, vagy a 119. zsoltár olvasása során gyorsan érthetővé válik. Ennek ismeretében már azt is fel tudjuk mérni, hogy a bemutató-kifejtő jellegű prédikáció milyen fontos és micsoda értékkel bír. A 119. zsoltár példásan vonultatja fel Isten Igéjének számos jellemzőjét, mint ahogy az is világosan kitűnik belőle, hogy fontos a Biblia kijelentéseit ismerni, és azokat helyesen értelmezni tudni. Ez utóbbi pedig a bemutató-kifejtő jellegű prédikáció legfőbb célkitűzése. Ha ugyanis nem értjük a bibliai textust, akkor nyilván arra sem leszünk képesek, hogy a gyakorlatba is átültessük tanítását, és e módon sosem válik lábaink szövétnekévé (a szó jelentése: lámpás), és ösvényeink világosságává (Zsoltárok 119:105).

A bemutató-kifejtő jellegű prédikáció célja a Szentírás adott passzusa mondandójának minél precízebb visszaadása, és kihirdetése. Az ilyen kifejtő tanítás kivonatának főbb pontjait és alpontjait egyenesen a Szentírásból veszi át, melyeket aztán az igehirdető hivatott értelmezni és magyarázni.

Még pontosabban szólva azt mondhatjuk, hogy a bemutató-kifejtő jellegű prédikációnak két fő célkitűzése kell legyen. Az első az, hogy feltárja, majd kifejtse az igeszakasz eredeti, történelmi és nyelvi (nyelvtani) jelentését, vagyis hogy magát “az Isten által kifejezni szándékozott jelentést” közvetítse. Ez pontosan az az Istentől ihletett üzenet, melyet Isten az eredeti hallgatóság tudtára akart adni. A második cél pedig, mely elválaszthatatlanul kapcsolódik az elsőhöz, annak igényében ragadható meg, hogy elvezesse az embereket a passzusban kijelentett igazság gyakorlati alkalmazására. Egyesek azt hozzák fel a bemutató-kifejtő jellegű prédikációtípussal szemben, hogy képtelen korunk híveinek valós szükségleteire reagálni. Ők azonban figyelmen kívül hagyják annak tényét, hogy “... az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait” (Zsidókhoz 4:12). Az életünket átformáló hatalom csak akkor mutatkozik meg az Ige hallása által, hogyha maga a Szent Lélek Isten ülteti az Ige-magvakat a hallgatóság szívébe. Lehet egy prédikáció még olyan tökéletesen felépítve és előadva - ha nem a Szent Lélek járja át, minden emberi törekvés gyümölcstelen marad. Félreértés ne essék, a tematikus prédikációnak (lásd feljebb) nagyon is van létjogosultsága, de sosem a kifejtő jellegű igehirdetés helyettesítőjeként, hanem annak támogató kiegészítőjeként.

A bemutató-kifejtő jellegű prédikáció már csak azért is kiemelt jelentőségű, mert amennyiben szöveghűen alkalmazzák, akkor “Istennek teljes akaratát” képes közvetíteni (Apostolok 2:27). A nehéz, és nehezen emészthető “problematikus” témákat nem lehet figyelmen kívül hagyni, vagy kényelmesen átugrani, mint ahogyan arra a tematikus jellegű igehirdetésénél több lehetőség volna. Miközben igerversről igeversre-, fejezetről fejezetre-, könyvről könyvre haladunk, a szövegmagyarázó arra-, és csak arra irányítja figyelmünket, amit a szöveg mond. A Bibliatanulmányozás ezen módja attól is megóv minket, hogy az Igét kontextusából kiragadjuk, de a hű pásztort egyben arra is sarkallja, hogy a kemény szellemi eledelnek-, és a viszkető füleinknek sokszor nem tetsző üzeneteknek is kellő teret adjon.

Akik le akarják kicsinyelni a bemutató-kifejtő jellegű prédikáció fontosságát, rendre azzal hozakodnak elő, hogy az már természeténél is fogva bekorlátozza a lelkipásztort a gyülekezet életében aktuális és fontos események tematizálásában. Persze ebben az érvben az is vastagon bennefoglaltatik, hogy ők, emberként aztán jól és jobban tudják, hogy a gyülekezetnek mit kellene hallania. Kritikájuk által nem csupán magukat helyezik (öntudatlanul is) Isten Szent Lelkének irányítása felé, hanem egyszersmind vakok maradnak Isten Igéjének hatalmára. Urunk beszéde ugyanis nem tér Hozzá üresen vissza, hanem megcselekszik mindent, amit Ő akar Tőle (Ézsaiás 55:11).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit értünk bemutató-kifejtő jellegű prédikáció alatt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries