settings icon
share icon
Kérdés

Mit értünk ötrétű kegyelmi szolgálat alatt?

Válasz


A szolgálati kegyelmi ajándékok ötrétű felosztása az Efézusbeliekhez írt levél egy konkrét igehelyére vezethető vissza, amelyet így olvasunk: "És Ő (azaz Isten) adott némelyeket (1) apostolokul, némelyeket (2) prófétákul, némelyeket (3) evangyélistákul, némelyeket pedig (4) pásztorokul és (5) tanítókul" (Efézusbeliekhez 4:11 - betoldva). Ezen igevers mentén egyesek úgy érvelnek, hogy Isten helyreállította, azaz újra felállította az apostoli és prófétai pozíciókat napjaink egyházában (vagy még folyamatában van a helyreállítás). Az Efézusbeliekhez írt levél 4:12-13 igeszakasza az ötrétű szolgálati ajándékok rendeltetését is megosztja velünk: "A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére." Mivel pedig a hit egységnek és teljességének ezt a szintjét még nem értük el, érvelnek egyesek, ezért az apostolok és a próféták hivatala még mindig érvényben kell legyen.

Ha azonban teljességében olvassuk a levelet, akkor már a 2:20 igehelyen a következő kijelentéssel találkozunk: "...fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus" (Efézusbeliekhez 2:20). Ha tehát az apostolok és próféták képezik a minden emberi felekezetet messze felülhaladó természetfeletti egyház alapkövét, akkor "vajon még mindig az egyház alapjainak építésénél járunk?" - merül fel a fenti felvetéssel szembeni jogos kérdés. A Zsidókhoz írt levél 6:1-3 arra int minket, hogy ne rakosgassuk le újból és újból a holt cselekedetkből való megtérésnek, az Istenben való hitnek stb. alapját, vagyis hogy ne az alapot rakjuk újra, hanem feljebb építkezzünk. Bár tagadhatatlan, hogy az Úr Jézus Krisztus vigasztaló Szent Lelke által mind a mai napig tevékeny alakítója gyülekezete életének, azonban a szegletkői szerepét önkéntesen vállalt halálával, eltemettetésével, testben való feltámadásával és mennybemenetelével betöltötte. Ha tehát a szegletkő szerepe ezen tekintetben teljessé lett, akkor az első vezérsort, vagyis magát az alapot alkotó apostolok és próféták szerepe is az.

Mi volt vajon az apostolok és próféták szerepe? Feladatuk abban állt, hogy hirdessék mindazt, amit Isten jelentett ki, hogy a változhatatlanságában örök isteni igazság további szeletének kibontása által az egyház hozzájusson mindazon tanításhoz, mely elengedhetetlen növekedéséhez és virágzásához. Az apostolok és a próféták, Isten kegyelméből, sikeresek voltak, és betöltötték küldetésüket. Hogyan érték ezt el? Úgy, hogy közvetítették felénk az Isten szájából kiment összes Igét. A Szentírás, amint azt a kezünkben tartjuk, Isten kijelentett Igéjének teljessége, azaz maradéktalan és hiánytalan. A Bibliában benne van minden, amire a gyülekezetnek (Krisztus teste) szüksége van ahhoz, hogy meg nem romló gyümölcsöket hozzon, hogy “szép renddel” tűzálló építőanyagokat halmozzon a Kőszikla-alapra, vagyis hogy betöltse küldetését (2.Timótheus 3:15-16). Az apostolok és próféták alapozó munkája tehát lezárult. Az apostolok és próféták máig töretlen munkássága a már kijelentett Ige Szent Lélek általi továbbadásában és kifejtő tanításában nyilvánul meg, nem pedig soha nem hallott - állítólagosan Istentől vett - új kijelentések, vagy ún. személyre szóló próféciák hajhászásában. Ebben az értelemben tehát az ötrétű szolgálati ajándékok mind a mai napig szüntelenül működnek.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit értünk ötrétű kegyelmi szolgálat alatt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries