settings icon
share icon
Kérdés

Miért kell kiöltöznünk, mikor Istentiszteletre megyünk?

Válasz


Először is talán érdemes kicsit elgondolkoznunk azon, hogy miért éppen azokat a ruhákat viseljük, amelyek rajtunk vannak, hogy az öltözködésünkkel mit juttatunk kifejezésre. Az 1.Mózes 35:1-3 igerésze így vet fényt a mai témánkra (is): “Monda pedig az Isten Jákóbnak: Kelj fel, eredj fel Béthelbe és telepedjél le ott; és csinálj ott oltárt amaz Istennek, ki megjelenék néked, mikor a te bátyád Ézsaú előtt futsz vala. Akkor monda Jákób az ő házanépének, és mind azoknak, kik vele valának: Hányjátok el az idegen isteneket, kik köztetek vannak, és tisztítsátok meg magatokat, és változtassátok el öltözeteiteket. És keljünk fel, és menjünk fel Béthelbe, hogy csináljak ott oltárt annak az Istennek, ki meghallgatott engem az én nyomorúságom napján, és velem volt az úton, a melyen jártam.”

Az előbbi igerész arra is utal, hogy az a Jákób, aki Béthelben lépett a hit útjára Istennel, elkezdte felismerni, hogy mennyit tett már érte az Úr, és hogy valójában mekkora szüksége van Istenre. Ez arra késztette, hogy a teljes családját magával vigye a hit, az igazság és az élet útjára, hogy ők maguk is megízlelhessék Isten változhatatlan jóságát. A “Hányjátok el az idegen isteneket, kik köztetek vannak, és tisztítsátok meg magatokat” - felszólítás tulajdonképpen arra hív fel, hogy “tisztázzuk bűneinket”, rendezzük sorainkat Istennel, hogy “fedjük fel Előtte szellemi mezítelenségünket”. Erre azért is van szükség, mert minden ember bűnös: “Mert mindnyájan vétkeztek...” (Rómabeliekhez 3:23). Jákób kíséretében is voltak olyanok, akik hittek az Úrban, de azért megtartották az idegen istenek házibálványait is, azokra is esküdtek, és azok előtt is hajlongtak, vagyis nem egyedül az Úrba vetették minden bizalmukat. A “változtassátok el öltözeteiteket” mondatrész a szívünk állapotának (bűn iránti) megváltoztatására hív el minket is. A fizikai szemmel is látható ruhaváltás valójában ennek a “belső” változásnak a külső kivetüléseként szolgál.

Semmi kétség, hogy mindannyiunknak javára válik a rendszeres “szellemi fürdőzés”, vagyis hogy Isten színe előtt imában megvalljuk-, és elhagyjuk bűneinket (legkésőbb) mielőtt Istentiszteletre megyünk. Isten segítségével így “tisztítjuk meg magunkat”: “Ha megvalljuk bűneinket, [Isten] hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól” (1.János 1:9 – betoldva). Egyes emberek számára “a tiszta” azonos jelentésű azzal, hogy hálájuk jeléül lényük és létük “legjavát” akarják odanyújtani Istennek. Másoknak azt súgja a szíve, hogy éppen a szép ruha viselésével fejezzék ki, mennyire nagyra értékelik Istent. Megint másoknak viszont vigyázniuk kell arra, hogy a “fényes ruha” és az “aranygyűrű” felvétele, nehogy a hitbéli testvéreik szemeinek szánt kevély képmutatásba torkolljon.

Ha embert-, beleértve önmagunkat, képesek is vagyunk külsőségek által megtéveszteni, Isten mindig a szívünket nézi, sosem azt, ami szem előtt van. Ugyanakkor az az érvelés is megáll, mely szerint az istentiszteleti alkalmainkon viselt ruha azt is tükrözi, hogy milyen szívbéli állapotban jövünk a minden beszédében tiszta, háromszor is szent Urunk színe elé. Ha még soha sem gondolkodtál el a mai témánkon, akkor arra buzdítunk, hogy tedd fel magadnak a kérdést: “Valóban számít az, hogy hogyan nézek ki, mikor a Királyok Királya, a Mindenség Ura előtt rovom le tiszteletem?” És, talán még fontosabb, hogy “Istennek vajon ez számít?” Isten szabadságra hívta el minden megváltottját, így arra is szabadságot adott nekünk, hogy ebben a kérdésben mi magunk döntsünk. (Vigyázzunk azonban, hogy testvéreinket nehogy megbotránkoztassuk, valamint hogy a szabadságunk ne csupán a gonoszság palástja legyen... Lásd még a “Szabad az Istentiszteleten táncolni...?” - című cikkünket). A döntés tehát végső soron a miénk, azt viszont érdemes szem előtt tartanunk, hogy az Istenünk személyéhez való helyes hozzáállás nagyon fontos, mikor az istentiszteleti alkalmainkra készülünk (már hét közben is). Az Istennel való találkozás előkészületének tehát részét képezheti az ünneplő felvétele, vagy sem.

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért kell kiöltöznünk, mikor Istentiszteletre megyünk?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries